karakter

listen to the pronunciation of karakter
Türkçe - İngilizce
character

José showed himself to be a person of bad character. - Jose kendini kötü karakterli bir kişi olarak gösterdi.

Steve is a man of good character. - Steve iyi karakterli bir adam.

persona

Recognize and respect the personality of a person. - Bir kişinin karakterini tanı ve saygı duy.

The character depends on personality, not on talent. - Karakter yeteneğe değil kişiliğe bağlıdır.

personality

Recognize and respect the personality of a person. - Bir kişinin karakterini tanı ve saygı duy.

Your name affects your personality. - Adın karakterini etkiliyor.

bits per character
makeup
(Bilgisayar) characters

Warning: unsupported characters are displayed using the '_' character. - Uyarı: desteklenmeyen karakterler '_' karakteri kullanarak gösterilir.

All the characters in this book are imaginary. - Bu kitaptaki tüm karakterler hayalidir.

trait

The fundamental character traits of this woman were pride, decisiveness, and courage. - Bu kadının temel karakter özellikleri gurur, kararlılık ve cesaretti.

streak
texture
(Bilgisayar) characters per inch
complexion
constitution

He has a strong constitution. - Onun güçlü bir karakteri var.

personage
strain
fiber
fibre
person

Your name affects your personality. - Adın karakterini etkiliyor.

Recognize and respect the personality of a person. - Bir kişinin karakterini tanı ve saygı duy.

form

Representative democracy is one form of government. - Karakteristik demokrasi, ülke yönetiminin bir şeklidir.

self
character, personality, disposition " özyapı, ıra, seciye; character
char

Everyone has a character of his own. - Herkesin kendi karakteri var.

One of the characters in the novel dreams up a half-baked plan for robbing a bank. - Romandaki karakterlerden biri bir bankayı soymak için acemice bir plan düşünüyor.

disposition
stamp
in character

Which of your parents do you take after in character? - Karakter olarak hangi ebeveynine benziyorsun?

karakter / inç
characters per inch
karakter aralama
(Bilgisayar) character spacing
karakter aralığı
(Bilgisayar) character spacing
karakter aralığı
kerning
karakter dizesi
(Bilgisayar) character string
karakter dizilimi
(Bilgisayar) character string
karakter eşlem
(Bilgisayar) charmap
karakter kimliği
(Bilgisayar) character id
karakter kümeleri
(Bilgisayar) character sets
karakter kümesi
(Bilgisayar) charset
karakter rengi
(Bilgisayar) char color
karakter sayısı
(Bilgisayar) number of characters
karakter sayısı
(Bilgisayar) characters
karakter sıklığı
(Bilgisayar,Teknik) character pitch
karakter üreteci
(Bilgisayar,Teknik) character generator
karakter alanı
(Bilgisayar) character field
karakter alttakımı
character subset
karakter biçemi
(Bilgisayar) character style
karakter biçimi
(Bilgisayar) character format
karakter dağarcığı
character repertoire
karakter denetimi
character check
karakter değeri
(Bilgisayar) char value
karakter değişkeni
(Bilgisayar) character variable
karakter değişmezi
(Bilgisayar) character constant
karakter değiştiricisi
character modifier
karakter değiştirmek
to transliterate
karakter dizgisi
character string
karakter dizisi
typeset
karakter doldurma
character fill
karakter doğruluğu
(Askeri) integrity of character
karakter dramı
(Tiyatro) character comedy
karakter dramı
(Tiyatro) comedy of manners
karakter dönüştürmek
to transliterate
karakter eğitimi
character training
karakter gecikmesi
(Bilgisayar) character delay
karakter grubu
(Bilgisayar,Matematik) character group
karakter gücü
backbone
karakter hızı
character rate
karakter içeriği
character repertoire
karakter kaydırma
char pitch
karakter kodları
(Bilgisayar) character codes
karakter kodu
character code
karakter komedisi
(Tiyatro) character comedy
karakter komedisi
(Tiyatro) comedy of manners
karakter kopyala
(Bilgisayar) copy character
karakter koşutluğu
(Bilgisayar) parallel by character
karakter kutusu
(Bilgisayar) character cell
karakter kutusu
(Bilgisayar) character box
karakter kuvveti
backbone
karakter okuyucu
character reader
karakter olarak
in character

Which of your parents do you take after in character? - Karakter olarak hangi ebeveynine benziyorsun?

karakter oluşumu
(Pisikoloji, Ruhbilim) character formation
karakter oluşumu
(Pisikoloji, Ruhbilim) personality formation
karakter oranı
character rate
karakter oyuncusu
character actor
karakter oyuncusu
(Tiyatro) actor of composition
karakter repertuvarı
character repertoire
karakter rolü
character part
karakter sağlamlığı
decision of character
karakter seti
character set
karakter sinin
character boundary
karakter stili
(Bilgisayar) character style
karakter sınırı
character boundary
karakter sırası
(Bilgisayar) character sequence
karakter takımı
character set
karakter tuşu
(Bilgisayar) character key
karakter yayıcı
character emitter
karakter yazmaç
character register
karakter yazıcı
(Bilgisayar) character at a time printer
karakter yazıcı
character-at-a-time printer
karakter yazıcı
character printer
karakter yineleme
(Bilgisayar) character repeat
karakter zayıflığı
character defect
karakter ölçekleme
(Bilgisayar) character scaling
karakter ölçeği
(Bilgisayar) char scale
karakter önizleme
(Bilgisayar) character preview
karakter ızgarası
(Bilgisayar) character grid
karakter/saniye; toplu korunma sığınağı
(Askeri) characters per second; collective protective shelter
joker karakter
(Bilgisayar) wildcards
karakterler
characters

One of the characters in the novel dreams up a half-baked plan for robbing a bank. - Romandaki karakterlerden biri bir bankayı soymak için acemice bir plan düşünüyor.

Shakespeare created many famous characters. - Shakespeare bir sürü ünlü karakterler yarattı.

matbaa harfi; karakter
printing letters, characters
alfabe dışı karakter
(Bilgisayar) white space
alfabetik karakter
alphabetic character
alfasayısal karakter
alphanumeric character
baskın karakter
dominant
başat karakter
dominant
başat karakter
dominant character, dominant
boş karakter
null character
dar karakter
condensed type
değersiz karakter
null character
etken olmayan karakter
(Bilgisayar,Teknik) inactive character
favori hayali karakter
favorite fictional character
fazlalık karakter
redundant character
fiziksel karakter stilleri
(Bilgisayar) physical character styles
gerçek dışı karakter
lay figure
geçersiz karakter
illegal character
grafik karakter
graphic character
işletimsel karakter
operational character
joker karakter kullan
(Bilgisayar) use wildcards
manyetik karakter
magnetic character
optik karakter okuyucu comp
optical character reader
optik karakter tanıma comp
optical character recognition
otoriter karakter
authoritarian personality
oyuna adını veren karakter
title role
oyundaki karakter
dramatis personae
resesif karakter
recessive character
sayısal karakter
numeric character
siyasi karakter
political character
sonraki karakter
(Bilgisayar) next character
sık karakter
(Matbaacılık, Basımcılık) condensed type
tutucu karakter
retentive personality
ulusal karakter
(Hukuk) national character
yasak karakter
forbidden character
yasak karakter kodu
forbidden-character code
yasak karakter kodu
(Elektrik, Elektronik) forbidden character code
yerli karakter takımı
(Bilgisayar) native character set
çift sekizli karakter kümesi
double-byte character set(DBCS)
özel karakter
special character
üst karakter tuşu
Shift key
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) yun. Huy. Mizac. Seciye. Bir şeyi benzerlerinden ayırdetmeğe yarayan temel hususiyet
Bireyin kendi kendisine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü
Basımda harf türü
Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse
Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye
Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi: "Pek uysal, tatlı, neşeli karakterine rağmen dostum kavgacıdır."- R. H. Karay. Üstün, manevi özellik: "Yıldız'ın iyi bir eğitimi, kuvvetli bir karakteri var."- A.Gündüz
Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu; duygulanma ve davranış biçimi
Üstün, manevî özellik
Bir edebiyat yapıtında duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse
öz yapı
(Hukuk) SECİYE
NÖROTİK KARAKTER
(Hukuk) Toplumun koyduğu kurallara aldırmadan içtepilerine göre davranan kişinin sahip olduğu karakter
başat karakter
Bir melezde her zaman ortaya çıkan karakter
nörotik karakter
Toplumun koyduğu değer yargılarına karşı ters davranışlarda bulunan kimsenin sahip olduğu özellik
karakter