provide characteristics and features

listen to the pronunciation of provide characteristics and features
İngilizce - Türkçe

provide characteristics and features teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

describe
{f} tanımlamak

1950'li yıllarda şehir Buenos Aires'in milangolarında yaygın olan tangoyu dans etme stilini tanımlamak için 'Milonguero stili tango' terimi 1990'ların başında uyduruldu. - The term ‘milonguero style tango’ was coined in the early 1990s to describe the style of dancing tango that was prevalent in the milongas of downtown Buenos Aires in the 1950s.

O, atmosferdeki karbon dioksit miktarlarının artmasından dolayı Dünyanın ısınmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. - It is a term used to describe the warming of the earth due to increasing amounts of carbon dioxide in the atmosphere.

describe
{f} tarif etmek

Bazı duyguları tarif etmek zordur. - Some feelings are difficult to describe.

describe
betimlemek
describe
(Bilgisayar) tanıt
describe
tarif et

Tom sorunu ayrıntılarıyla tarif etti. - Tom described the problem in detail.

İdeal kahvaltını tarif et. - Describe your ideal breakfast.

describe
tavsifi mümkün
describe
describe çiz/tanımla
describe
{f} ifade etmek
describe
resmetmek
describe
vasıflandırmak
describe
anlatmak

Bunu kelimelerle anlatmak olanaksız. - It's impossible to describe that in words.

Kılavuz kameranın tüm ayrıntılarını anlatmaktadır. - The instruction manual describes all the particulars of the camera.

describe
gözüyle bakmak
describe
(as ile) görmek
describe
saymak
describe
{f} çizmek
describe
{f} tasvir etmek
İngilizce - İngilizce
describe
provide characteristics and features

  Heceleme

  pro·vide characteristics and features

  Türkçe nasıl söylenir

  prıvayd kerıktırîstîks ınd fiçırz

  Telaffuz

  /prəˈvīd ˌkerəktərˈəstəks ənd ˈfēʧərz/ /prəˈvaɪd ˌkɛrəktɜrˈɪstɪks ənd ˈfiːʧɜrz/

  Günün kelimesi

  blimp