tasvir etmek

listen to the pronunciation of tasvir etmek
Türkçe - İngilizce
describe
figure
portray
depict

It is impossible to depict that by means of words. - Bunu kelimelerle tasvir etmek olanaksızdır.

delineate
to describe, to depict, to represent, to portray
to portray (someone, something), depict, describe
picture
render
represent
paint
limn
tasvir etme
representation
tasvir etme
depicting
tasvir et
{f} imaged
Türkçe - Türkçe
Resmini yapmak
Ayrıntılarıyla anlatmak, göz önünde canlandırmak
(Osmanlı Dönemi) SENN
tasvir etmek