tarif etmek

listen to the pronunciation of tarif etmek
Türkçe - İngilizce
describe

Some feelings are difficult to describe. - Bazı duyguları tarif etmek zordur.

delineate
to descripe, to define
define
be descriptive of
1. to describe. 2. to define
to define, to describe
represent
portray
tarif et
describe

How did you describe the mission to Tom? - Tom'a görevi nasıl tarif ettin?

Describe your ideal breakfast. - İdeal kahvaltını tarif et.

tarif etme
(Ticaret) description
tarif etme
(Ticaret) definition
tarif et
delineate
tarif et
depict
tarif et
{f} depicted
tarif etme
depiction
tarif etme
portrayal
tarif etme
for directions
yol tarif etmek
Give directions
tarif etme
portray
yolu tarif etmek
give the directions
Türkçe - Türkçe
Tanımlamak
(Osmanlı Dönemi) TAHDİD
tarif etmek