an individual with low morals or principles

listen to the pronunciation of an individual with low morals or principles
İngilizce - Türkçe

an individual with low morals or principles teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

reprobate
kötü karakterli
reprobate
kötü
reprobate
ahlaksız
reprobate
yoldan çıkmış
reprobate
günahkâr
reprobate
(fiil) kınamak, ayıplamak, hoşgörmemek, lanetlemek, huzuruna kabul etmemek (allah)
reprobate
{i} namussuz/ahlaksız kimse
reprobate
{s} namussuz, ahlaksız
reprobate
{f} hoşgörmemek
reprobate
serseri
reprobate
huzuruna kabul etmemek
reprobate
{f} ayıplamak
reprobate
{f} huzuruna kabul etmemek (allah)
İngilizce - İngilizce
reprobate
an individual with low morals or principles

  Heceleme

  an in·di·vi·du·al with low morals or principles

  Türkçe nasıl söylenir

  ın îndıvîcıwıl wîdh lō môrılz ır prînsıpılz

  Telaffuz

  /ən ˌəndəˈvəʤəwəl wəᴛʜ ˈlō ˈmôrəlz ər ˈprənsəpəlz/ /ən ˌɪndəˈvɪʤəwəl wɪð ˈloʊ ˈmɔːrəlz ɜr ˈprɪnsəpəlz/