provide characteristics and features

listen to the pronunciation of provide characteristics and features
Englisch - Türkisch

Definition von provide characteristics and features im Englisch Türkisch wörterbuch

describe
{f} tanımlamak

O, atmosferdeki karbon dioksit miktarlarının artmasından dolayı Dünyanın ısınmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. - It is a term used to describe the warming of the earth due to increasing amounts of carbon dioxide in the atmosphere.

Bunu tanımlamak bile zor. - It's hard to even describe.

describe
{f} tarif etmek

Bazı duyguları tarif etmek zordur. - Some feelings are difficult to describe.

describe
betimlemek
describe
(Bilgisayar) tanıt
describe
tarif et

İdeal kahvaltını tarif et. - Describe your ideal breakfast.

Tom sorunu ayrıntılarıyla tarif etti. - Tom described the problem in detail.

describe
tavsifi mümkün
describe
describe çiz/tanımla
describe
{f} ifade etmek
describe
resmetmek
describe
vasıflandırmak
describe
anlatmak

Bunu kelimelerle anlatmak olanaksız. - It's impossible to describe that in words.

Kılavuz kameranın tüm ayrıntılarını anlatmaktadır. - The instruction manual describes all the particulars of the camera.

describe
gözüyle bakmak
describe
(as ile) görmek
describe
saymak
describe
{f} çizmek
describe
{f} tasvir etmek
Englisch - Englisch
describe
provide characteristics and features

  Silbentrennung

  pro·vide characteristics and features

  Türkische aussprache

  prıvayd kerıktırîstîks ınd fiçırz

  Aussprache

  /prəˈvīd ˌkerəktərˈəstəks ənd ˈfēʧərz/ /prəˈvaɪd ˌkɛrəktɜrˈɪstɪks ənd ˈfiːʧɜrz/

  Wort des Tages

  proboscis
Favoriten