perceptible

listen to the pronunciation of perceptible
İngilizce - Türkçe
(Tıp) perseptibl
duyuş
farkedilebilir
görülebilir
anlaşılabilir
algılanabilir
duyulabilir
{s} sezilebilir
{s} kavranabilir
{s} somut
(Tıp) Farkına varılabilir, hissedilebilir, seçilebilir, algılanabilir
{s} anlaşılır
cognizable
{s} idrak edilebilir
percept
anlayış

Sen çok anlayışlı bir adamsın. - You're a very perceptive person.

percept
algı

Sadece tek bir gerçek ruhani bilgi vardır: ben algıladığımı algılarım. - There is only one true gnosis: that I percept what I percept.

Tom algıları çok güçlü bir adamdır. - Tom is a very perceptive man.

cognizable
anlaşılır
cognizable
idrak edilir
perceptibility
algılanabilirlik
perceptibility
duyulabilirlik
it is perceptible only in the dying
Bu anlaşılır sadece bir ölüm
cognizable
{s} tanınabilir
cognizable
{s} kavranabilir
cognizable
{s} mahkeme yetki alanı dahilinde olan
percept
(Tıp) Anlayış, idrak, duyu yolu ile idrak edilen şey
percept
alg

Sadece tek bir gerçek ruhani bilgi vardır: ben algıladığımı algılarım. - There is only one true gnosis: that I percept what I percept.

Tom algıları çok güçlü bir adamdır. - Tom is a very perceptive man.

percept
idrak
percept
idrak yolu ile hissedilen şey
percept
psik
perceptibility
{i} sezilebilirlik
perceptibility
{i} algılanabilme
perceptibly
algılanabilir şekilde
perceptibly
somut olarak
perceptibly
anlaşılır bir şekilde
to be perceptible
farkedilmek
İngilizce - İngilizce
Able to be perceived, sensed, or discerned

Her voice was barely perceptible over the noise, but her gestures made her meaning clear.

cognizable
{a} that may be perceived or seen
capable of being perceived by the mind or senses; "a perceptable limp"; "easily perceptible sounds"; "perceptible changes in behavior
capable of being perceived by the mind or senses; "a perceptable limp"; "easily perceptible sounds"; "perceptible changes in behavior"
Something that is perceptible can only just be seen or noticed. Pasternak gave him a barely perceptible smile = discernible + perceptibly per·cep·tibly The tension was mounting perceptibly. something that is perceptible can be noticed, although it is very small   imperceptible
{s} can be sensed; can be felt; can be perceived; can be understood, intelligible
easily seen or detected; "a detectable note of sarcasm"; "he continued after a perceptible pause"
Capable of being perceived; cognizable; discernible; perceivable
easily perceived by the senses or grasped by the mind; "a perceptible sense of expectation in the court"; "an obvious (or palpable) lie"
noticeable
percept
something perceived
perceptibility
The state, quality, or condition of being perceptible
perceptibility
{n} the power or act of perceiving
perceptibly
{a} in a manner to perceived
percept
the smallest unit of a perceptual response
percept
That which is perceived
percept
the mental impression that is the result of perceiving something
percept
the representation of what is perceived; basic component in the formation of a concept
percept
{i} sensation, feeling; understanding, apperception
perceptibility
The quality or state of being perceptible; as, the perceptibility of light or color
perceptibility
{i} noticeability, perceivability; ability to be understood
perceptibility
the property of being perceptible
perceptibility
Perception
perceptibly
in a perceptible manner
perceptibly
in a noticeable manner; "he changed noticeably over the years
perceptibly
in a noticeable manner; "he changed noticeably over the years"
perceptibly
sensibly, perceivably, discernibly
perceptible