perceptible

listen to the pronunciation of perceptible
Englisch - Türkisch
(Tıp) perseptibl
farkedilebilir
duyuş
duyulabilir
algılanabilir
anlaşılabilir
görülebilir
{s} anlaşılır
(Tıp) Farkına varılabilir, hissedilebilir, seçilebilir, algılanabilir
{s} somut
{s} kavranabilir
{s} sezilebilir
cognizable
{s} idrak edilebilir
percept
anlayış

Sen çok anlayışlı bir adamsın. - You're a very perceptive person.

percept
algı

Sadece tek bir gerçek ruhani bilgi vardır: ben algıladığımı algılarım. - There is only one true gnosis: that I percept what I percept.

Korkarım benim derinlik algım çok zayıf. - I'm afraid my depth perception is very poor.

cognizable
anlaşılır
cognizable
idrak edilir
perceptibility
duyulabilirlik
perceptibility
algılanabilirlik
it is perceptible only in the dying
Bu anlaşılır sadece bir ölüm
cognizable
{s} kavranabilir
cognizable
{s} tanınabilir
cognizable
{s} mahkeme yetki alanı dahilinde olan
percept
psik
percept
(Tıp) Anlayış, idrak, duyu yolu ile idrak edilen şey
percept
idrak yolu ile hissedilen şey
percept
idrak
percept
alg

Türk toplumunun algılama yeteneği bozuk değildir. - There is nothing wrong with the Turkish people's power of perception.

Politika bir algılama sanatıdır. - Politics is the art of perception.

perceptibility
{i} algılanabilme
perceptibility
sezilebilirlik
perceptibly
somut olarak
perceptibly
anlaşılır bir şekilde
perceptibly
algılanabilir şekilde
to be perceptible
farkedilmek
Englisch - Englisch
Able to be perceived, sensed, or discerned

Her voice was barely perceptible over the noise, but her gestures made her meaning clear.

cognizable
{a} that may be perceived or seen
capable of being perceived by the mind or senses; "a perceptable limp"; "easily perceptible sounds"; "perceptible changes in behavior"
capable of being perceived by the mind or senses; "a perceptable limp"; "easily perceptible sounds"; "perceptible changes in behavior
easily perceived by the senses or grasped by the mind; "a perceptible sense of expectation in the court"; "an obvious (or palpable) lie"
Capable of being perceived; cognizable; discernible; perceivable
easily seen or detected; "a detectable note of sarcasm"; "he continued after a perceptible pause"
{s} can be sensed; can be felt; can be perceived; can be understood, intelligible
Something that is perceptible can only just be seen or noticed. Pasternak gave him a barely perceptible smile = discernible + perceptibly per·cep·tibly The tension was mounting perceptibly. something that is perceptible can be noticed, although it is very small   imperceptible
noticeable
percept
something perceived
perceptibility
The state, quality, or condition of being perceptible
perceptibility
{n} the power or act of perceiving
perceptibly
{a} in a manner to perceived
percept
That which is perceived
percept
{i} sensation, feeling; understanding, apperception
percept
the representation of what is perceived; basic component in the formation of a concept
percept
the mental impression that is the result of perceiving something
percept
the smallest unit of a perceptual response
perceptibility
Perception
perceptibility
the property of being perceptible
perceptibility
{i} noticeability, perceivability; ability to be understood
perceptibility
The quality or state of being perceptible; as, the perceptibility of light or color
perceptibly
in a perceptible manner
perceptibly
in a noticeable manner; "he changed noticeably over the years
perceptibly
in a noticeable manner; "he changed noticeably over the years"
perceptibly
sensibly, perceivably, discernibly
perceptible
Favoriten