kavranabilir

listen to the pronunciation of kavranabilir
Türkçe - İngilizce
perceptible
conceivable
cognizable
perceivable
comprehensible
understandable
graspable
cogitable
kavra
(Bilgisayar) grip

Tom loosened his grip. - Tom kavramasını gevşetti.

Tom has a powerful grip. - Tom'un güçlü bir kavraması var.

kavra
ideate
kavra
{f} grasping
kavra
{f} clutch

He clutched her arm firmly. - O kolunu sıkıca kavradı.

kavra
{f} grasp

I never know what to say to people who have absolutely no grasp of the basic facts and are too ignorant to realise it. - En temel gerçekleri bile kavrayamayan ve bunu farkedemeyecek kadar cahil insanlara hiçbir zaman ne diyeceğimi bilmiyorum.

The problem is beyond my grasp. - Sorun benim kavramamın ötesinde.

Türkçe - Türkçe

kavranabilir teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

KAVRA
(Osmanlı Dönemi) Geniş yer
kavranabilir