anlaşılabilir

listen to the pronunciation of anlaşılabilir
Türkçe - İngilizce
discoverable
deductive
comprehensible
intelligible

Norwegian, Swedish and Danish are mutually intelligible to a high degree. - Norveççe, İsveççe ve Danimarkaca karşılıklı olarak yüksek derecede anlaşılabilirdir.

deducible
apprehensible
understandable

That's perfectly understandable. - O kusursuzca anlaşılabilir.

For understandable reasons, they have been rejected. - Anlaşılabilir nedenlerden dolayı reddedildiler.

intelligent
fathomable
perceptible
anlaş
(Bilgisayar) negotiate

The two countries will negotiate a settlement to the crisis. - İki ülke kriz için bir anlaşma görüşecekler.

The next step was to negotiate terms of a peace treaty. - Bir sonraki adım barış anlaşmasının koşullarını görüşmekti.

anlaş
cotton up to
anlaş
agree with

I happen to agree with Tom. - Tom'la tesadüfen anlaşıyorum.

Tom and Mary almost always agree with each other. - Tom ve Mary hemen hemen her zaman birbirleriyle anlaşırlar.

anlaş
concur
anlaş
{f} handshake
anlaş
{f} handshaking
anlaş
{f} assent
anlaş
concurring
anlaşılabilir