bellek

listen to the pronunciation of bellek
Türkçe - İngilizce
memory

Virtual memory is a memory management technique developed for multitasking kernels. - Sanal bellek çoklu görev çekirdekleri için geliştirilmiş bir bellek yönetim tekniğidir.

Almost all implementations of virtual memory divide the virtual address space of an application program into pages; a page is a block of contiguous virtual memory addresses. - Hemen hemen tüm sanal bellek uygulamaları bir uygulama programının sanal adres alanını sayfalara böler; bir sayfa bitişik sanal bellek adreslerinden oluşan bir bloktur.

mind
erasable storage
memory; memory, storage, store
recollection
engram
store
storage , memory
core memory
retention
storage
bellek adresi
(Bilgisayar) memory address
bellek aygıtı
(Bilgisayar) memory device
bellek ayırma
(Bilgisayar) storage allocation
bellek bitti
(Bilgisayar) out of memory
bellek boyutu
(Bilgisayar) memory size
bellek bölümü
(Bilgisayar) partition
bellek cihazı
(Bilgisayar) memory device
bellek dolu
(Bilgisayar) memory full
bellek dolu
(Bilgisayar) out of memory
bellek dökümü
(Bilgisayar) memory flush
bellek dışı
(Bilgisayar) out of memory
bellek gözesi
(Bilgisayar) memory cell
bellek hatası
(Bilgisayar) memory error
bellek kartı
(Bilgisayar) memory card
bellek kaybı
amnesia
bellek konumu
(Bilgisayar) memory location
bellek ram
(Bilgisayar) memory ram
bellek sınıfı
(Bilgisayar) storage class
bellek sığası
(Bilgisayar) storage capacity
bellek yok
(Bilgisayar) no memory
bellek çubuğu
(Bilgisayar) memory stick
bellek öbeği
page
bellek yitimi
amnesia
bellek adres yazmacı
memory address register
bellek anayolu
memory bus
bellek atama
(Bilgisayar) memory allocation
bellek atama
memory allocation, storage allocation, allocation
bellek aygıtı
storage device
bellek ayrılması
memory allocation
bellek bankası
memory bank
bellek basımı
memory print
bellek bindirmesi
memory overlay
bellek binişimi
memory interleaving
bellek birimi
(Bilgisayar) storage unit
bellek birimi
memory unit, storage unit
bellek bloğu
memory block
bellek bloğu
(Bilgisayar,Teknik) storage block
bellek devamsızlığı
storage volatility
bellek dizesi
(Bilgisayar) memory array
bellek doldurma
memory fill
bellek dökümü
memory dump, storage dump
bellek elemanı
storage element
bellek eşleme
(Bilgisayar) memory mapping
bellek genişletme kartı
memory expansion card
bellek gözesi
storage cell
bellek haritası
memory map
bellek hücresi
storage cell
bellek izleme
(Bilgisayar) memory tracing
bellek izleme
(Bilgisayar) memory monitor
bellek işareti
storage mark
bellek kapasitesi
memory capacity, storage capacity
bellek karışıklığı
(mental) confusion
bellek kaybı
(yitimi) amnesia
bellek kesiti
memory map
bellek koruma
(Bilgisayar) storage protection
bellek levhası
memory board
bellek paradoksu
memory paradox
bellek parçalanması
storage fragmentation
bellek raporu
(Bilgisayar) memory report
bellek sanatı
(Pisikoloji, Ruhbilim) arts of memory
bellek sayfası
memory page
bellek silmek
erase the memory
bellek sığası
memory capacity
bellek temizleme
core flush
bellek testi
storage testing
bellek veri yazmacı
memory-data register
bellek yazmacı
memory register, storage register
bellek yazım
(Dilbilim) engram
bellek yazımı
memory print
bellek yeri
memory location
bellek yongası
memory chip
bellek yoğunluğu
storage density
bellek yönetimi
memory management
bellek çekirdeği
memory core
bellek çevrimi
memory cycle
bellek öbeği
memory block
bellek özeti
(Bilgisayar) memory summary
bellek öğesi
storage element
becerikli bellek teorisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) skilled memory theory
(bellek) güçlü
tenacious
acil bellek dökümü
(Askeri) disaster dump
bir kere yazılır bellek
Write Once Read Many
cep bellek
(Bilgisayar) cache memory
devingen bellek yerleşimi
(Bilgisayar) dynamic memory allocation
esnek yastık bellek
(Bilgisayar,Fizik) elastic buffer
geleneksel bellek
(Bilgisayar) conventional memory
ikincil bellek
(Bilgisayar) external memory
içerik adresli bellek
content-addressed storage
içerik adresli bellek
content-address storage
karşı-bellek
counter-memory
rastgele erişilebilir bellek
random access memory
salt oku bellek
(Bilgisayar) read-only memory
salt okunur bellek sob
(Bilgisayar) read only memory
salt okunur bellek sob
(Bilgisayar) rom
standart bellek
(Bilgisayar) conventional memory
tampon bellek
(Bilgisayar,Teknik) cache memory
tampon bellek
buffer
yetersiz bellek
(Bilgisayar) running out of memory
yetersiz bellek
(Bilgisayar) not enough memory
güçlü bellek
retentive memory
dahili bellek
(Bilgisayar) Internal memory
taşınabilir bellek
Flash memory
ön bellek
cache
Askeri İşbirliği Dairesi; optik bellek kartı
(Askeri) Office of Military Cooperation; optical memory card
akustik bellek
acoustic storage, acoustic memory
ana bellek
main memory, main storage, primary memory
ana bellek
main memory , main storage
analog bellek
(Pisikoloji, Ruhbilim) analogical storing
ara bellek
buffer memory (Computers)
ara bellek
intermediate memory
artırılmış açı işareti; rasgele erişimli bellek
(Askeri) raised angle marker; random access memory
ayrılmış bellek
dedicated storage
bağımlı bellek
slave store
birincil bellek
primary storage
birincil bellek bölümü
(Bilgisayar) primary partition
birincil dos bellek bölümü
(Bilgisayar) primary dos partition
boş bellek
free memory
cıva bellek
mercury memory
değişmez bellek
fixed storage
dinamik bellek
dynamic memory
disk bellek
(Bilgisayar) disk memory
disk bellek
disk storage
disk bellek ünitesi
(Askeri) disk memory unit
duruk bellek
static memory
dış bellek
external memory, external storage
elektrostatik bellek
electrostatic memory
fiziksel bellek
(Bilgisayar) physical memory
flip-flop bellek
flip-flop storage
foto optik bellek
photo-optic memory
fotooptik bellek
photo-optic memory
fotoğrafik bellek
photographic storage
gecikmeli bellek
(Pisikoloji, Ruhbilim) delayed memory
gereken bellek
(Bilgisayar) memory needed
geriye yönelik bellek
(Pisikoloji, Ruhbilim) retrospective memory
gerçek bellek
real storage
geçici bellek
temporary storage
görüntü bellek
virtual memory, virtual storage
görünümsel bellek
virtual memory
hızlı bellek
fast memory
ikili bellek
dual memory
ikincil bellek
secondary memory
ileriye dönük bellek
(Pisikoloji, Ruhbilim) anterograde memory
bellek
internal memory, internal storage
jenerik bellek
(Pisikoloji, Ruhbilim) generic memory
kalıcı bellek
nonvolatile memory, permanent memory, permanent storage
kalıtımsal bellek
inherent storage
kesintili bellek
(Pisikoloji, Ruhbilim) lethological memory
kinestetik bellek
(Pisikoloji, Ruhbilim) kinesthetic memory
koordinat bellek
coordinate store
koşut bellek
parallel storage
köle bellek
slave store
köpük bellek
bubble memory
lazer bellek
laser memory
manyetik bellek
magnetic memory, magnetic store
matris bellek
matrix storage
monolitik bellek
monolithic storage
morötesi silinebilir, programlanabilir salt okunur bellek
(Askeri) ultraviolet erasable programmable read-only memory
optik bellek
optical memory
paralel bellek
parallel storage
paylaşımlı bellek
shared storage
programlanabilir bellek
programmable memory
programlanabilir salt okunabilir bellek
(Askeri) programmable read-only memory
programlanır bellek
programmable memory
rasgele erişimli bellek
random-access memory(RAM)
rasgele erişimli bellek
random-access memory
rasgele erişimli bellek birimi
(Askeri) random access storage unit
rastgele erişimli bellek
random-access storage
saf bellek
pure memory
salt okunur bellek
read-only memory
salt okunur bellek
read-only storage
salt okunur bellek; tahmini sipariş miktarı
(Askeri) read-only memory; rough order of magnitude
sekizli-tabanlı bellek
(Bilgisayar) byte-oriented memory
seri bellek
serial memory, serial storage
silinebilir bellek
erasable storage
silinir programlanır salt oku bellek
erasable programmable read-only memory
silinmez bellek
nonerasable storage
silinmez bellek
nonerasable-storage
silinmez bellek
non erasable storage
statik bellek
static memory
sıralı bellek
sequential storage
tampon bellek
buffer memory, cache memory
teker bellek
(Bilgisayar) disk memory
toplam bellek
(Bilgisayar) total memory
uçucu bellek
volatile memory, volatile storage
yan bellek
secondary storage
yardımcı bellek
auxiliary memory
yarıiletken bellek
semiconductor memory, semiconductor storage
yastık bellek
buffer memory
yenilemeli bellek
regenerative memory
yerel bellek
local memory
yetersiz bellek
out-of-memory
yetersiz bellek iletisi
(Bilgisayar) out-of-memory message
yığın bellek
mass storage
yığın bellek
bulk storage , mass storage
zaman bölmeli bellek modülü
(Askeri) time division memory module
çağrışımsal bellek
associative memory
çekirdek bellek
core storage, core memory
çekirdek bellek comp
core memory
çevrel bellek
peripheral memory
çevrim-dışı bellek
off-line storage
çevrim-içi bellek
on-line storage
çevrimsel bellek
circulating storage
ölü bellek
dead storage
ön bellek
cache memory
Türkçe - Türkçe
Bir bilgisayarda, programı değişmeyen verileri, yapılacak iş için gerekli olan ara sonuçları toplayan bölüm
Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl, hafıza, dağarcık: "Böylelerini dinlediğimizde, belleğimizde sözleri, hiç mi hiç, kalmaz."- S. Birsel
Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl, hafıza, dağarcık
kafa
hafıza
bellek karışıklığı
Kelimelerin doğru anlamını hatırlayamamak veya ilk olarak görülen bir şeyi önce gördüğünü sanma duygusuna kapılmak biçiminde beliren bir ruh hastalığı
bellek kaybı
Bellek yitimi
bellek yitimi
Belleğin kısa bir süre durup işlememesi
bellek yitimi
Büyük sarsıntı veya humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı
dış bellek
Bilgisayarın yalnızca giriş çıkış kanallarını kullanarak erişebildiği bellek
bellek
Bilgisayarın giriş çıkış kanalları kullanılmaksızın erişebildiği bellek
bellek