onaylama

listen to the pronunciation of onaylama
Türkçe - İngilizce
approval

Tom nodded his head in approval. - Tom onun kafasını onaylama içinde salladı.

sanction

Tom will never sanction this. - Tom bunu asla onaylamaz.

ratification
validation
confirmation

You will receive a confirmation email after your account has been activated by an administrator. - Hesabınız aktif edildikten sonra bir yöneticiden onaylama e-postası alacaksınız.

(tasarı vb) carriage
certification
attestation
approval; ratification; certification
subscription
recognition
acceptance
(Hukuk) endorsement, ratification, confirmation, granting, approval
legitimation
approval, ratification
appro

He didn't approve of wasting time. - Boşa zaman kaybını onaylamadı.

Tom certainly didn't approve of the way Mary was behaving. - Tom Mary'nin davranış biçimini kesinlikle onaylamadı.

corroboration
acknowledge

Tom seems to be unwilling to acknowledge that Mary is a better swimmer than he is. - Tom Mary'nin ondan daha iyi bir yüzücü olduğunu onaylamak için isteksiz görünüyor.

(Askeri,Politika, Siyaset) endorsement
(Askeri) consent

My father consented to my going abroad. - Babam yurt dışına gitmemi onaylamadı.

assent
endorsing
corroborate
(Askeri,Ticaret) ratify
favor
approbation
favour
{i} confirming
acknowledgment
onaylamak
ratify
onaylamak
confirm

I will call in order to confirm it. - Bunu onaylamak için arayacağım.

I'd like to confirm my reservation for the 30th. - 30'u için rezervasyonumu onaylamak istiyorum.

onaylamak
certify
onaylamak
approve

The Senate acted quickly to approve the treaty with Britain. - İngiltere ile anlaşmayı onaylamak için Senato hızlı davrandı.

All the delegates voted to approve it. - Tüm delegeler, onu onaylamak için oy verdi.

onaylama belgelerinin karşılıklı olarak verilmesi
(Hukuk) exchange of the instruments of ratification
onaylama süreci
(Hukuk) ratification process
onaylamak
{f} accept

You have to accept it. - Onu onaylamak zorundasın.

onaylamak
endorse
onaylamak
validate
onaylamak
acknowledge

Tom seems to be unwilling to acknowledge that Mary is a better swimmer than he is. - Tom Mary'nin ondan daha iyi bir yüzücü olduğunu onaylamak için isteksiz görünüyor.

onaylamak
{f} recognize
onayla
approve of

They don't seem to approve of the plan. - Planı onaylayacak gibi görünmüyorlar.

Tom certainly didn't approve of the way Mary was behaving. - Tom Mary'nin davranış biçimini kesinlikle onaylamadı.

onayla
{f} approve

Both houses of Congress approved Jefferson's proposal. - Kongre'nin her iki meclisi Jefferson'un teklifini onayladı.

They don't seem to approve of the plan. - Planı onaylayacak gibi görünmüyorlar.

onayla
acknowledged
onaylamak
vise
onaylamak
{f} authorize
onaylamak
corroborate
onaylamak
approve of
onaylamak
{f} hear
onaylamak
verify
beyan onaylama
(Ticaret) claim sign-off
beyan onaylama
(Ticaret) claim sign off
onayla
(Bilgisayar) verify
onayla
(Bilgisayar) check

Please endorse this check. - Lütfen bu çeki onayla.

onayla
(Bilgisayar) confirm

I will confirm my plane reservation. - Uçak rezervasyonumu onaylayacağım.

You will receive a confirmation email after your account has been activated by an administrator. - Hesabınız aktif edildikten sonra bir yöneticiden onaylama e-postası alacaksınız.

onaylamak
seal
onaylamak
give countenance to
onaylamak
(Kanun) legitimise
onaylamak
assent to
onaylamak
(Kanun) legalize
onaylamak
ok
onaylamak
favor
onaylamak
(Politika, Siyaset) prove
onaylamak
assent
onaylamak
sustain
onaylamak
countenance
onaylamak
hold with
onaylamak
(Politika, Siyaset) endorsement
onaylamak
applaud
onaylamak
favour
onaylamak
ok, ok
onaylamak
pass
onaylamak
(Kanun) legitimatise
onayla
avouch
onayla
{f} certified
onayla
validate
onayla
{f} validated
onayla
{f} confirmed

The spokesman confirmed that the report was true. - Sözcü raporun doğru olduğunu onayladı.

Tom's doubts have been confirmed. - Tom'un şüpheleri onaylandı.

onayla
{f} attesting
onayla
approbate
onayla
{f} approved

He said the treaty must be approved as written. - O, antlaşma yazılı olarak onaylanmalı dedi.

Spain approved the treaty. - İspanya antlaşmayı onayladı.

onayla
{f} validating

Validating an angry client's feelings is an effective way of defusing the situation. - Kızgın bir müşterinin duygularını onaylama durumun yatıştırılmasında etkili bir yoldur.

onaylamak
uphold
onaylamak
sign on the dotted line
onaylamak
grant
onaylamak
carry
onaylamak
say the word
onaylamak
accede
onaylamak
approbate
onaylamak
{f} legitimate
izin, onay, onaylama
permission, approval, validation
onayla
certify
onayla
{f} acknowledge

Tom seems to be unwilling to acknowledge that Mary is a better swimmer than he is. - Tom Mary'nin ondan daha iyi bir yüzücü olduğunu onaylamak için isteksiz görünüyor.

onayla
corroborate

Tom corroborated Mary's story. - Tom Mary'nin hikayesini onayladı.

onaylamak
Approve, confirm; ratify, certify
Kuvvet Onaylama Aracı
(Askeri) Force Validation Tool
atanmış onaylama makamı; yedek saha yönlendirme listeleri göstergesi
(Askeri) designated approving authority; display alternate area routing lists
defter onaylama
(Kanun) ratification of book
onayla
okay
onayla
probate
onayla
confirming
onaylamak
smile on
onaylamak
{f} visa
onaylamak
{f} countersign
onaylamak
to approve; to ratify; to certify
onaylamak
to approve, to ratify, to applaud, to accept, to accede (to), to countenance, to okay, to OK
onaylamak
bear out
onaylamak
O.K
onaylamak
accept , approve
onaylamak
legitimize
onaylamak
affirm
onaylamak
{f} authorise
onaylamak
okay
onaylamak
lend countenance to
onaylamak
legitimatize
onaylamak
(Hukuk) to approve, to ratify, to uphold
onaylamak
indorse
onaylamak
{f} homologate
onaylamak
{f} subscribe
onaylamak
{f} vouch
onaylamak
(deyim) go along
onaylamak
{f} attest
onaylamak
be recognizant of
onaylamak
{f} witness
onaylamak
{f} stamp
onaylamak
{f} sanction
Türkçe - Türkçe
Onaylamak işi, tasdik
Onaylamak
kabul etmek
Onaylamak
tasdik etmek
onaylamak
Yapılan bir işi doğru ve yerinde bularak kabul etmek, tasdik etmek: "Bu kitabın ahlak bozucu olduğunu elbet siz de onaylarsınız."- S. Birsel
onaylamak
Yapılan bir işi doğru ve yerinde bularak kabul etmek, tasdik etmek
onaylamak
Denetlemek, doğrulamak
onaylama