melodious

listen to the pronunciation of melodious
İngilizce - Türkçe
Türkçe - Türkçe

melodious teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Melodi
ezgi
Melodi
şanson
melodi
Ezgi, makam
melodi
Ritm öğesinden yararlanarak, bir biçim için art arda çizilmiş notalar
melodi
Ezgi: "Biz bu melodileri ilk olarak Cemal Sahir operetlerinden duymuş, bellemiştik."- H. Taner
İngilizce - İngilizce
Having a pleasant melody or sound; tuneful
characterized by a sweet succession of sounds
{a} harmonious, musical, very sweet
{s} pleasing to the ear, melodic
Containing, or producing, melody; musical; agreeable to the ear by a sweet succession of sounds; as, a melodious voice
A melodious sound is pleasant to listen to. She spoke in a quietly melodious voice. = musical. something that sounds melodious sounds like music or has a pleasant tune
containing or constituting or characterized by pleasing melody; "the melodious song of a meadowlark
containing or constituting or characterized by pleasing melody; "the melodious song of a meadowlark"
having a musical sound; especially a pleasing tune
canorous
lyric
melodiously
{a} musically, harmoniously, finely
melodiousness
{n} sweet music, harmony
melodiously
In a melodious manner
melodiously
in a melodious way, tunefully, pleasingly
melodiously
in a melodious manner; "she sang melodiously
melodiousness
The property of being melodious
melodiousness
the property of having a melody
melodiousness
{i} quality of being sweet-sounding or melodious
Türkçe - İngilizce

melodious teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

Melodi
(isim) Melody

I can't remember the melody of that song. - O şarkının melodisini hatırlayamıyorum.

I can't remember the melody of that song. - Şarkının melodisini hatırlayamıyorum.

melodi
tune

All Tom wanted was for Mary to play a couple of tunes on her ukulele. - Tom'un bütün istediği Mary'nin ukelede bir çift melodi çalmasıydı.

Tom played a Spanish folk tune on his English horn at a Chinese restaurant in France. - Tom, Fransa'da bir Çin lokantasında İngiliz borusu ile İspanyol halk melodisi çaldı.

melodi
theme
melodi
descant
melodi
sound

I could hear the sound of Tom's voice coming from the next room. - Tom'un bitişik odadan gelen melodisinin sesini duyabiliyordum.

What is your favorite sound? - En sevdiğin melodi nedir?

melodi
melody ezgi
melodi
air
melodi
strain
melodi
chime

I only heard three chimes. - Ben sadece üç melodi duydum.

melodi
cantus
melodious