means the person who is the subject of protected health information

listen to the pronunciation of means the person who is the subject of protected health information
Englisch - Türkisch

Definition von means the person who is the subject of protected health information im Englisch Türkisch wörterbuch

individual
birey

Bireysel özgürlüklere saygılı olmalıyız. - We must respect individual liberty.

Birey ne kadar gururlu olursa, ceza o kadar sert olur. - The prouder the individual, the harsher the punishment.

individual
bireysel

Bireysel özgürlüklere saygılı olmalıyız. - We must respect individual liberty.

Bireysel özgürlük, demokrasinin ruhudur. - Individual freedom is the soul of democracy.

individual
{s} özgün
individual
{s} özel
individual
{i} şahıs
individual
(sıfat) başlıbaşına, özel, tek, kişisel, bireysel, şahsi, özgün, birbirinden ayrı
individual
(isim) birey, fert, kişi, şahıs
individual
başlı başına
individual
insan

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

individual
{s} 1. her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
tek

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

individual
individuallyayrı ayrı
individual
kişi

Her kişi bir bireydir. - Every person is an individual.

Onun kişisel bir konuşma tarzı vardı. - She had an individual style of speaking.

individual
tek kişilik
individual
s. tek, yalnız, ayrı, başlı başına; hususiyeti olan; ferdi, bireyseli. fert, birey, kimse, şahıs; tane
individual
(Tıp) Tek, ayrı, yalnız
individual
(Tıp) Kişi, fert
individual
(Tıp) Kişiye has, kişisel
individual
hususiyeti olan
Englisch - Englisch
individual
means the person who is the subject of protected health information

  Silbentrennung

  means the per·son who I·s the sub·ject of protected health in·for·ma·tion

  Türkische aussprache

  minz dhi pırsın hu îz dhi sıbcekt ıv prıtektıd helth înfôrmeyşın

  Aussprache

  /ˈmēnz ᴛʜē ˈpərsən ˈho͞o əz ᴛʜē səbˈʤekt əv prəˈtektəd ˈhelᴛʜ ənˈfôrˈmāsʜən/ /ˈmiːnz ðiː ˈpɜrsən ˈhuː ɪz ðiː səbˈʤɛkt əv prəˈtɛktəd ˈhɛlθ ɪnˈfɔːrˈmeɪʃən/

  Wort des Tages

  flyleaf
Favoriten