maddelerin

listen to the pronunciation of maddelerin
Türkçe - İngilizce
congeners
madde
{i} material

Japan imports various raw materials from abroad. - Japonya yurtdışından birçok önemli ham madde ithal eder.

Japan imports various raw materials from abroad. - Japonya yurt dışından çeşitli ham maddeleri ithal eder.

madde
{i} item

Tom omitted a couple of items from the list. - Tom listeden birkaç maddeyi savsakladı.

This is a real popular item. - Bu gerçek popüler bir madde.

madde
matter

Radioactive matter is dangerous. - Radyoaktif maddeler tehlikelidir.

Matter changes its form according to temperature. - Madde sıcaklığa göre hal değiştirir.

madde
substance

Carbon monoxide is a poisonous substance formed by the incomplete combustion of carbon compounds. - Karbon monoksit karbon bileşiklerinin tam yanmamasından oluşan zehirli bir maddedir.

Glands secrete chemical substances into the body. - Bezler vücuda kimyasal maddeler salgılar.

madde
clause
madde
matter, substance; material; stuff; entry; clause, article, paragraph; subject
madde
commodity
madde
goods
madde
subject
madde
count
madde
proviso
madde
concern
madde
thang
madde
body

Glands secrete chemical substances into the body. - Bezler vücuda kimyasal maddeler salgılar.

I'd like to know how the body absorbs these substances. - Vücudun bu maddeleri nasıl emdiğini bilmek istiyorum.

madde
medium
madde
paragraph
madde
(Gıda,Tıp) agent
madde
provision
madde
lubricant
madde
stuff

What stuff is this jacket made of? - Bu ceket hangi maddeden yapılıyor.

Madde
(Tıp) materia
madde
particular
madde
{i} entry
madde
{i} article

Read the article again. - Sözleşme maddesini yine oku.

I hope that Japan will abide by Article 9 of her Constitution. - Japonya umarım anayasasının 9. maddesine uyar.

madde
object
madde
matter, substance
madde
stipulate
madde
questlon
madde
metal

The philosopher's stone was a legendary substance capable of turning base metals into gold. - Felsefe taşı baz metalleri altına dönüştürebilen efsanevi bir maddeydi.

madde
material or physical things (as opposed to spiritual things)
madde
(Hukuk) article, item, clause, substance, material
madde
clause, article, section, paragraph (of a law or contract)
madde
entry, item (in a list)
madde
material, component; ingredient
madde
(anlaşma) proviso
madde
question, matter, topic
organik maddelerin endüstriyel kullanımı
chemurgy
Türkçe - Türkçe

maddelerin teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

MADDE
(Osmanlı Dönemi) Asıl, esas, cevher, mâye
MADDE
(Osmanlı Dönemi) İlm-i Kelâmda: His âzâmız üzerine bir takım muayyen ihtisâsât husule getiren veya getirebilen, her şey
MADDE
(Osmanlı Dönemi) Tıb: Çıbanın içinde hasıl olan yara
MADDE
(Osmanlı Dönemi) Bend, fıkra, kısım
MADDE
(Osmanlı Dönemi) Zahir duygularla hissedilen, ruhâni olmayıp, ağırlığı olan, cismâni bulunan
Madde
(Osmanlı Dönemi) VATAR
madde
Yasa, sözleşme, antlaşma gibi metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm
madde
Yasa, sözleşme, antlaşma gibi metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez
madde
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne: "Bütün uyuşturucu maddeler gibi, vazgeçemeyeceği kadar bağlanarak yalana alışır."- N. Cumalı. Öge, unsur
madde
İleri sürülen sorun
madde
Suçları maddeleriyle ölçer
madde
Para, mal vb. ile ilgili şey
madde
Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım
madde
Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri
madde
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne
madde
Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel. İleri sürülen sorun
madde
Öge, unsur
madde
Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar
maddelerin