metal

listen to the pronunciation of metal
İngilizce - Türkçe
{i} metâl
erimiş cam
maden uzmanı
madenle kaplamak
tıynet
metalik

Yeni bir termostan içilen çay biraz metalik bir tat veriyor. - Tea, drunk from a new thermos, tastes a little metallic.

Plütonyumun metalik bir tadı vardır. - Plutonium has a metallic taste.

{i} maden
metal
madde

Felsefe taşı baz metalleri altına dönüştürebilen efsanevi bir maddeydi. - The philosopher's stone was a legendary substance capable of turning base metals into gold.

metalizemaden haline
yol yapmak için kullanılan kırık taş
{i} kırık taş
tabiat
metallistmadenci
test someones metal bir kimsenin cesaretini ve ataklığını denemek
şişirilmeye ve dökülmeye hazır erimiş cam
metale
madeni
sheet metal
sac
metal bar
mil
metal bonding
(Askeri) metal yapıştırma
metal helmet
(Askeri) çelik başlık
metal plate
sac
metal strip
çember
metal worker
dökümcü
metal age
maden çağı
metal asbestos gasket
metal amyant conta
metal bar
metal çubuk
metal bonding
metal tutturma
metal bonding material
metal tutturucu gereç
metal casting
metal döküm
metal cleaning
metal temizleme
metal colouring
metal renklendirme
metal complex dyeing
metal kompleks boyama
metal complex dyestuff
metal kompleks boyama maddesi
metal detector
metal detektörü

Onun bekaret kemeri havaalanındaki metal detektörünü harekete geçirdi. - Her chastity belt set off the metal detector at the airport.

metal drill
maden matkabı
metal electrode
metalik elektrot
metal electrode
metal elektrot
metal extraction
metal ekstraksiyonu
metal facing
metal yüzeyleme
metal fatigue
metal yorulması
metal founder
maden dökümcüsü
metal insulator
metal yalıtkan
metal insulator semiconductor
metal yalıtkan yarıiletkeni
metal insulator transition
metal yalıtkan geçişi
metal money
metal para
metal pipe
metal boru
metal plating
metal kaplama
metal powder
maden tozu
metal rectifier
kuru redresör
metal rod
metal çubuk
metal saw
metal testeresi
metal sewing machine
metal testere makinesi
metal sheet
metal sac
metal spinning
madeni dokuma
metal spraying
metal püskürtme
metal tube
metal boru
metal wire
metal tel
metal-clad
maden kaplı
metal-coat
metal kaplamak
metal chain
metal zincir
metal contact
metal kontak
metal fatique
Metal yorgunluğu
metal housinghousing
metal muhafaza
metal music
(Muzik) Metal müzik
metal print
metal baskı
metal removing
(Mühendislik) talas kaldırma
metal screw
metal vida
metal spinning
(Mühendislik) sıvama
metal strings
metal dizeleri
metal-binding
Metal bağlayıcılı
metal backed
metal destekli-metal
metal chips
maden kırıntıları
metal clad conductor
metal kilifli iletken
metal complex dyestuff
(Tekstil) metal kompleks boyarmaddesi
metal door
metal kapı
metal end
(Arılık) metal uç
metal facing
sert yüzeyleme
metal facing
metal yamama
metal floor
metalik taban
metal fouling
(Askeri) BAKIRLAŞMA: Bir silahın namlusunda metal parçalarının birikmesi. Bakırlaşma; mermi gömleklerinin ve sevk çemberlerinin setlere sürtünmesinden meydana gelir. Ayrıca bakınız: "fouling"
metal fouling
(Askeri) bakırlaşma
metal fuel
(Çevre) metal yakıt
metal gauze
metal örgü
metal grates
metal ızgaralar
metal helmet
(Askeri) ÇELİK BAŞLIK: Başı, mermi parçalarına ve hafif sadmelere karşı koruyan, çelikten yapılmış bir başlık. Buna "steel helmet" da denir
metal intensifying screen
(Nükleer Bilimler) metal şiddetlendirici ekran
metal ions
metal iyonları
metal landing mats
(Askeri) ÇELİK İNİŞ PİSTİ HASIRI: Bak. "landing mats"
metal links
(Bilgisayar) metal bağlantılar
metal mandolin
cümbüş
metal market
(Ticaret) maden piyasası
metal mesh
metal örgü
metal pallet superstructure
(Askeri) MADENİ PALET ÇERÇEVESİ: Şekli gayri muntazam, kırılabilir veya ezilebilir ikmal maddelerinin depolanmasında faydalanılmak üzere, ahşap, düz bir palete eklenebilir fabrikasyon madeni çerçeve
metal pin
metal pim
metal pot
maşrapa
metal primer
metal üzerine ilk kat boya
metal primer
metal primer
metal rectifier
metalik dogrultucu
metal ring
(İnşaat) madeni segman
metal runner
metal kirişleme
metal sash
metal çerçeve
metal seal
metal conta
metal thread
(Tekstil) metal iplik
metal trainer
(Askeri) bareskal
metal trainer
(Askeri) BARESKAL: Bak. "trainasium"
metal trim
metal bitiriş
metal valley
madensel dere
metal window
madeni pencere
metal window
metal pencere
metals
madenler
metals
metâller
sheet metal
metal levha

Çatı metal levha ile kaplıdır. - The roof is covered with sheet metal.

dull metal
donuk metal
dutch metal
tombak
ferrous metal
(Mekanik) demirden oluşan metal
gilding metal
(Askeri) tombak
metallic
metal

Plütonyumun metalik bir tadı vardır. - Plutonium has a metallic taste.

Yeni bir termostan içilen çay biraz metalik bir tat veriyor. - Tea, drunk from a new thermos, tastes a little metallic.

metals
raylar
nonferrous metal
(Mekanik) demir içermeyen metal
precious metal ores
(Madencilik) değerli metal cevherleri
pure metal
saf metal
pure metal
arı metal
pure metal crystals
saf metal kristalleri
rough metal
işlenmemiş metal
scrap metal
demir hurdaları
scrap metal
demir kırıntıları
sheet metal
saç levha
sintered metal
sinterlenmiş metal
alkali metal
alkali metal
antifriciton metal
antifriksiyon metal
babbit metal
babit alaşımı
babbit metal
babit metali
base metal
baz metal
bearing metal
yatak metali
coating metal
örtü metali
corrugated metal
oluklu metal
cutting tool metal
kesme takım metali
gun metal
top madeni
heavy metal poisoning
ağır metal zehirlenmesi
impure metal
katışık metal
inert metal
asal metal
liquid in metal thermometer
metal hazneli sıvılı termometre
liquid metal reactor
sıvı metal reaktörü
metallic
metalik

Plütonyumun metalik bir tadı vardır. - Plutonium has a metallic taste.

Yeni bir termostan içilen çay biraz metalik bir tat veriyor. - Tea, drunk from a new thermos, tastes a little metallic.

noble metal
asal metal
precious metal
kıymetli metal
type metal
harf metali
metallic
madene benzer
metallic
{s} madenli
metallic
{s} madeni
metallic
{s} metâlik

Yeni bir termostan içilen çay biraz metalik bir tat veriyor. - Tea, drunk from a new thermos, tastes a little metallic.

Plütonyumun metalik bir tadı vardır. - Plutonium has a metallic taste.

metallic
madenden yapılmış
metallic
maden hâsıl eden
Türkçe - Türkçe
Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı
(Osmanlı Dönemi) Matbaacılıkta harfleri teşkil için eritilen kurşun, karışık madde
(Osmanlı Dönemi) Lât: Mâden
Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımına verilen ad
Kimyasal reaksiyonlarda pozitif değerlik alan ve kendine has bir kakım özellikleri olan element
Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, maden
maden
metal bilimi
Genellikle elementleri, özellikle metalleri saf olarak elde eden ve bunların işleme tekniğini belirleyen kimya endüstrisi kolu, metalürji
metal yatak
Yapımında metal kullanılan yatak
metal yorulması
Metallerin molekül yapısında yük, direnç ve titreşim nedeniyle bozukluk oluşması
İngilizce - İngilizce
Molten glass that is to be blown or moulded to form objects
Any element other than hydrogen and helium,Majewski, S. R. (2003, 2006). . ASTR 551 (Majewski) Lecture Notes. or sometimes other than hydrogen.Martin, J. C. (n.d.)
Any material with similar physical properties, such as an alloy
A category of rock music encompassing a number of genres (including thrash metal, death metal, heavy metal, etc.) categorised by strong, fast drum-beats and distorted guitars
To make a road using crushed rock, stones etc
Any of a number of chemical elements in the periodic table that form a metallic bond with other metal atoms; generally shiny, somewhat malleable and hard, often a conductor of heat and electricity
A light tincture used in a coat of arms, specifically argent and or
Crushed rock, stones etc. used to make a road
an element that forms a base by combining with oxygen, is usually hard, heavy, and lustrous
{n} a hard body, gold, silver courage
substance or mixture that has a characteristic lustre or shine and is generally a good conductor of heat and electricity; elemental metals are to the left of the staircase line on the periodic table
An opaque, lustrous, elemental substance that is a good conductor of heat and electricity and, when polished, a good reflector or light Most metals are malleable and ductile and are, in general, denser than other substances
containing or made of or resembling or characteristic of a metal; "a metallic compound"; "metallic luster"; "the strange metallic note of the meadow lark, suggesting the clash of vibrant blades"- Ambrose Bierce
A chemical element that usually has a shiny surface, is generally a good conductor of heat and electricity, and can be melted or fused, hammered into thin sheets, or drawn into wires , The metals comprise about two-thirds of all known elements Unlike nonmetals, metals form positive ions and basic oxides and hydroxides Upon exposure to moist air, many metals react chemically with the oxygen of the atmosphere to form a metallic oxide, such asrust on exposed iron
any of a class of mineral substance such as gold, silver, copper, iron, uranium, or an alloy of any of these
any of several chemical elements that are usually shiny solids that conduct heat or electricity and can be formed into sheets etc
Ore from which a metal is derived; so called by miners
To cover with metal; as, to metal a ship's bottom; to metal a road
cover with metal
in heraldry, the colors yellow (or) and white (argent) The rules of heraldry forbid placing color on color, or metal on metal
A mine from which ores are taken
Metal is a mineral that conducts electricity
an element that gives up electrons relatively easily and is lustrous, malleable, and a good conductor of heat and electricity
An opaque, fusible, ductile, and typically lustrous substance that is a good conductor of electricity and heat, and that forms cations by loss of electrons, and yields basic oxides and hydroxides Metals are generally formed in a reducing atmosphere
the electroposite elements and alloys based on these elements
  Metallic substances such as iron, foil, nickel, aluminum, gold, brass, lead, copper, silver, etc
Made of metal
A category of rock music encompassing a number of genres (including thrash metal, death metal, heavy metal, etc.) categorised by strong and/or fast drum-beats and distorted guitars
Glass in a state of fusion
The substance of which anything is made; material; hence, constitutional disposition; character; temper
a mixture containing two or more metallic elements or metallic and nonmetallic elements usually fused together or dissolving into each other when molten; "brass is an alloy of zinc and copper"
USF Fabrication, Inc uses a variety of metals including aluminum, steel and stainless steel to manufacture hatches and miscellaneous products Specific metal alloys are available as per the customer's specification
Courage; spirit; mettle
No sharp line can be drawn between the metals and nonmetals, and certain elements partake of both acid and basic qualities, as chromium, manganese, bismuth, etc
An elementary substance, as sodium, calcium, or copper, whose oxide or hydroxide has basic rather than acid properties, as contrasted with the nonmetals, or metalloids
{f} cover with metal; (British usage) pave a road with broken stone
Metal is a hard substance such as iron, steel, gold, or lead. pieces of furniture in wood, metal and glass He hit his head against a metal bar. see also base metal. a hard, usually shiny substance such as iron, gold, or steel metallic (metallum , from metallon). Any of a class of substances with, to some degree, the following properties: good heat and electricity conduction, malleability, ductility, high light reflectivity, and capacity to form positive ions in solution and hydroxides rather than acids when their oxides meet water. About three-quarters of the elements are metals; these are usually fairly hard and strong crystalline (see crystal) solids with high chemical reactivity that readily form alloys with each other. Metallic properties increase from lighter to heavier elements in each vertical group of the periodic table and from right to left in each row. The most abundant metals are aluminum, iron, calcium, sodium, potassium, and magnesium. The vast majority are found as ores rather than free. The cohesiveness of metals in a crystalline structure is attributed to metallic bonding: The atoms are packed close together, with their very mobile outermost electrons all shared throughout the structure. Metals fall into the following classifications (not mutually exclusive and most not rigidly defined): alkali metals, alkaline earth metals, transition elements, noble (precious) metals, platinum metals, lanthanide (rare earth) metals, actinide metals, light metals, and heavy metals. Many have essential roles in nutrition or other biochemical functions, often in trace amounts, and many are toxic as both elements and compounds (see mercury poisoning, lead poisoning). alkali metal alkaline earth metal heavy metal metal fatigue metal point rare earth metal scrap metal
The rails of a railroad
Any element other than hydrogen and helium, or sometimes other than hydrogen
A mineral source that is a good conductor of electricity and heat, and yield basic oxides and hydroxides One of the hidden treasures in garbage
a substance or mixture that has a characteristic luster, or shine, is generally a good conductor of heat and electricity, and is malleable and ductile
A mass of material that is composed of a single element that is characterized by specific characteristics of opacity, ductility, conductivity, and luster Some common metals are copper, silver, and gold
The final form of material derived from the processing of concentrate
The broken stone used in macadamizing roads and ballasting railroads
Metallic substances such as iron, foil, nickel, aluminum, gold, brass, lead, copper, silver, etc
{i} any of several solid mineral elements (such as gold, silver, copper, etc.) that are malleable under heat or pressure and can conduct heat and electricity; element yielding positively charged ions in watery solutions of its salts
a substance that is malleable and ductile, has a characteristic luster, and is generally a good conductor of heat and electricity The bands of a metal are partially filled
The effective power or caliber of guns carried by a vessel of war
Refers to aircraft (thus metal) of the airline you are flying (i e , Delta metal, American metal, etc )
elements like iron, copper, silver, or lead, as in: The picture had an antique metal frame
[Heraldry] There are two metals: or and argent
Simple body with a particular brilliance called metalic brilliance , well conducting heat and electricity, capable to give one or more basic oxides by combination with oxygen
Macro Expansion for TAL (See TAL [T])
A term used by astronomers to describe all elements except hydrogen and helium
an opaque lustrous elemental chemical substance that is a good conductor of heat and electricity and, when polished, a good reflector of light; most elemental metals are malleable, ductile, and are generally denser than the other elemental substances; metals are structurally distinguished from nonmetals by their atomic bonding and electron availability; the electron band structure of metals is characterized by a partially filled valence band; the "free electrons" lost from the outer shells of metallic atoms are available to carry an electric current; the defining property of a metal is that it is an element with a positive thermal coefficient of resistivity, meaning the electrical resistivity of a metal continuously increases as temperature increases
An element below and to the left of the stepwise division (metalloids) in the upper right corner of the periodic table; about 80% of the known elements are metals
Of or pertaining to the metal musical genre (e.g. the metal scene)
nar
kansa
metal carbonyl
Any complex of a transition metal combined with carbon monoxide; they are typically volatile solids or liquids, soluble on common organic solvents but insoluble in water; they are highly toxic
metal cluster compound
any compound in which two ot more metal atoms are bonded to one another
metal detecting
the hobby of using a metal detector to hunt for buried coins or archaeological artifacts
metal detector
A structure, similar to a doorway, through which people pass; an alarm is sounded if the person is carrying a metal object, as this may indicate a weapon
metal detector
A hand-held device that uses electromagnetic induction to detect buried metal
metal detectorist
A person who uses a metal detector
metal detectors
plural form of metal detector
metal halide lamp
A high-pressure discharge lamp that is enclosed in a quartz envelope containing metal halides (usually iodides), and produces high-efficacy white light
metal halide lamps
plural form of metal halide lamp
metal homeostasis
The ability of individual cells to maintain a healthy level of metals within the cell
metal hydride
any compound in which hydrogen is bonded chemically to a metal or metalloid element
metal master
A metal sheet used in offset printing for carrying ink onto the rubber printing form
metal-homeostasis
Attributive form of metal homeostasis, noun
metal-organic framework
Any of several highly porous, crystalline substances having a cage structure of metal ions coordinated to organic compounds; they have an application in the bulk storage of gases such as hydrogen
metal-poor
Having a relatively low metal content
metal detector
detector that gives a signal when it detects the presence of metal; used to detect the presence of stray bits of metal in food products or to find buried metal
metal detector
device that detects the presence of metal
metal fatigue
A weakening and then breakdown of metal parts caused by constant flexing
metal fatigue
crystallization and breakage of a metal resulting from constant stress
metal fatigue
weakness in metal that makes it likely to break, caused for example by frequent shaking over a long period. Weakened condition of metal parts of machines, vehicles, or structures caused by repeated stresses or loadings, ultimately resulting in fracture under a stress much weaker than that necessary to cause fracture in a single application. Fatigue-resistant metals have been developed and their performance improved by surface treatments, and fatigue stresses have been significantly reduced in aircraft and other applications by designing to avoid stress concentrations
metal fatigue
weakening of metal due to microscopic changes in molecular structures caused by vibration or exposure
metal fatigue
when blemishes in a material propagate as tears and result in a fracture
metal filing
a fragment of metal rubbed off by the use of a file
metal halide
A light source similar to mercury-vapor, but with a whiter color
metal halide
A very intense type of lighting used in marine and freshwater plant aquaria
metal halide
A type of high intensity discharge (HID) lamp in which the major portion of the light is produced by radiation of metal halide and mercury vapor in the arc tube
metal halide
Metal halide lights are a type of light bulb which burns very white and very bright They require a special fixture and ballast They are the closest thing we have to artificial sunlight, and are typically used on reefs and planted tanks They are very efficient in terms of lumens/watt Do not confuse these with halogen bulbs, which have a very yellow light not appropriate for aquarium use
metal halide
Superior lamp technology offering high brightness and longevity at extra cost See also Quartz Halogen
metal halide
A type of light bulb that uses special gases to give off a very bright white light They give off a spectrum of light very similar to sunlight and are highly recommended for reef aquariums Metal Halide bulbs require a special ballast unit for operation
metal industry
industry involved in all areas of metalwork (mining, casting, working, forging, etc.)
metal oxide semiconductor field-effect transistor
field-effect transistor in which the gate is separated from the conducting channel by an insulation, MOSFET (Electronics)
metal plate
tray made from metal, flat platter made from metal
metal point
or silverpoint Method of drawing with a small sharpened metal rod of lead, copper, gold, or most commonly silver on specially prepared paper or parchment. Silverpoint produces a fine gray line that oxidizes to a light brown; the technique is best suited for small-scale work. It first appeared in medieval Italy and achieved great popularity in the 15th century. Albrecht Dürer and Leonardo da Vinci were its greatest exponents. It went out of fashion in the 17th century with the rise of the graphite pencil but was revived in the 18th century by the miniaturists and in the 20th century by Joseph Stella
metal recycling
melting and reusing of metals
metal screw
screw made of metal
metal sheet
thin folium made from tin
metal wood
golf wood with a metal head instead of the traditional wooden head
metal work
objects made out of metal
metal-worker
one who sculpts and molds metal objects
Christian metal
a genre of metal with a Christian theme
alkali metal
Any of the soft, light, reactive metals of Group 1 of the periodic table; lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium
alkaline earth metal
Any of the elements of group II of the periodic table; they are low-density metals that react readily with water to form strongly basic hydroxides, and with many acids to form salts
alkaline-earth metal
Alternative spelling of alkaline earth metal
babbitt metal
A soft white alloy of variable composition (as a nine parts of tin to one of copper, or of fifty parts of tin to five of antimony and one of copper) used in bearings to diminish friction
base metal
Any metal at the lower end of the electrochemical series that oxidizes readily
base metal
A common or inexpensive metal; especially one that was hoped to be transmuted into a precious metal
base metal
The metal to be welded (rather than that used to weld)
base-metal
Attributive form of base metal

base-metal sample.

bi-metal strip
alternate spelling of bimetal strip
black metal
A subgenre of heavy metal employing fast tempos, shrieked vocals, highly distorted guitars, double-kick drumming and unconventional song structure, often emphasizing the hatred of God and humanity
britannia metal
an alloy of tin with copper, antimony; somewhat like pewter
death metal
A sub-genre of heavy metal typically employing moderate to fast tempos, heavily distorted guitars, deep growling vocals, blast beat drumming and complex song structures with multiple tempo changes, often having violent or dark lyrics
delta metal
An brass alloy consisting of copper (55%), zinc (41-43%) and iron (1-3%), with the balance consisting of various other metals. The proportions used make the material harder and suitable for valves and bearings
doom metal
a subgenre of heavy metal emphasizing feelings of despair
emo metal
a musical genre, a mixture between emo and metal music
expanded metal
An alloy that has expanded upon cooling
expanded metal
sheet metal that has been slit and stretched at right angles to the slits to form a lattice; used for making screens etc and for reinforcing concrete
half-metal
Any substance that acts as a conductor to electrons of one spin orientation, but as an insulator to those of the opposite orientation
heavy metal
Any metal that has a specific gravity greater than about 5, especially one, such as lead, that is poisonous and may be a hazard in the environment
heavy metal
A genre descended from rock music, characterized by massive sound, highly amplified distortion, extended guitar solos, complex song structure, emphatic beats and overall loudness, often with lyrics that involve violent or fantastic imagery
heavy metal umlaut
An umlaut over a letter in the name of a heavy metal band (as in "Motörhead", "Queensrÿche" and "Mötley Crüe"), added gratuitously for mere stylistic effect
heavy metal umlauts
plural form of heavy metal umlaut
hot metal
hot metal typesetting
hot metal
printing type cast from molten metal
hot metal typesetting
any method of typesetting that involves injecting a molten metal alloy into a matrix to form a relief printing surface
metalled
Made of metal or having metal fittings or plating
metalled
Simple past tense and past participle of metal
metallic
Made of, appearing to be made of, resembling, or related to metal
metallic
A [[#Adjective|metallic]] color
metals
Third-person singular simple present indicative form of metal
metals
plural form of metal
mu-metal
an alloy with high magnetic permeability, consisting of nickel (77%) and iron (15%) with traces of copper and molybdenum
noble metal
A metal resistant to corrosion, oxidizing and tarnishing, such as gold, platinum, copper and mercury
nu metal
A genre of music characterized by negative lyrics, aggressive vocals, and rock or metal instrumentals

Which nu-metal song has rocked your world this year?.

precious metal
A rare metallic chemical element of high economic value, such as gold and platinum
put the pedal to the metal
To press the gas pedal to the maximum extent
put the pedal to the metal
To exert maximum effort
refractory metal
A metal, such as molybdenum and tungsten, with a high refraction, hence a high melting point
sheet metal
Metal worked into a thin, flat sheet, used widely as construction material and raw material for a multitude of industrial products. Sheet metal is thicker than foil and thinner than plate
sheet-metal
Alternative spelling of sheet metal
thrash metal
A variant of heavy metal music with fast tempos and violent lyrics
transition metal
A transition element
type metal
A metal alloy that is used in traditional typefounding and mechanical typesetting
white metal
Any silvery or whitish metal or alloy
white metal
Silver that cannot be labeled as silver in the UK
white metal
Any tin- or lead-based alloy
metallic
{a} pertaining to or consisting of metal
metalled
surfaced, tarred, covered in stone or crushed rock (usually tar-coated)
metalled
A metalled road has a level surface made of small pieces of stone; used especially of country roads and tracks
metalled
past tense & past participle of metal (verb)
metaller
One who listens to at least one genre of the metal category to the extent that it is a defining characteristic of him or her
metallic
Of, pertaining to, or characterized by, the essential and implied properties of a metal, as contrasted with a nonmetal or metalloid; basic; antacid; positive
metallic
Very delicate, non-breathable wallpaper made by applying a thin sheet of printable metal to a paper or fabric back
metallic
made of appearing to be made of resembling, or related to metal
metallic
Of or pertaining to a metal; of the nature of metal; resembling metal; as, a metallic appearance; a metallic alloy
metallic
tea taster's term to denote coppery taste of some teas
metallic
containing or made of or resembling or characteristic of a metal; "a metallic compound"; "metallic luster"; "the strange metallic note of the meadow lark, suggesting the clash of vibrant blades"- Ambrose Bierce
metallic
{s} of or consisting of metal; similar to metal; containing or yielding metal
metallic
Metallic paints have or look like they have metal in them
metallic
A taste imparted by certain metals, notably iron; generally astringent and lingering
metallic
a fabric made with metallic fiber, namely a fiber or yarn made of or coated with metal
metallic
Metallic means consisting entirely or partly of metal. Even the smallest metallic object, whether a nail file or cigarette lighter, is immediately confiscated = metal
metallic
A term used for finishes incorporating fine metallic particles, usually aluminium, in the paint
metallic
1 All minerals and trace minerals that are not negatively charged (or anions) are inherently metallic This does not, however, mean that they are either toxic or non-toxic For example, magnesium is a metallic element which is an essential nutrient and plays several vital roles in the body 2 Metallic elements can be found in solid metal or metallic form such as a gold nugget, a copper penny or bronze, which is a combination of metallic minerals Metallic elements can be found in the soil in tiny particles in this form but would be non-soluble and fairly difficult to assimilate Only metallic elements are capable of conducting electricity in solid form
metallic
Any material that can be directly treated by melting In sweeps, the portion of a lot which cannot be reduced to a powder by grinding but can be directly melted
metallic
Something that tastes metallic has a bitter unpleasant taste. There was a metallic taste at the back of his throat
metallic
Highly reflective Having shine
metallic
A metallic sound is like the sound of one piece of metal hitting another. There was a metallic click and the gates swung open
metallic
Paint containing particles of metal or other solid substance that makes the finish sparkle
metallic
Metallic paint or colours shine like metal. He had painted all the wood with metallic silver paint
metals
the rail tracks owned by a company or organisation; a rail network
metals
plural of metal
Türkçe - İngilizce
metal
metallic

Tea, drunk from a new thermos, tastes a little metallic. - Yeni bir termostan içilen çay biraz metalik bir tat veriyor.

Plutonium has a metallic taste. - Plütonyumun metalik bir tadı vardır.

ore
print. type metal
silver

Copper and silver are both metals. - Bakır ve gümüş her ikisi de metaldir.

Nickel is a hard, silver-white metal. - Nikel, sert, gümüş beyazı bir metaldır.

copper

Copper and silver are both metals. - Bakır ve gümüş her ikisi de metaldir.

element yielding positively charged ions in watery solutions of its salts
any of several solid mineral elements such as gold
etc. that are malleable under heat or pressure and can conduct heat and electricity
{i} metal
metal levha
metal plate
metal sesi
clanging
metal alaşımı
metal alloy
metal damlalık
flashing
metal dedektörü
(İnşaat) metal detector
metal döküm
metal castings
metal dışı
nonmetallic
metal fermuar
(Tekstil) metal zipper
metal filtre
metal filter
metal halide
(Denizbilim) metal halide lighting
metal işleme
metal working
metal işleri
metal work
metal kap
cannister
metal kaplama
(Kimya,Teknik) metal coating
metal kaplamak
metal-coat
metal kesme
metal-cutting
metal kutu
metal box
metal kutu
(Gıda) can
metal olmayan
(İnşaat) nonmetal
metal profil
metal profile
metal strüktür
metal structure
metal ticareti
metal trade
metal tozu
metal powders
metal yorulması
fatigue
metal yüzey
metal surface
metal çubuk
metal rod
metal çubuk
spill
metal şerit
ribbon
metal-iş
metal work
metal-iş
metal-work
metal-işi
metalworking
metal-kesme
metal-cutting
metal aktarması
(Otomotiv) contact pitting
metal ark kesme
(Askeri) metal arc cutting
metal atık
scissel
metal barometre
(Meteoroloji) aneroid barometer
metal bağlayıcı
(Gıda) sequesterant
metal bitiriş
metal trim
metal bloğu
block of metal
metal boru
metal pipe, metal tube
metal boru
metal pipe
metal boru
metal tube
metal boya
metallic paint
metal bozunumu
deformation of metals
metal bulaşkan
metallic contaminant
metal conta
metal seal
metal deplüvaye
expanded metal
metal deplüvaye
(İnşaat) expanded metal lath
metal detektörü
metal detector

Her chastity belt set off the metal detector at the airport. - Onun bekaret kemeri havaalanındaki metal detektörünü harekete geçirdi.

metal devre
metallic circuit
metal döküm
metal casting
metal ekstraksiyonu
metal extraction
metal elektrot
metal electrode
metal hortum
metallic hose
metal iplik
(Tekstil) metal thread
metal iskele
iron scaffold
metal iyonları
metal ions
metal işi
metalwork
metal işçisi
vulcan
metal kaplamak
to metal-coat, to metallize
metal kaplanmış
plated
metal kaplı
metal-clad
metal kapı
metal door
metal kesme makası
shears
metal kesmek
punch press
metal kimyası
(Kimya) metallochemistry
metal kiremit
metal shingle
metal kirişleme
metal runner
metal kirletici
metallic contaminant
metal korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) metallophobia
metal levha
sheet metal

The roof is covered with sheet metal. - Çatı metal levha ile kaplıdır.

metal model
(Havacılık) boilerplate model
metal para
metal money
metal parlatıcı
tumbling box
metal pencere
metal window
metal pim
metal pin
metal primer
metal primer
metal püskürtme
metal spraying
metal raflı
metal shelved
metal sac
metal sheet
metal salmastra
metallic packing
metal spreyleme
(Askeri) metal spreying
metal sıyırıcı
(Madencilik) steel scraper
metal talaş
swarf
metal talaşı
metal turnings
metal tava
(Gıda) metal frying pan
metal tel
metal wire
metal temizleme
metal cleaning
metal temizleme asidi
pickle
metal testeresi
metal saw
metal tutturma
metal bonding
metal
(Arılık) metal end
metal yakıt
(Çevre) metal fuel
metal yalıtkan
metal insulator
metal yamama
metal facing
metal yaprak
foil
metal yapım
metalwork
metal yorgunluğu
fatigue of metals
metal yorulumu
fatigue of metals
metal yüzeyleme
metal facing
metal çatkılı
metal-framed
metal çerçeve
metal sash
metal örgü
metal gauze
metal örgü
metal mesh
metal örtü
metallic coating
metal özütleme
metal extraction
metal ısılölçer
metallic thermometer
metal ızgaralar
metal grates
metal-amyant conta
metal asbestos gasket
metal-kelil
(Kimya) metalcetyl
metal-ketonil
(Kimya) metalcetonyl
metâl çubuk
billet
metâller
metals
dökme (metal)
cast
eritmek (metal)
reduce
small metal plate
(İnşaat) spinneret
som (metal)
solid
tabaka metal
sheet-metal
tavlamak metal
anneal
tel (metal)
wire
metal

  Türkçe nasıl söylenir

  metıl

  Telaffuz

  /ˈmetəl/ /ˈmɛtəl/

  Etimoloji

  [ me-t&l ] (noun.) 14th century. From Middle English, from Old French metal (“metal”), from Latin metallum (“metal, mine, quarry, mineral”), from Ancient Greek μέταλλον (métallon, “mine, quarry, metal”), from μέταλλευειν (métalleuein, “to mine, quarry”), of unknown origin, but apparently related to μέταλλαν (métallan, “to seek after”), also of unknown origin.

  Videolar

  ... But I have sort of created a genre of metal dance techno ...
  ... ( imitating metal detector ) ...

  Günün kelimesi

  gastronome