a sulky set of china

listen to the pronunciation of a sulky set of china
İngilizce - Türkçe
tek kişilik porselen takım
a set of
bir takım

Öncüleri bir takım engellerin üstesinden geldiler. - The pioneers overcame a set of obstacles.

a set of
set

Tom her zaman onun arabasındaki sandıkta bir set atlama kabloları saklar. - Tom always keeps a set of jumper cables in the trunk of his car.

a sulky set of china