kapanmış

listen to the pronunciation of kapanmış
Türkçe - İngilizce
shut
closed

I consider the matter closed. - Konuyu kapanmış olarak kabul ediyorum.

The store was already closed when I got there. - Oraya vardığımda mağaza zaten kapanmıştı.

enclosed
cicatriced
pent
kardan kapanmış
snowed in
kapa
shut down

Tom shut down his computer. - Tom, bilgisayarını kapattı.

There is a possibility that we won't have to shut down the factory. - Fabrikayı kapatmak zorunda olmayacağımıza dair bir olasılık var.

kapa
power off

Please do not power off or unplug your machine. - Lütfen makinenizi kapatmayın ya da fişini çekmeyin.

kapa
{f} inclose
kapa
{f} shutting

Would you mind shutting the door? - Kapıyı kapatır mısın?

Would you mind shutting the door? No, not at all. - Kapıyı kapatmamın sakıncası var mı? Hayır hiç sakıncası ok.

kapa
{f} shut

Just shut up and get on with your work! - Çeneni kapa ve işine devam et.

Please don't forget to shut the door. - Lütfen kapıyı kapamayı unutma.

kapa
{f} switching off
kapa
coop in
kapa
coop up
kapa
turn#off
kapa
power#off
ayağına kapanmış
prostrate
kapa
obturate
kapa
coopup
kapa
closing

Tom deposited three thousand dollars in the bank just before closing time. - Tom kapanma saatinden önce bankaya üç bin dolar yatırdı.

I'm closing my store. - Mağazamı kapatıyorum.

sımsıkı kapanmış
tightly closed
Türkçe - Türkçe
kapanık
kapa
Ticari değer taşıyan yaprak tütünlerin düşük kaliteli olanı
kapanmış