kapanmış

listen to the pronunciation of kapanmış
Türkçe - İngilizce
shut
closed

The store was already closed when I got there. - Oraya vardığımda mağaza zaten kapanmıştı.

I consider the matter closed. - Konuyu kapanmış olarak kabul ediyorum.

enclosed
cicatriced
pent
kardan kapanmış
snowed in
kapa
shut down

The factory was shut down ten years ago. - Fabrika on yıl önce kapatıldı.

Tom shut down his computer. - Tom, bilgisayarını kapattı.

kapa
power off

Please do not power off or unplug your machine. - Lütfen makinenizi kapatmayın ya da fişini çekmeyin.

kapa
{f} inclose
kapa
{f} shutting

Tom left without shutting the door. - Tom kapıyı kapatmadan gitti.

Would you mind shutting the door? - Kapıyı kapatır mısın?

kapa
{f} shut

I wish you would shut the door when you go out. - Keşke dışarı çıktığın zaman kapıyı kapatsan.

Translate and shut up! - Çevir ve kapa çeneni!

kapa
{f} switching off
kapa
coop in
kapa
coop up
kapa
turn#off
kapa
power#off
ayağına kapanmış
prostrate
kapa
obturate
kapa
coopup
kapa
closing

Tom deposited three thousand dollars in the bank just before closing time. - Tom kapanma saatinden önce bankaya üç bin dolar yatırdı.

Would you mind closing the window? - Pencereyi kapatır mısın?

sımsıkı kapanmış
tightly closed
Türkçe - Türkçe
kapanık
kapa
Ticari değer taşıyan yaprak tütünlerin düşük kaliteli olanı
kapanmış