in this case

listen to the pronunciation of in this case
Englisch - Türkisch
demek ki
bu takdirde
bu vakada
bu durumda

Kural bu durumda geçerlidir. - The rule holds good in this case.

Kural bu durumda geçerli değil. - The rule doesn't apply in this case.

in case
takdirde: In case it's necessary, I can work late. Gerektiği takdirde geç vakte kadar çalışabilirim
in case
eğer diye
in case
ihtimaline karşı

Nakliyatın gecikme ihtimaline karşı özel gecikme sigortamız var. - In case the shipment is delayed, we have special delay insurance.

Geç kalma ihtimaline karşın acele et. - Make haste in case you are late.

in case
(Fiili Deyim ) -dığı takdirde
in case
takdirde

Yangın olduğu takdirde bu butona bas! - Push this button in case of fire!

Gelemediği takdirde, onun yerini almak zorunda kalacaksınız. - You'll have to take his place in case he can't come.

in case
ise
in that case
o halde

O halde, ben sizin bugün gelmeniz gerektiğini düşünüyorum. - In that case, I think you should come in today.

in case
diye

Tom ihtiyacı olur diye bıçağını getirdi. - Tom brought his knife just in case he needed it.

Yangın olursa diye el altında her zaman bir kova su bulundur. - Always keep a bucket of water handy, in case of fire.

in case
-sı halinde
in case
-sı durumunda
in case
durumunda

Yangın durumunda bu camı kır. - Break this glass in case of fire.

Yangın durumunda, 119'u çevir. - In case of fire, dial 119.

in case
şayet
in that case
(Konuşma Dili) o durumda
in that case
şu halde
in that case
(Konuşma Dili) öyle olursa
in case
olur diye, ...-ir diye
in case
takdirde: - İ can work late in case it's necessary.Gerektiği takdirde geç vakte kadar çalışabilirim
in case
dolayısıyla
in that case
o zaman
in case
vuku halinde
in that case
öyleyse
in that case
demek oluyor ki
in that case
o takdirde

O takdirde, öyle olsun. - In that case, so be it.

Englisch - Englisch
in this situation, if so, if we consider this situation
in case
In the event; should there be a need

In case of emergency, break glass.

in case
by chance that, if
in case
if there happens to be need; "in case of trouble call 911"; "I have money, just in case"
in case
if there happens to be need; "in case of trouble call 911"; "I have money, just in case
in that case
by this chance, in that situation, if so
in that case
then
in this case

  Türkische aussprache

  în dhîs keys

  Aussprache

  /ən ᴛʜəs ˈkās/ /ɪn ðɪs ˈkeɪs/

  Etymologie

  [ 'in, &n, &n ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English; akin to Old High German in in, Latin in, Greek en.

  Videos

  ... They're convinced that they approach every case the same. ...
  ... And at least in my case, I feel I ...

  Wort des Tages

  spall
Favoriten