iletmek

listen to the pronunciation of iletmek
Türkçe - İngilizce
transmit

Signal lamps are used to transmit Morse code. - Sinyal lambaları mors alfabesini iletmek için kullanılır.

convey

We often use gestures to convey simple messages. - Genellikle basit mesajları iletmek için el hareketlerini kullanırız.

Wires are used to convey electricity. - Kablolar elektrik iletmek için kullanılır.

deliver
transfer
conduct
to convey (something) to, deliver (something) to
get over
carry
communicate
to conduct (something) to, transmit (something) to
put across
hand in
(Hukuk) convey, forward
forward , transmit
to move (something) to
carry off
to convey, to transmit; to conduct
beam
to forward
iletmek (sesi)
conduct
iletme
conduction
ilet
(Bilgisayar) forward
iletme
(Kimya) conductance
iletme
communication
iletme
convective
iletme
transmitting
iletme
conduit
iletme
transmittal
iletme
(Ticaret) transfer
iletme
(Bilgisayar) forwarding
iletme
conveyance
ilet
{f} transmitting
ilet
{f} transmitted

He has transmitted all his knowledge to his son. - Tüm bilgisini oğluna iletti.

ilet
transmit

Iron transmits heat well. - Demir ısıyı iyi iletir.

Wires transmit electricity. - Teller elektriği iletir.

iletme
transmission
iletme
{i} routing
iletme
transmittance
bilgi iletmek
send word to
mesaj iletmek
bear a message
selâmını iletmek
give smb. one's best regards
verici; iletmek
(Askeri) transmitter; transmit
Türkçe - Türkçe
Elektrik akımı, ısı, gaz vb.ni bir yerden başka bir yere götürmek
Götürmek, ulaştırmak, nakletmek: "Bunların tek kaygıları gördüklerini, duyduklarını okurlara iletmektir."- S. Birsel
Götürmek, ulaştırmak, nakletmek
Ulaştırmak, nakletmek
iletme
İletmek işi
iletmek