iletme

listen to the pronunciation of iletme
Türkçe - İngilizce
conduction
(Kimya) conductance
conveyance
(Bilgisayar) forwarding
(Ticaret) transfer
transmittal
conduit
transmitting
convective
communication
{i} routing
transmittance
transmission
iletmek
transmit

Signal lamps are used to transmit Morse code. - Sinyal lambaları mors alfabesini iletmek için kullanılır.

iletmek
{f} convey

We often use gestures to convey simple messages. - Genellikle basit mesajları iletmek için el hareketlerini kullanırız.

Wires are used to convey electricity. - Kablolar elektrik iletmek için kullanılır.

iletme denetimi
(Bilgisayar) forward control
iletme tarihi
(Bilgisayar) date submitted
iletme afazisi
(Tıp) conduction aphasia
iletme derinliği
(Bilgisayar) transmit depth
iletme sıklığı
transmission frequency
iletme teorisi
transport theory
iletmek
deliver
iletmek
transfer
iletmek
{f} conduct
iletmek
to convey (something) to, deliver (something) to
iletmek
get over
ilet
(Bilgisayar) forward
iletmek
communicate
iletmek
carry
ilet
{f} transmitting
ilet
transmit

Wires transmit electricity. - Teller elektriği iletir.

Iron transmits heat well. - Demir ısıyı iyi iletir.

ilet
{f} transmitted

He has transmitted all his knowledge to his son. - Tüm bilgisini oğluna iletti.

iletmek
beam
iletmek
to forward
biyolojik iletme
(Biyoloji) biologic transmission
iletmek
to convey, to transmit; to conduct
iletmek
put across
iletmek
carry off
iletmek
to move (something) to
iletmek
forward , transmit
iletmek
(Hukuk) convey, forward
iletmek
hand in
iletmek
to conduct (something) to, transmit (something) to
kimyasal iletme
chemical transmission
mükemmel iletme gizliliği
perfect forward secrecy
Türkçe - Türkçe
İletmek işi
iletmek
Elektrik akımı, ısı, gaz vb.ni bir yerden başka bir yere götürmek
iletmek
Götürmek, ulaştırmak, nakletmek: "Bunların tek kaygıları gördüklerini, duyduklarını okurlara iletmektir."- S. Birsel
iletmek
Götürmek, ulaştırmak, nakletmek
iletmek
Ulaştırmak, nakletmek
iletme