send word to

listen to the pronunciation of send word to
İngilizce - Türkçe
bilgi iletmek
(birine) haber göndermek/yollamak
haber göndermek
word-self">send to
(Bilgisayar) gönderilecek yer
word-self">send to
(Bilgisayar) gönder

Anne'ye göndermek için hangi kitabı seçtin? - Which book did you pick out to send to Anne?

Tom'u eve göndermek zorundaydım. - I had to send Tom home.

word-self">send word
haber göndermek
word-self">send word
haber yolla
word-self">send to
alıcı (mektup)
word-self">send word
haber göndermek. The telegram sent the household into a dither. Telgraf evdekileri şaşkına çevirdi
word-self">send word
(Fiili Deyim ) haber yollamak
İngilizce - İngilizce

send word to teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

word-self">send word
pass on a message, inform
send word to