iletmek

listen to the pronunciation of iletmek
Türkisch - Englisch
transmit

Signal lamps are used to transmit Morse code. - Sinyal lambaları mors alfabesini iletmek için kullanılır.

convey

We often use gestures to convey simple messages. - Genellikle basit mesajları iletmek için el hareketlerini kullanırız.

Wires are used to convey electricity. - Kablolar elektrik iletmek için kullanılır.

deliver
transfer
conduct
to convey (something) to, deliver (something) to
get over
communicate
carry
to convey, to transmit; to conduct
to conduct (something) to, transmit (something) to
put across
hand in
(Hukuk) convey, forward
forward , transmit
to move (something) to
carry off
beam
to forward
iletmek (sesi)
conduct
iletme
conduction
ilet
(Bilgisayar) forward
iletme
conveyance
iletme
communication
iletme
transmitting
iletme
conduit
iletme
transmittal
iletme
(Bilgisayar) forwarding
iletme
convective
iletme
(Kimya) conductance
iletme
(Ticaret) transfer
ilet
transmit

Iron transmits heat well. - Demir ısıyı iyi iletir.

Music that doesn't transmit feelings, images, thoughts, or memories is just background noise. - Hisleri, görüntüleri, düşünceleri ya da anıları iletmeyen müzik sadece arka fon gürültüsüdür.

ilet
{f} transmitted

He has transmitted all his knowledge to his son. - Tüm bilgisini oğluna iletti.

ilet
{f} transmitting
iletme
transmission
iletme
{i} routing
iletme
transmittance
bilgi iletmek
send word to
mesaj iletmek
bear a message
selâmını iletmek
give smb. one's best regards
verici; iletmek
(Askeri) transmitter; transmit
Türkisch - Türkisch
Götürmek, ulaştırmak, nakletmek: "Bunların tek kaygıları gördüklerini, duyduklarını okurlara iletmektir."- S. Birsel
Elektrik akımı, ısı, gaz vb.ni bir yerden başka bir yere götürmek
Götürmek, ulaştırmak, nakletmek
Ulaştırmak, nakletmek
iletme
İletmek işi
iletmek
Favoriten