gerekçe

listen to the pronunciation of gerekçe
Türkçe - İngilizce
justification

I need no justification for my actions. - Eylemlerim için hiçbir gerekçeye ihtiyacım yok.

reason

I never argued with my stepmother, nor she gave me the reasons. - Üvey annemle hiç tartışmadım veya o bana gerekçeler vermedi.

I understand your reasons. - Gerekçelerini anlıyorum.

excuse

I wish I could think of a good excuse not to go. - Keşke gitmemek için iyi bir gerekçe bulabilsem.

My nephew was excused on the grounds of his youth. - Erkek yeğenim gençliği gerekçesiyle mazur görüldü.

(Hukuk) reason, ground
alibi
law statement of reasons, covering memorandum
reason, motive, justification; ground
law written argument in favor of a bill
reason, justification, ground, grounds
rationale
motive
(Kanun) ground

Tom took early retirement on health grounds. - Tom sağlık gerekçesiyle erken emekli oldu.

He resigned on the grounds that he was ill. - O, hasta olduğu gerekçesiyle istifa etti.

preamble
occasion
warrant
gerekçe göstermek
(Hukuk) give reasons (to)
gerekçe göstermek
adduce
gerekçe göstermek
justify
gerekçeler
reasons
Kongre Gerekçe Kitabı
(Askeri) Congressional Justification Book
Türkçe - Türkçe
Bir yasanın önerilmesi ve hazırlanmasında, yasa tasarısının hazırlanış ve maddelerin düzenleniş sebepleri
Yasa hükümleri ile mahkeme ve idare kararlarının dayandırıldığı nedenler
Mahkeme kararlarında, kararın dayandığı yasal ve hukuki sebeplerin gösterilmesi
Gerektirici sebep, esbabımucibe: "Her hâlde kendince bir gerekçesi olmalı."- H. Taner
Gerektirici sebep, esbabımucibe
Bir önermenin kendiliğinden var kıldığı gereklik
esbabı mucibe
mucip sebep
lazıme
esbabımucibe
gerekçe