mahkeme kararlarında, kararın dayandığı yasal ve hukuki sebeplerin gösterilmesi

listen to the pronunciation of mahkeme kararlarında, kararın dayandığı yasal ve hukuki sebeplerin gösterilmesi
Türkçe - Türkçe
gerekçe
mahkeme kararlarında, kararın dayandığı yasal ve hukuki sebeplerin gösterilmesi

    Heceleme

    mah·ke·me ka·rar·la·rın·da, ka·ra·rın da·yan·dı·ğı ya·sal ve hu·ku·ki se·bep·le·rin gös·te·ril·me·si

    Günün kelimesi

    querist