geçiş

listen to the pronunciation of geçiş
Türkçe - İngilizce
passing
transition

The transition from farm life to city life is often difficult. - Çiftlik hayatından şehir hayatına geçiş çoğunlukla zordur.

Chromium is a transition element. - Krom bir geçiş elementidir.

pass

I got a season's pass to all the home games. - Bütün ev oyunları için sezonluk geçiş aldım.

This is the passage to the sea. - Bu denize doğru geçiştir.

(Hukuk) passage

This is the passage to the sea. - Bu denize doğru geçiştir.

The minority party made a last-ditch effort to block passage of the bills. - Azınlık partisi, faturaların geçişini engellemek için son çabayı sarfetti.

progression
changeover
modulation
mus. transition; modulation
intermediate tone between two primary colors
pass, passing; transit; transition
passing, crossing
(Bilgisayar) run
modulate
(Otomotiv) transfer
(Denizbilim) pivot
{i} transit

Chromium is a transition element. - Krom bir geçiş elementidir.

Adolescence is a period of transition between childhood and adulthood. - Ergenlik çocukluk ve yetişkinlik arasındaki geçiş dönemidir.

migration
crossing

I saw her crossing the street. - Onun caddeyi geçişini gördüm.

I saw him crossing the street. - Onun caddeyi geçişini gördüm.

transistion
switched to
(Nükleer Bilimler) interpass
acces
geç
late

I'm sorry to be late. - Geç kaldığım için üzgünüm.

He appeared at the party late. - O, partiye geç geldi.

geçiş ücreti
toll

You need to have exact change to pay the toll of the expressway. - Otoban geçiş ücretini ödemen için tam değişime sahip olmalısın.

This bridge was originally a toll bridge. - Bu köprü aslında geçiş ücreti alınan bir köprüydü.

geçiş çökeltisi
(Mühendislik) Transition precipitation
geçiş önceliğine uymamak
failure to obey yield sign
geçiş önceliğine uymamak
failure to yield
Geçiş Girişimleri Bürosu
(Askeri) Office of Transition Initiatives
geçiş admitansı
transfer admittance
geçiş akımı
transfer current
geçiş aracı
transit instrument
geçiş belgesi
passport
geçiş bölgesi
transition region
geçiş derleyicisi
cross compiler
geçiş dönemi
(Hukuk) transitional stage
geçiş dönemi
transition period
geçiş elementi
transition element
geçiş frekansı
crossover frequency
geçiş görev
function of transfer
geçiş hakkı
(Hukuk) right of passage
geçiş hakkı
right of way
geçiş hakkına sahip olmak
to have the right of way
geçiş hakkına uymak
to observe the right of way
geçiş hakkına uymamak
to ignore the right of way
geçiş hattı
by-pass port
geçiş iletimi
transconductance
geçiş izni
pass

I can't let you enter without a pass. - Geçiş izni olmadan girmene izin veremem.

geçiş izni
safe-conduct
geçiş işlevi
transfer function
geçiş kanalı
port
geçiş karakteristiği
transfer characteristic
geçiş kartı
transition card
geçiş matrisi
transition matrix
geçiş metali
transition metal
geçiş noktası
transition point
geçiş notası
passing note
geçiş olasılığı
transition probability
geçiş parası
(köprü vs.) toll
geçiş parası
turnpike
geçiş süresi
pass time, run time
geçiş sıcaklığı
transition temperature
geçiş vizesi
transit visa
geçiş yok
No passing
geçiş yolu köprü ayağı
(Askeri) causeway pier
geçiş yolu kısmı, güçlendirilmemiş
(Askeri) causeway section, nonpowered
geçiş yolu kısmı, güçlendirilmemiş (ara kısım)
(Askeri) (I) causeway section, nonpowered (intermediate)
geçiş yolu kısmı, güçlendirilmemiş (deniz ucu)
(Askeri) (SE) causeway section, nonpowered (sea end)
geçiş yolu kısmı, güçlendirilmemiş (sahil ucu)
(Askeri) (BE) causeway section, nonpowered (beach end)
geçiş zamanı
transit time
geçiş çeviricisi
cross assembler
geçiş önceliği hakkı
right of way
geçiş önceliği vermek
give the right of way
geçiş üstünlüğü
traffic right of way
geçiş üstünlüğü
(trafik) priority
gemilerin zararsız geçiş hakkı
(Hukuk) innocent passage
genel geçiş kartı; mevcut faaliyetler merkezi
(Askeri) common access card; current actions center
geç
slow

Time passed very slowly this week. - Bu hafta zaman çok yavaş geçti.

In childhood, time passes slowly. - Çocukluk çağında, zaman yavaş olarak geçer.

geç
tardy

His teacher sent him to the principal's office for being tardy too many times. - Birçok kereler derse geç geldiği için öğretmeni onu müdürün odasına gönderdi.

geç
backward
geç
behind

The first bus will leave 10 minutes behind time. - İlk otobüs on dakika geç hareket edecek.

Tom spent a few years behind bars. - Tom parmaklıklar ardında birkaç yıl geçirdi.

geç
{f} passed

The ship passed through the Panama Canal. - Gemi Panama Kanalından geçti.

The ship passed under the bridge. - Gemi köprünün altından geçti.

dikey geçiş
(Eğitim) vertical transfer
geç
skip

Skip the boring chapters. - Sıkıcı bölümleri geç.

I want to hear the whole story, and don't skip any details. - Konuyu bütünüyle öğrenmek istiyorum, hiçbir detayı es geçme.

geç
posteriorly
geç
(Bilgisayar) ignore

My best friend walked by and totally ignored me. - En iyi arkadaşım yanımdan geçti ve beni tamamen görmezden geldi.

We can't ignore Tom's past. - Tom'un geçmişini göz ardı edemeyiz.

geç
(Bilgisayar) bypass
geç
{f} switch

After talking to Tom for a few minutes, it became obvious that his French wasn't very good, so Mary switched to English. - Tom'la birkaç dakika konuştuktan sonra onun Fransızcasının çok iyi olmadığı belli oldu, bu yüzden Mary İngilizceye geçti.

Why doesn't the U.S. switch to the metric system? - ABD neden metrik sisteme geçmiyor?

geçiş dönemi
(Spor) interim
geçiş yapmak
(Bilgisayar) switch to
hızlı geçiş
whirl
otomatik geçiş
(Bilgisayar) autoswitch
tren geçiş zamanı
(Askeri) train path
yatay geçiş
(Eğitim) undergraduate transfer
yatay geçiş
(Eğitim) lateral transfer
geç
gone by

Just one year has gone by since my friend died. - Arkadaşım öldüğünden beri sadece bir yıl geçti.

Ten years have gone by since my father died. - Babam öldüğünden bu yana 10 yıl geçti.

geç
behindhand
geç
elapse
geç
{f} overshot
geç
devolve upon
geç
behind time

The train is twenty minutes behind time. - Tren yirmi dakika geç kaldı.

The train was ten minutes behind time. - Tren on dakika geç kaldı.

geç
go by

How fast can a year go by! - Bir yıl nasıl bu kadar hızlı geçebilir ki!

I go by that shop every morning on my way to school. - Her sabah okula giderken o dükkanın önünden geçiyorum.

geç
{f} lapsing
geç
{f} pass

If she studied hard, she could pass the exam. - Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir.

If he studied hard, he could pass the exam. - Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir.

geç
{f} lapse
geç
go over

Don't go over the speed limit. - Hız sınırının üzerine geçmeyin.

I want to go over a few things with you. - Seninle birlikte birkaç şeyi gözden geçirmek istiyorum.

geç
pass to
geç
gone over
geç
overstep
geç
{f} passing

He was passing by on his bicycle when he heard a cry for help. - O, bir yardım çığlığı duyduğunda, bisikletiyle geçiyordu.

I am sure of his passing the examination. - Ben onun sınavı geçtiğinden eminim.

geç
went over

He went over to the other side. - O, diğer tarafa geçti.

Tom went over to your house. - Tom senin evini tekrar gözden geçirdi.

geç
devolve on
geç
exceed

My annual income exceeds five million yen. - Benim yıllık gelirim beş milyona yeni geçiyor.

Our profits exceeded even the most optimistic estimates announced last year. - Bizim kâr geçen yıl duyurulan en iyimser tahminleri bile aştı.

geç
went by
geç
{f} cross

Do you mind if we cross your garden? - Bahçenizden geçebilir miyiz?

You must take care when you cross the road. - Yolu geçerken dikkat etmelisin.

Geç
to be late
dikey geçiş
graduate transfer
geç
to late
geç
not later than
geç
is late
geçişler
transitions
BM Kamboçya Geçiş Süreci Yetkilisi
(Askeri) United Nations Transition Authority in Cambodia
acele geçiş
(Askeri) hasty crossing
beyan edilen doğrudan geçiş
(Politika, Siyaset) declared transit
birden geçiş
sudden transition
bu benim transit geçiş vizam
This is my transit pass
eklem geçiş açısı
(Çevre) joint translation angle
emniyetli geçiş
(Askeri) normal crossing
geç
outdo

The sky is clear and the wind is refreshingly cool. It's a perfect day to spend outdoors. - Gökyüzü açık ve rüzgar ferahlatıcı biçimde serin. Dışarıda geçirmek için harika bir gün.

They are constantly trying to outdo each other. - Onlar sürekli olarak birbirlerini geçmeye çalışıyorlar.

geç
late, delayed
geç
speed

Here comes a speeding car, let's cross! - İşte bir hız arabası geliyor, geçelim!

Don't go over the speed limit. - Hız sınırının üzerine geçmeyin.

geç
ford

The enemy cavalry crossed the river by an unknown ford. - Düşman süvarisi, bilinmeyen bir geçit yoluyla nehri geçti.

geç
outdid
geç
outgoing
geç
outgo
geç
back

He came back last August. - O, geçen ağustos ayında geri geldi.

No cultural background is necessary to understand art. - Hiçbir kültürel geçmiş, sanatı anlamak için gerekli değildir.

geç
outstrip
geç
outdone
izinli geçiş
allowed transition
izomerik geçiş
isomeric transition
izometrik geçiş
(Çevre) isometric transition
köken ve geçiş ülkeleri
(Hukuk) countries of origin and transit
köprü geçiş ücreti
bridge toll
kırık düzlemli geçiş
wedge transition
nakit geçiş
cash toll
nehir geçiş harekatı
(Askeri) river crossing operation
normal geçiş
(Bilgisayar) normal pan
ortam geçiş hızı
(Tıp) medium intake rate
oylamaya geçiş
(görüşme sonrası) cloture
paralı geçiş yeri
toll gate
paralı geçiş yeri
toll bar
rastgele geçiş
(Bilgisayar) random transition
serbest geçiş
fairway
serbest geçiş belgesi
(gemi) navicert
sunucu geçiş noktası
service access point
tarih saat grubu; sayısal geçiş grubu
(Askeri) date-time group; digital trunk group (digital transmission group)
transit geçiş
transit
transit geçiş zamanı
transit time
yasak geçiş
forbidden transition
yükseltilmiş (kötü arazi üstünden) geçiş yolu sistemi
(Askeri) elevated causeway system
yükseltilmiş (kötü arazi üstünden) geçiş yolu sistemi (modüler)
(Askeri) (M) elevated causeway system (modular)
yükseltilmiş geçiş yolu sistemi (Deniz Kuvvetleri layteri)
(Askeri) (NL) elevated causeway system (Navy lighterage)
zararsız geçiş hakkı
(Hukuk) innocent passage
zincir geçiş dişlisi
(Otomotiv) chain guide wheel
çapraz geçiş
traverse
çağrı servisi pozisypnu; geçiş yolu kısmı, güçlendirilmiş; Arama noktası başlang
(Askeri) call service position; causeway section, powered; commence search point; contracting support plan; crisis staffing procedures (JCS); cryptologic support package
çift-genişlikli modüler kötü arazi (bataklık vs) geçiş yolu feri
(Askeri) double-wide modular causeway ferry
üst geçiş
upper culmination
Türkçe - Türkçe
Resimde iki ayrı rengi birbirine bağlayan ara ton
Herhangi bir durumdaki değişme, intikal
Geçme işi veya biçimi
Bir parça süresince bir tondan başka bir tona atlama
Ses organlarının bir durumdan ötekine geçmesi
Geçme işi veya biçimi: "Bekleme sabırsızlığını çoktan kaybetmiş olduğum için vaktin geçişini pek fark etmiyordum."- R. N. Güntekin
geçiş hakkı
Geçiş üstünlüğü
geçiş üstünlüğü
Cankurtaran, itfaiye, güvenlik araçlarına tanınan, yolu öncelikle kullanma hakkı
yatay geçiş
undergraduate transfer
dikey geçiş
İki yıllık yüksek okullardan mezun olanların, belirli koşulları yerine getirerek fakültelerde okuma hakkı elde etmesi
geç
Kararlaştırılan, beklenen veya alışılan zamandan sonra, erken karşıtı: "Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç / Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç"- Y. K. Beyatlı
geç
Kararlaştırılan, beklenen veya alışılan zamandan sonra, erken karşıtı
geç
Belirli zamandan sonra olan
yatay geçiş
Yüksek öğretimde bir okuldan bir okula yönetmeliklerin elverdiği ölçüde yapılan geçiş
üst geçiş
Bir yıldızın ufuk üzerinde en yüksek noktaya geçiş durumu, yücelim
geçiş