kararlaştırılan, beklenen veya alışılan zamandan sonra, erken karşıtı

listen to the pronunciation of kararlaştırılan, beklenen veya alışılan zamandan sonra, erken karşıtı
Türkçe - Türkçe
geç
kararlaştırılan, beklenen veya alışılan zamandan sonra, erken karşıtı

    Heceleme

    ka·rar·laş·tı·rı·lan, bek·le·nen ve·ya a·lı·şı·lan za·man·dan son·ra, er·ken kar·şı·tı

    Günün kelimesi

    traduce