ıskarmoz

listen to the pronunciation of ıskarmoz
Türkçe - İngilizce
thole pin
rowlock
barracuda
oarlock
thole
snoek
(Tabiat Doğa) (balık, Fam: Sphyraenidae) [syn.: ıskarmoz, zurna balığı, barakuda] barracuda, snoek
rib (of a ship)
thole, tholepin; rowlock, oarlock
(Askeri) outrigger
(Askeri) rib frame
rib
ıskarmoz kayışı becket
for tholes; rowlock becket
ıskarmoz küpeştesi
washboard, washstrake, wasteboard
Türkçe - Türkçe
Kürek takmak için kayık ve sandalın yan kenarına dikine yerleştirilmiş ağaç çubuk
Gemilerin kaburgalarını oluşturan eğri ağaçların adı
Vücudu yuvarlak, uzunca, pullu, burnu sivri, küçük palamut boyunda bir balık (Sphyraena sphyraena)
Küreklerin takıldığı tahta veya demir kazıklar
Yuvarlak ve uzunca vücutlu bir balık
Kürekli teknelerde küreğin bağlanması veya oturması için ay veya çelik şeklindeki lumbar ıskarmoz denilen aygıtlar
ISKARMOZ
(Hukuk) Kürek takılmak üzere kayıkların kenarına takılan tahta çivi
ISKARMOZ
(Osmanlı Dönemi) Bir cins küçük balık
ISKARMOZ
(Osmanlı Dönemi) Kayık ve sandallarda kürek takılmak üzere yan kenarlara dikine sokulmuş tahta çiviler
ıskarmoz