erratic

listen to the pronunciation of erratic
İngilizce - Türkçe
{s} değişken
Tutarsız
sapkın

Dan en genç halası Linda'yla sapkın bir cinsel ilişkiye başladı. - Dan began an erratic sexual relationship with his youngest aunt, Linda.

(Tıp) erratik
(Jeoloji) sapkıntaş
delibozuk
değişen
(Jeoloji) dönek
istikrarsız
(Jeoloji) çok farklı
hareketleri düzenli olmayan
kararsız
düzensiz

Düzensiz malzemelerin etkisini azaltmak zorundaydık. - We had to lessen the impact of the erratic supplies.

Mary Tom'un düzensiz davranışı tarafından rahatsız oldu. - Mary was troubled by Tom's erratic behavior.

(sıfat) Kararsız, sebatsız; düzensiz, intizamsız; seyyar
(jeoloji) Buzul veya akıntı gibi şeyler dolayısıyla asıl yerinden başka yere naklolunan taşa veya çakıl taşına ait
Erratically: (zarf) sebatsızca, düzensiz olarak
(Tıp) Düzensiz, kararsız, yer değiştiren
{s} tuhaf
(Tıp) Normal yolundan sapan, normal seyrinden uzaklaşan
intizamsız
buzul veya akıntı gibi şeyler dolayısıyla asıl yerinden başka yere naklolunan taşa veya çakıl taşınaerratically sebatsızca
seyyar
düzensiz olarak
{s} gezen
dengesiz

Fadıl'ın davranışı daha kontrollü ve dengesiz hale geliyordu. - Fadil's behavior was becoming more controlling and erratic.

Fadıl o kadar dengesiz hale geldi ki karısı onu terk etmeye karar verdi. - Fadil became so erratic that his wife decided to leave him.

birden değişiveren
irregular
düzensiz

Düzensiz bir nabzım var. - I have an irregular pulse.

Okulda İngilizce öğrenmek zorunda kaldığımda zaman zaman tüm düzensizlik ve garip kurallardan yakınırdım. - When I had to learn English in school, at times I would bemoan all the irregularities and strange rules.

irregular
{s} kuralsız
erratic block
sapkintas
erratic block
(Jeoloji) sapkmtaş
erratic boulder
orijinal yerinden buzullarla taşınıp bulundukları yere getirilmiş olan yabancı kaya parçaları/blokları
erratic error
(Havacılık) eksik parça hatası
erratic shift
düzensiz vites seçimi
erratic shifting
(Otomotiv) düzensiz vites değişimi
erratic soil structure
düzensiz zemin yapısı
irregular
asimetrik
irregular
eğri
irregular
karışıklık
irregular
devamsız
irregular
bakışımsız
irregular
(Tıp) irregüler
irregular
intizamsızlık
irregular
anormal
erratically
kararsızca
irregular
(zaman) düzensiz
irregular
yamuk
irregular
usulsüz
irregular
kural dışı
variable or erratic
değişken veya düzensiz
erratically
değişken olarak
irregular
{s} çarpık

Onun bir dizi çarpık dişleri var. - She has a set of irregular teeth.

irregular
(sıfat) bozuk, kuralsız, düzensiz, düzgün olmayan, çarpık, yamuk, başıbozuk
irregular
{s} bozuk
İngilizce - İngilizce
a rock moved by geologic forces from one location to another, usually by a glacier
unsteady, random; prone to unexpected changes; not consistent

Henry has been getting erratic scores on his tests: 40% last week, but 98% this week.

Anything that has erratic characteristics
irregular
{a} wandering, irregular, uncertain, loose
Something that is erratic does not follow a regular pattern, but happens at unexpected times or moves along in an irregular way. Argentina's erratic inflation rate threatens to upset the plans. = unpredictable + erratically er·rati·cal·ly Police stopped him for driving erratically. something that is erratic does not follow any pattern or plan but happens in a way that is not regular (erratique, from errare; ERR)
A glacier borne boulder, often quite large, deposited far from its place of origin
a large block or fragment of rock; a bowlder
Deviating from a wise of the common course in opinion or conduct; eccentric; strange; queer; as, erratic conduct
{i} large stone or boulder carried by a glacier and left in a new location (Glaciology)
A large rock that is not of local origin and has been moved to its location by glacial ice
A rogue
in an erratic manner; unsteadily or randomly
Any stone or material that has been borne away from its original site by natural agencies; esp
Having no certain course; roving about without a fixed destination; wandering; moving; hence, applied to the planets as distinguished from the fixed stars
a big rock left by glaciers
likely to perform unpredictably; "erratic winds are the bane of a sailor"; "a temperamental motor; sometimes it would start and sometimes it wouldn't"; "that beautiful but temperamental instrument the flute"- Osbert Lancaster having no fixed course; "an erratic comet"; "his life followed a wandering course"; "a planetary vagabond
liable to sudden unpredictable change; "erratic behavior"; "fickle weather"; "mercurial twists of temperament"; "a quicksilver character, cool and willful at one moment, utterly fragile the next"
A large rock boulder that has been transported by glaciers away from its origin and deposited in a region of dissimilar rock
A boulder that has been carried from its source by a glacier and deposited as the glacier melted Thus, the boulder is often of a different rock type from surrounding types
having no fixed course; "an erratic comet"; "his life followed a wandering course"; "a planetary vagabond"
A boulder which has been transported from its source by a glacier, sometimes over a considerable distance, and has been left stranded when the ice melted; it is thus, often, of a different type from neighbouring rocks (3)
Large rock or boulder carried by water or glaciers and left behind
One who deviates from common and accepted opinions; one who is eccentric or preserve in his intellectual character
{s} unsettled, irregular, having no fixed course, tending to wander
A boulder or other rock fragment transported by glacial ice from their place of origin (or a previous glacial resting point) to an area which has a different type of bedrock
A large clast left behind by melting ice and composed of rock not found locally
Irregular; changeable
errabund
erratical
spasmodic
erratic behavior
inconsistent or unstable conduct, unpredictable behavior, irregular conduct
erratical
erratic
erratically
In an erratic manner; unsteadily or randomly, unpredictably

When I saw the other driver weaving erratically across the road, I decided to keep my distance.

glacial erratic
a piece of rock that differs from the size and type of rock native to the area in which it rests
erratically
{a} without rule, order or method
erratically
in an erratic unpredictable manner; "economic changes are proceeding erratically
erratically
in an erratic unpredictable manner; "economic changes are proceeding erratically"
erratically
In an erratic manner; unpredictably
erratically
in an unsettled manner, irregularly, without a fixed course, with a tendency to wander
erratic