collectivity

listen to the pronunciation of collectivity
İngilizce - Türkçe
bütünlük

Din çok bireyseldir. Neredeyse herkesin gerçekten kendi dini vardır. Dindeki bütünlük bir kurnazlıktır. - Religion is very personal. Practically everyone has really his own religion. Collectivity in religion is an artifice.

sakinlik
{i} aklı başında olma
kolektivite
collectivity