to be for

listen to the pronunciation of to be for
English - Turkish
taraftar olmak
for
için

Geç kaldığım için üzgünüm. - Sorry for being late.

Sporu rekabet için değil zevk için yapıyorum. - I like to play sport for fun not for competition.

for
{e} -e karşı. bağ. çünkü, zira
for
çünkü

Çünkü dün uzun bir süre çalıştım. - Because I studied for a long time yesterday.

Jim kızgın çünkü sinema randevusu gerçekleşmedi ve yağmurda onu bekleyerek bir saat geçirdi. - Jim's angry because his date for the movie stood him up and he wasted an hour waiting for her in the rain.

for
{i} için+t
for
-dır
for
doğru

O, iş için doğru kişidir. - He is the proper person for the job.

Biz, onun bu iş için doğru adam olduğunu keşfettik. - We've found him to be the right man for the job.

for
-den beri
be for
taraftar olmak
for
dolayı

Okula yakın yaşadığımdan dolayı,öğle yemeği için eve geliyorum. - Because I live near the school, I come home for lunch.

Claude; sınıfımda klorofil dolayısıyla yeşil tenli olan ototrofik bir çocuk, ayın ormanlaşmasını hayal ediyor. - Claude, an autotropic boy in my class whose skin is green due to chlorophyll, dreams of foresting the moon.

for
taraftar olmak
for
tıpkı

Bu giysinin içinde tıpkı bir sporcu gibi görünüyorum fakat gerçek şu ki hiç spor yapmam. - I look for all the world like an athlete in this outfit, but the truth is I don't do any sports at all.

to be
kalmak

Sadece yalnız kalmak istediklerini söylediler. - They said they only wanted to be left alone.

Tom'un niyeti o kadar geç kalmak değildi. - Tom didn't mean to be so late.

for
elverişli

Bu yer yüzmek için elverişli. - The place is convenient for swimming.

for
amacıyla

O müzik eğitimi amacıyla İtalya'ya gitti. - He went to Italy for the purpose of studying music.

O müzik eğitimi amacıyla Avusturya'ya gitti. - He went to Austria for the purpose of studying music.

for
süresince

İki saat süresince karın içinde otobüsü bekledim. - I waited for the bus in the snow as long as two hours.

for
dünyada

Dünyada yapacak en zor şeylerden biri affetmektir. - One of the toughest things in the world to do is forgive.

Su olmasaydı, dünyada hayat olmazdı. - If it were not for water, there would be no life on the earth.

for
-e
for
-e göre
for
olarak

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

İzlandaca bir cümlenin İngilizce bir çevirisi varsa ve İngilizce cümlenin Svahilice bir çevirisi varsa, daha sonra bu, dolaylı olarak İzlandaca cümle için Svahilice bir çeviri sağlayacaktır. - If an Icelandic sentence has a translation in English, and the English sentence has a translation in Swahili, then indirectly, this will provide a Swahili translation for the Icelandic sentence.

for
diye

Benim aradığım budur! diye haykırdı. - This is what I was looking for! he exclaimed.

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

for
-e rağmen
for
niyetine
for
zaman süresince
for
özlemek
for
dir

Birlik, düşmanın saldırılarına karşı cesurca direndi. - The force held out bravely against their enemy's attacks.

Bu sembol, direnç ve bütünlüğü simgeliyor. - This symbol stands for strength and integrity.

for
-dir
for
-e karşı
for
(Osmanlıca) sari
for
(Bilgisayar) süre

Onlar uzun süredir burada yaşıyor. - They have lived here for a long time.

Bir aydan kısa bir süredir Çin'de bulunuyorum. - I've been in China for less than a month.

for
ol
for
beri

Tom Mary ile çalışmaya başladığından beri üç yıl oldu. - It's been three years since Tom started working for Mary.

Geçen yıl bir önceki işini kaybettiğinden beri, Tom bir iş aramaktadır. - Tom has been hunting for a job since he lost his previous job last year.

for
yoluna

Senin için onun yoluna gireceğini umuyorum, Tom. - I hope it works out for you, Tom.

for
sevmek

Sevmek ve sevilmek, bunlar mutluluğun büyük biçimleridir. - To love and to be loved, these are the biggest forms of happiness.

Tom uzun süredir Mary'yi sevmektedir. - Tom has loved Mary for a long time.

for
yönelik olarak
for
-e uygun
for
(Bilgisayar) bu öğe için
for
yönünden
to be
var olmak
for
(bağlaç) dolayı, nedeniyle, çünkü, zira
for
karşılığında

Tom yaptığı bütün iş karşılığında ne alıyor? - What does Tom get in return for all the work he's done?

Onun nezaketinin karşılığında ona bir hediye verdim. - I gave her a present in return for her kindness.

for
yüzünden

Onu, hataları yüzünden daha az sevmiyorum. - I do not love him the less for his faults.

O, iki yanlış başlama yüzünden yarıştan diskalifiye edildi. - She was disqualified from the race for two false starts.

for
şerefine
for
zarfında
for
-den dolayı
for
nedeniyle

Bizim tren deprem nedeniyle beş saat süreyle durdu. - Our train stopped for five hours owing to the earthquake.

Ben, bir trafik sıkışıklığı nedeniyle toplantıya geç kaldım. - I was late for the meeting because of a traffic jam.

for
-e elverişli
for
uğruna

Yaşlı insanlar, uğruna yaşayacak bir şeye ihtiyaç duyar. - Old people need something to live for.

Onun şimdi uğruna yaşamak için hiçbir şeyi yok. - Now he has nothing to live for.

for
yerine

ABD'de, insanların nakit ödeme yerine bir çek yazmaları yaygındır. - In the U.S., it is common for people to write a check instead of paying cash.

Yabancı ürünler yerine yerli ürünler almayı için tercih ederim. - I prefer to buy domestic rather than foreign products.

for
zira

Onları affet, zira onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. - Forgive them, for they know not what they do.

Sağlık zenginliğin üstündedir, zira zenginlik bize sağlık kadar çok mutluluk vermiyor. - Health is above wealth, for this does not give us so much happiness as that.

to be
ol
to be
olmayı
to be
ettirme
to be
alına
to be
olurun
to be
kona
to be
konun
to be
olmaya
to be
beyi
to be
alından
to be
yedirilmek
for
{e} uygun

Bu gemi okyanus yolculuğu için uygun değil. - This ship is not fit for an ocean voyage.

Onun görev için uygunluğundan hiç kimsenin kuşkusu yok. - No one doubts her fitness for the post.

for
sebebiyle

Son zamanlardaki olaylar sebebiyle, kendimi işime vermem tamamen imkansız. - Due to recent events, it is completely impossible for me to focus on my work.

Dikkatsizliği sebebiyle kendinden utanıyordu. - She was ashamed of herself for her carelessness.

for
{e} yönünde
for
rağmen

Bütün servetine rağmen o mutlu değildir. - For all his riches he is not happy.

Tüm hatalarına rağmen, o iyi bir adam. - For all his faults, he is a good fellow.

for
adına

Tom adına çok mutluyum. - I'm very happy for Tom.

O evsizler adına konuştu. - She spoke for the homeless.

for
{e} yarayan
for
{e} karşı

Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. - Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

Mağdur kimselerin yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamalıyız. - We must provide food and clothes for the victims.

for
for için
for
conj. dolayı
for
göre

Onun görev için uygunluğundan hiç kimsenin kuşkusu yok. - No one doubts her fitness for the post.

Acemi bir muhabir olarak görevini iyi yapıyorsun. - You are doing well for a cub reporter.

for
namına
to be
eskisi gibi the way it used
English - English

Definition of to be for in English English dictionary

FOR
Field Of Research
FOR
frame of reference
FOR
Fellowship of Reconciliation, any of a number of religious nonviolent organizations, particularly in English-speaking countries
FOR
IATA airport code for Pinto Martins International Airport in Fortaleza, Ceará, Brazil
for
Used to introduce a small clause

All I want is for you to be happy. (=All I want is that you be happy.).

for
Because of

UK He looks better for having lost weight.

Because of these trees, he can't see the forest. - He can't see the forest for the trees.

My nephew was excused because of his youth. - Because my nephew was still young, he was forgiven.

for
Used to construe various verbs

I'm looking for my friend.

for
because

He lost his job, for he got into trouble.

He was nervous because he was leaving for the United States the next morning. - He was nervous because he was leaving for America the next morning.

She won't leave the room, because she doesn't want to catch another cold. - She doesn't dare leave the room for fear she should catch cold.

for
To obtain

What did he ask you for?.

for
Despite, in spite of

Mr. Joseph Blenkinshaw was perhaps not worth quite so much as was reported; but for all that he was a very wealthy man.

for
On behalf of

I will stand in for him.

for
In the direction of: marks a point one is going toward

He was headed for the door when he remembered.

for
{p} because of, conducive to, in hope of, in place of, in favor of, on this account
FOR
maximum ability to turn and "look" of a camera or identification device of a missile
be for
be on someone's side, defend someone
for
If a word or expression has the same meaning as another word or expression, you can say that the first one is another word or expression for the second one. The technical term for sunburn is erythema
for
nIII: worship, veneration
for
{e} to; in order to; in favor of; about, regarding; because; during, during the span of; in consideration of; on behalf of
for
prep , conj for; because of [OE for]
for
as for: see as but for: see but for all: see all. free on rail
for
You use for after words such as `time', `space', `money', or `energy' when you say how much there is or whether there is enough of it in order to be able to do or use a particular thing. Many new trains have space for wheelchair users It would take three to six hours for a round trip Chris couldn't even raise the energy for a smile
for
for can start a sentence only as a preposition, not as a conjunction
for
You use for after nouns expressing reason or cause. He's soon to make a speech in parliament explaining his reasons for going The county hospital could find no physical cause for Sumner's problems He has now been formally given the grounds for his arrest
for
After some adjective, noun, and verb phrases, you use for to introduce the subject of the action indicated by the following infinitive verb. It might be possible for a single woman to be accepted as a foster parent I had made arrangements for my affairs to be dealt with by one of my children He held out his glass for an old waiter to refill
for
Since; because; introducing a reason of something before advanced, a cause, motive, explanation, justification, or the like, of an action related or a statement made
for
Supporting (opposite of against)
for
You use for after words such as `argue', `case', `evidence', or `vote' in order to introduce the thing that is being supported or proved. Another union has voted for industrial action in support of a pay claim The case for nuclear power is impressive We have no real, objective, scientific evidence for our belief. against For is also an adverb. 833 delegates voted for, and only 432 against
for
You can use for in expressions such as pound for pound or mile for mile when you are making comparisons between the values or qualities of different things. the Antarctic, mile for mile one of the planet's most lifeless areas He insists any tax cut be matched dollar-for-dollar with cuts in spending
for
If something is planned for a particular time, it is planned to happen then. the Welsh Boat Show, planned for July 30 -- August 1 Marks & Spencer will be unveiling its latest fashions for autumn and winter
for
Indicating the antecedent cause or occasion of an action; the motive or inducement accompanying and prompting to an act or state; the reason of anything; that on account of which a thing is or is done
for
If you speak or act for a particular group or organization, you represent them. She appears nightly on the television news, speaking for the State Department. the spokesman for the Democrats
for
Indicating that toward which the action of anything is directed, or the point toward which motion is made; &?;ntending to go to
for
In the most general sense, indicating that in consideration of, in view of, or with reference to, which anything is done or takes place
for
per

You are the very person I have been looking for. - You're the very person I've been looking for.

The teacher said: Above all, what is necessary for success is perseverance. - The teacher said: What is necessary for success, above all, is perseverance.

for
fer
for
per-
for
If something is for sale, hire, or use, it is available to be sold, hired, or used. fishmongers displaying freshwater fish for sale a room for rent. a comfortable chair, suitable for use in the living room
for
Because; by reason that; for that; indicating, in Old English, the reason of anything
for
It is logically nearly equivalent to since, or because, but connects less closely, and is sometimes used as a very general introduction to something suggested by what has gone before
for
(1x) preposition for, on account of, because of, with, by, according to, through, before, fore
for
If you say that something is not for you, you mean that you do not enjoy it or that it is not suitable for you. Wendy decided the sport was not for her
for
A Java reserved word which signifies a repetition construct (loop)
for
You use for to say how far something extends. We drove on for a few miles Great clouds of black smoke were rising for several hundred feet or so
for
a C++ keyword used to specify an iteration or looping statement
for
You use for in a piece of writing when you mention information which will be found somewhere else. For further information on the life of William James Sidis, see Amy Wallace, `The Prodigy'
for
If something is bought, sold, or done for a particular amount of money, that amount of money is its price. We got the bus back to Tange for 30 cents The Martins sold their house for about 1.4 million pounds The doctor was prepared to do the operation for a large sum
for
If you do something for a particular occasion, you do it on that occasion or to celebrate that occasion. He asked his daughter what she would like for her birthday I'll be home for Christmas
for
work, a job, (as a verb), to work, to toil
for
A Java(TM) programming language keyword used to declare a loop that reiterates statements The programmer can specify the statements to be executed, exit conditions, and initialization variables for the loop
for
File Owning Region A term associated with a CICS region which is a single point of access to CICS files on behalf of other CICS CICS systems
for
a reserved word used in loop statements and representation clauses 3 6, A 1
for
You use for with `every' when you are stating a ratio, to introduce one of the things in the ratio. For every farm job that is lost, two or three other jobs in the area are put at risk Where there had been one divorce for every 100 marriages before the war, now there were five
for
for WEAK STRONG In addition to the uses shown below, for is used after some verbs, nouns, and adjectives in order to introduce extra information, and in phrasal verbs such as `account for' and `make up for'. It is also used with some verbs that have two objects in order to introduce the second object
for
(Internal) FOR %%(variable) IN (set) DO (command) or (for interactive processing) FOR %(variable) IN (set) DO (command) Performs repeated execution of commands (for both batch processing and interactive processing)
for
Indicating that on place of or instead of which anything acts or serves, or that to which a substitute, an equivalent, a compensation, or the like, is offered or made; instead of, or place of
for
Indicating that in favor of which, or in promoting which, anything is, or is done; hence, in behalf of; in favor of; on the side of; opposed to against
for
For is used in conditional sentences, in expressions such as `if not for' and `were it not for', to introduce the only thing which prevents the main part of the sentence from being true. If not for John, Brian wouldn't have learned the truth The earth would be a frozen ball if it were not for the radiant heat of the sun She might have forgotten her completely had it not been for recurrent nightmares
for
If you work or do a job for someone, you are employed by them. I knew he worked for a security firm Have you had any experience writing for radio? a buyer for one of the largest chain stores in the south
for
Directed at, intended to belong to
for
conj. because, on account of, due to the fact that
for
You use for when you say that an aspect of something or someone is surprising in relation to other aspects of them. He was tall for an eight-year-old He had too much money for a young man
for
You use expressions such as for the first time and for the last time when you are talking about how often something has happened before. He was married for the second time, this time to a Belgian For the first time in my career, I was failing
for
One who takes, or that which is said on, the affrimative side; that which is said in favor of some one or something; the antithesis of against, and commonly used in connection with it
for
If you feel a particular emotion for someone, you feel it on their behalf. This is the best thing you've ever done -- I am so happy for you! He felt a great sadness for this little girl
for
De'english | adronato
for
prep: before, in front of, in the presence of, because of, in preference to; for, because 21, 93, 99, 111, 112, 113, 146
for
·ti·tude noun Strength of mind that allows one to endure pain or adversity with courage
for
Frame of Reference It is not uncommon for different empires to see their universe or world through a different point of view
for
A JavaTM programming language keyword used to declare a repetition construct Syntax: for ( int i = 0; i < MAX_VALUE; i++){ } "for" loops are most often used in count controlled situations "while" loops are more often used with sentinel controls
for
Indicating that in the character of or as being which anything is regarded or treated; to be, or as being
for
If it is for you to do something, it is your responsibility or right to do it. I wish you would come back to Washington with us, but that's for you to decide It is not for me to arrange such matters
for
If you leave for a particular place or if you take a bus, train, plane, or boat for a place, you are going there. They would be leaving for Rio early the next morning
for
Runs a specified command for each file in a set of files
for
for that, because
for
If you are for something, you agree with it or support it. Are you for or against public transport? I'm for a government that the people respect and that respects the people against
for
Towards
for
If you feel a particular emotion for someone or something, they are the object of that emotion, and you feel it when you think about them. John, I'm sorry for Steve, but I think you've made the right decisions Mack felt a pitiless contempt for her
for
To be named for someone means to be given the same name as them. The Brady Bill is named for former White House Press Secretary James Brady
for
You use for to say how long something lasts or continues. The toaster remained on for more than an hour For a few minutes she sat on her bed watching the clock They talked for a bit
for
You use for when you make a statement about something in order to say how it affects or relates to someone, or what their attitude to it is. What matters for most scientists is money and facilities For her, books were as necessary to life as bread It would be excellent experience for him to travel a little
for
If someone does something for you, they do it so that you do not have to do it. If your pharmacy doesn't stock the product you want, have them order it for you He picked the bracelet up for me
for
You use for when you state or explain the purpose of an object, action, or activity. drug users who use unsterile equipment for injections of drugs The knife for cutting sausage was sitting in the sink. economic aid for the future reconstruction of the country
for
It often implies also loss, detriment, or destruction, and sometimes it is intensive, meaning utterly, quite thoroughly, as in forbathe
for
If you are in for it or, in British English, if you are for it, you are likely to get into trouble because of something you have done
for
Over a period of time
for
If something is for someone, they are intended to have it or benefit from it. Isn't that enough for you? I have some free advice for you. a table for two Your mother is only trying to make things easier for you What have you got for me this morning, Patrick? He wanted all the running of the business for himself
for
Indicating the remoter and indirect object of an act; the end or final cause with reference to which anything is, acts, serves, or is done
for
1) the time of -- " lasted for 443 hours " (230) 2) as one -- "For example, if you want " (230)
for
For is the preposition that is used after some nouns, adjectives, or verbs in order to introduce more information or to indicate what a quality, thing, or action relates to. Reduced-calorie cheese is a great substitute for cream cheese Car park owners should be legally responsible for protecting vehicles Be prepared for both warm and cool weather Make sure you have ample time to prepare for the new day ahead
for
A prefix to verbs, having usually the force of a negative or privative
for
prep [in order to/for the benefit of (This gift is ~ you )] untuk
for
If you say that you are all for doing something, you agree or strongly believe that it should be done, but you are also often suggesting that other people disagree with you or that there are practical difficulties. He is all for players earning what they can while they are in the game I was all for it, but Wolfe said no
for
In the context of the Act's exclusions, "for" means on behalf of someone else, and is comparable to the word "by " That is, a record "created by or for" a person is a record created by that person or by a person acting on his or her behalf The fact that one person is acting for another must be evident in the record itself or in some other way
for
*see Free on Rail (TradStat Definitions: Terms of Delivery)
for
If you say that you are for a particular activity, you mean that this is what you want or intend to do. Right, who's for a toasted sandwich then? `What'll it be?' Paul said. --- `I'm for halibut.'
to be
{f} exist
to be
ser
Turkish - English

Definition of to be for in Turkish English dictionary

for
{f} vouch
to be for

  Turkish pronunciation

  tı bi fôr

  Pronunciation

  /tə bē ˈfôr/ /tə biː ˈfɔːr/

  Etymology

  [ t&, tu, 'tü ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English tO; akin to Old High German zuo to, Latin donec as long as, until.

  Word of the day

  zeitgeist
Favorites