süre

listen to the pronunciation of süre
Turkish - English
period

If I'm away from home for a period of time, I will stop mail delivery. - Eğer bir süre evden uzak olursam, posta servisini bırakacağım.

The union went out on a strike for an indefinite period. - Sendika belirsiz bir süre için greve gitti.

time

The room has been empty for a long time. - Oda uzun süredir boş.

If I'm away from home for a period of time, I will stop mail delivery. - Eğer bir süre evden uzak olursam, posta servisini bırakacağım.

span

She has a short attention span. - Onun kısa bir dikkat süresi var.

Tom has a short attention span. - Tom'un kısa bir dikkat süresi var.

duration
timetable
(Bilgisayar) progress

Tom has made steady progress. - Tom sürekli ilerleme kaydetti.

due

Her deathly paleness is due to long illness. - Uzun süredir hasta olduğundan rengi bembeyaz olmuş.

Applications are due by Monday. - Başvurular için süre sonu pazartesi.

interval
(Bilgisayar) dur

They went skiing during their date. - Onlar buluşmaları süresince kayak yapmaya gittiler.

Prices have risen steadily during the past decade. - Fiyatlar son on yıl boyunca sürekli arttı.

headway
(Bilgisayar) time period
grace
life

While there is life, there is hope. - Yaşam olduğu sürece umut da olacaktır.

As long as there's life, there is hope. - Hayat olduğu sürece, ümit vardır.

limitation
(Ticaret) time limit
period of time

Dan dated Linda for a very short period of time. - Dan çok kısa bir süre için Linda'yla flört etti.

If I'm away from home for a period of time, I will stop mail delivery. - Eğer bir süre evden uzak olursam, posta servisini bırakacağım.

distance

Keep distance from trucks and other vehicles when driving. - Araba sürerken kamyonlardan ve diğer araçlardan uzak durun.

gange
gamut
(Latin) dies
bout

A bout lasts about five minutes. - Bir nöbet yaklaşık beş dakika sürer.

(Hukuk) term, time
run

I have to go soon because I left the engine running. - Motoru açık bıraktığım için kısa sürede gitmeliyim.

How long does Tony run every day? - Tony her gün ne kadar süre çalışır?

space

Spacewalks usually last between five and eight hours, depending on the job. - Uzay yürüyüşleri genellikle işe bağlı olarak, beş ve sekiz saat arasında sürer.

Air atoms and molecules are constantly escaping to space from the exosphere. - Hava atomları ve molekülleri sürekli egzosferden uzaya kaçmaktadır.

continuance
(film) screen time
stretch
term

The president's term of office is four years. - Başkanın görev süresi dört yıldır.

I suppose it's different when you think about it over the long term. - Sanırım onun hakkında uzun süre düşündüğünde o farklıdır.

(tanınan) notice
period, duration, space
respite
length

The length of our stay there will be one week. - Bizim orada kalma süremiz bir hafta olacak.

while

She pondered the question for a while. - Soruyu bir süre düşünüp taşındı.

I want to leave these packages for a while. - Bu paketleri kısa bir süreliğine bırakmak istiyorum.

(Bilgisayar) for

If I'm away from home for a period of time, I will stop mail delivery. - Eğer bir süre evden uzak olursam, posta servisini bırakacağım.

I haven't seen anything of him for some time. - Bir süredir onunla ilgili bir şey görmedim.

meantime

In the meantime you can just put on a sweater if you're cold. - Bu süre zarfında eğer üşüyorsan sadece bir kazak giy.

spell

The natives were tormented by a long spell of dry weather. - Yerlilere uzun süre kurak havayla işkence yapıldı.

duration length
season

My season ticket expires on March 31. - Benim sezon biletimin süresi 31 Martta doluyor.

for the duration
while for
length of time
süre aşımları
(Bilgisayar) timeouts
süre aşımı
prescription
süre bitimi
(Bilgisayar) expires on
süre bitimi
(Bilgisayar) expires
süre bitimi
(Bilgisayar) expire
süre bitti
time is up
süre değişmezi
(Aydınlatma) time constant
süre dilimleme
(Bilgisayar,Teknik) time slicing
süre doldu
(Bilgisayar) time expired
süre sonu
(Bilgisayar) expiration date
süre sonu
deadline
süre sonu
(Bilgisayar) after
süre sonu
(Bilgisayar) expiry time
süre sonu
(Bilgisayar) expires
süre sonu
due date
süre sınırı
time limit
süre tanımak
(Dilbilim) allow for
süre testi
(Aydınlatma) life test
süre uzatımı
time extension
süre ölçer
chronometer
süre sonu
expiration
süre gelmek
time to come
süre (ms)
(Bilgisayar) duration (ms)
süre aralığı
period
süre belirleme
set period
süre bitti
time's up
süre boşluğu
(Ticaret) duration gap
süre dağılımı
(Bilgisayar) time summary
süre doldu
time's up
süre dolmak
(time) run out
süre dolmak
(time) be up
süre geçti
time's over
süre seç
(Bilgisayar) select time
süre sonu
expiry
süre sonu yok
(Bilgisayar) no due date
süre sınırını değiştirmek
(Hukuk) to alter the time limit
süre tanımadan
without notice
süre tanımak
respite
süre tayin edilmesi
(Hukuk) fix a time limit (to)
süre tutma
timing
süre tutmak
time
süre ve milaj
time and mileage
süre verme
assigning a period
süre vermeden işten atma
summary dismissal
süre vermek
give extra time
süre vermek
give time
süre ölçen
sports timer, timekeeper
süre ölçümleriyle ilgili mekanik dalı
chronometry
süre ölçümü
sports timekeeping
bir süre
for a while

She pondered the question for a while. - Soruyu bir süre düşünüp taşındı.

I want to leave these packages for a while. - Bu paketleri kısa bir süreliğine bırakmak istiyorum.

aralıksız süre
stretch
bir süre
awhile, for a time
bir süre
awhile

We're going to have good weather for awhile. - Bir süreliğine daha havalar güzel olacak.

I'll bet Madonna doesn't return to her career for awhile. - Madonna'nın kariyerine bir süre için geri dönmeyeceğine bahse girerim.

bir süre sonra
in time
değer süre
(Muzik) value
aylak süre
(Bilgisayar) idle time
belirsiz süre için depolama
(Askeri) dead storage
bir süre
for a time

He lived here for a time. - O, bir süre burada yaşadı.

He was happy for a time. - O, bir süre mutluydu.

bir süre önce
a while ago
bitmek (süre)
run out
boş süre
(Bilgisayar) idle time
bu süre içinde
in the meantime
durgun süre
(Biyokimya) latent period
ek süre
additional time
geçen süre
(Bilgisayar) elapsed
geçen süre
time elapsed
geçen süre
(Bilgisayar) time taken
geçici süre
temporarily
harcanan süre
the time spent
hükümsüz süre
(Askeri) inoperative time
kadar süre
by
kalan süre
due in
kalan süre
(Televizyon) elapsed time
kalan süre
(Bilgisayar) time remaining
kısa süre
(Sigorta) short period
kısa süre önce
recently
ne kadar süre
how long

How long does the airport bus take to the airport? - Havaalanı otobüsünün havaalanına götürmesi ne kadar sürer?

How long have you been in this town? - Ne kadar süredir bu kasabadasın?

otuz ikilik süre
(Muzik) a thirtysecond
standart süre
standard time
toplam süre
total time
uzun bir süre
quite a while
uzun bir süre
(deyim) a month of sundays
uzun süre
a long time

NB: This was drawn a long time ago so the quality is low. - NB:Çok uzun süre önce çizildi bu yüzden kalite kötüdür.

The room has been empty for a long time. - Oda uzun süredir boş.

uzun süre
long period of time
çok uzun süre
aeon
ölçünlü süre
standard time
belirtilen süre içerisinde
within the specified period of time
belirtilen süre içerisinde
within the time specified amount of time
belli bir süre için, geçici olarak
For a time, temporarily
kisa bir süre
soon
kısa bir süre önce
A short while ago
kısa süre sonra
Shortly after
alıcıya tanınan süre
option
arızalı süre
(Elektrik, Elektronik) down time
ayrılan süre
allocated time
bakanlarca milletvekili sorularına ayrılan süre
question time
belirli süre
time limit
belirtilen süre içinde
within the preseribte time
belli bir süre
for a length of time
beş yıllık süre
lustral
bildirim süre sonu
(Bilgisayar) expirations ack
bir nefeslik süre
breathing
bir süre için
for a while

I may be gone for a while. - Bir süre için gitmiş olabilirim.

I think we're safe for a while. - Bence bir süre için güvenliyiz.

bir süre için kalma
sojourn
bir süre için kurtulmak
stave off
bir süre için ölüm
suspended animation
bir süre içinde
for a space
bir süre kalmak
sojourn
birim süre
unit of time
bit süre aşımları
(Bilgisayar) bit timeouts
dünya savaşları arasındaki süre
the interwar period
ek süre
extratime
evrak imha süre listesi
(Askeri) disposal schedule for record
hazır süre
available time
isabetten bir süre sonra patlayan bomba
delayed action bomb
itibaren üç aylık bir süre içinde
(Hukuk) within three months of the date of
kanuni süre
Grace
kanuni süre
(Kanun) prescribed term
kanuni süre
(Ticaret) legal period
kanuni süre
(Kanun) legal day
kazanılan süre
time gained
kendine ayrılan süre
leisure time
krizler arasındaki süre
(Tıp) interictal
kısa bir süre için
for the time
kısa süre
streak
kısa süre
spell
kısa süre
short time

It is very important to master English in short time. - Kısa sürede İngilizceye hakim olmak çok önemli.

Tom only lived in Boston for a short time. - Tom kısa süre sadece Boston'da yaşadı.

kısa süre
short notice

I had to make a speech on short notice. - Kısa sürede konuşma yapmak zorunda kaldım.

I appreciate your coming on such short notice. - Bu kadar kısa sürede gelmeni takdir ediyorum.

kısa süre
piece
kısa süre
span
kısa süre
snatch
kışdönümündeki on dört günlük durgun havalı süre
halcyon days
minimum süre
duration minimum
minimum süre
(Askeri) minimum duration
minimum süre (uyku vb)
duration minimum
munzam süre
(Kanun) collateral limitation
normal süre
(Spor) regulation time
on yıllık süre
decennium
periyodik süre
periodic time
sınırlı süre
limited duration
tanınan süre içinde
(Hukuk) within the prescribed time
tüp ne kadar süre dayanır
How long will the tank last
usulü süre
(Hukuk) (usulü süre bitimi) procedural deadline
uzun süre
long

They have lived here for a long time. - Onlar uzun süredir burada yaşıyor.

NB: This was drawn a long time ago so the quality is low. - NB:Çok uzun süre önce çizildi bu yüzden kalite kötüdür.

uzun süre
heaps of time
uzun süre
long term

I suppose it's different when you think about it over the long term. - Sanırım onun hakkında uzun süre düşündüğünde o farklıdır.

uzun süre
ages

Tom hasn't seen Mary in ages. - Tom uzun süre Mary'yi görmedi.

An old friend of mine dropped in on me for the first time in ages. - Eski arkadaşlarımdan biri uzun süredir ilk defa beni ziyaret etti.

uzun süre
long time

It will take a long time to suppress the revolt. - Ayaklanmayı bastırmak uzun sürecek.

They have lived here for a long time. - Onlar uzun süredir burada yaşıyor.

uzun süre
donkey's years

I haven't seen you in donkey's years! - Uzun süredir seni görmedim!

uzun süre beklemek
have a long wait
uzun süre iktidarda kalmak
have one's inning
uzun süre iktidarda kalmak
have one's innings
uzun süre reddedilen
(Hukuk) long-contested
uzun süre önce
long ago

I have seen that film long ago. - Uzun süre önce o filmi izledim.

Tom should've done that long ago. - Tom bunu uzun süre önce yapmalıydı.

verilen süre
(Politika, Siyaset) prescribed time
yasal süre
(Ticaret) legal term
yasal süre
(Kanun) legal period
yasal süre
(Kanun) statutory period
yaşanabileceği umut edilen süre
expectation of life
yedi yıllık bir süre
a span of seven years
yeterli süre
(Hukuk) sufficient time
yineleme/süre
(Bilgisayar) reps/duration
örnek süre
(Bilgisayar) sample period
üç aylık süre
trimester
Turkish - Turkish
Gelin giysizi yapılan bir çeşit kumaş
Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet: "Hükümdar gibi davrandığınız sürece hükümdar sayılırsınız."- T. Oflazoğlu
Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet
müddet
süre aşımı
Bir işin üzerinden belirli bir zaman geçerek, onun geçersiz kalması, zaman aşımı, müruruzaman
süre sonu
Vade sonu
süre ölçümü
Yarışlarda ve eğitimde harcanan süreyi ölçme
Süre gelen
(Hukuk) PERMENANT
süre
Favorites