designation

listen to the pronunciation of designation
English - Turkish
{i} tayin
{i} gösterme
resmetme
(Havacılık) numaralandırma
(Ticaret) kararlaştırma
işaret etme
işaret koyma
markalama
adlandırma
atama
unvan
gösterim
lakap
tahsis
isim
{i} atanma
{i} ad, isim, unvan, sıfat
belirtme
tayin edilme
{i} gösterilme
seçilme
ünvan
{i} ad
ünvan/gösterilme
(Ticaret) tayin etme
design
{f} tasarlamak

Film için yeni bir afiş tasarlamak zorundayım. - I have to design a new poster for the film.

Sizin için yeni bir web sitesi tasarlamak çok zor olmazdı. - It wouldn't be too hard to design a new website for you.

design
dizayn etmek
design
{i} tasarım

O, fildişi tasarımlar oydu. - He carved designs in ivory.

Fransızca ve web tasarımı eğitimi alıyorum. - I'm studying French and web design.

designation hole
tanıtma deliği
designation holes
tanıtma delikleri
designation of days and hours
(Askeri) SAAT VE GÜNLERİN TAYİN EDİLMESİ: Aşağıdaki gösterilen harflerin anlamları şunlardır: D-Day: Bir harekatın başladığı veya başlamak üzere olduğu gün. Bu, savaşın ya da herhangi bir diğer harekatın başlatıldığı bir gündür. E-Day: NATO tatbikatının başlatıldığı gün. K-Day: Belirli bir konvoy şeridine getirilen veya getirilmek üzere olan bir konvoy sistemi. M-Day: Seferberliğin başladığı veya başlayacağı gün. H-Hour: Bir harekat veya tatbikatın başlayacağı veya başladığı belirli zaman. Bu terim aynı zamanda olaydan önce veya sonraki günler/saatlerin belirlenmesi için referans olarak da kullanılır Savunma Bakanlığı; Bak. "C-day", "D-day", "S-day wartime manpower planning system"
designation of specific areas
özel bölgeler tasarımı
design
plan
design
{i} dizayn

Tom basit bir ev dizaynı fanatiğidir. - Tom is a fan of simple home design.

Yağlama sistemi kötü dizayn edilmişti. - The lubrication system was poorly designed.

design
fikir

Bu tasarım için bulanık renkler kullanmak iyi bir fikir değil. - Using muddy colors for this design is not a good idea.

design
düşünceli
design
projelendirmek
design
sistemin yapısı
design
tasvir
design
nakşetmek
design
(Mimarlık) biçimleme
design
boyutlandırmak
design
yapmak
design
çizme
design
ölçülendirmek
design
tasarımını yapmak
design
tasarımlamak
design
yaratma
design
düzenbaz
design
entrikacı
design
plan çizmek
design
kurnaz
design
desen yapmak
design
düzenlemek
design
dizayn yapmak
design
hazırlamak
design
(İnşaat) proje hazırlamak
design
yapı
design
resmetmek
design
(Askeri) teknik plan
design
{i} tasarı

O, bir tasarımcı olmayı umuyor. - She hopes to become a designer.

Tom bu tasarımı sevmez. - Tom doesn't like this design.

design
{f} tasarla

Bu özellikle genç insanlar için tasarlanmıştır. - This is designed especially for young people.

Bu kitap çocuklara nasıl okuyacağını öğretmek için tasarlandı. - This book is designed to teach children how to read.

design
çizmek
design
tasar çizim
design
josparını çizmek
design
joba
design
taşar
design
tasarımı
Table of Distribution and Allowance (TDA) designation
(Askeri) Kuruluş Dışı Kadro ve İstihkaklar Listesinin belirlenmesi
Tactical Air Defense System; target acquisition system and designation sight
(Askeri) Taktik Hava Savunma Sistemi; hedeft tespit sistemi ve işaretleme nişangahı
aeronautical designation
(Askeri) PİLOTLUĞA ATANMA, PİLOTLUK ATANMASI: Bir kara ordusu subayına, yetkili makam tarafından emir verildiği zaman bir kara kuvvetleri uçağını kullanma izni veren atama
basic designation
(Askeri) KISA AD, KISA İSİM: Bir roket veya güdümlü füzeyi uygun şekilde tanıtmak için gerekli askeri harf ve rakam grubu
channel designation
(Askeri) KANAL İŞARETİ: Bir istasyonun kimliğini bildirmek üzere, kanal numarasıyla birlikte kullanılan bir veya birkaç harf
design
{i} amaç

Bu, o amaç için tasarlanmadı. - It wasn't designed for that purpose.

design
{i} desen

Tabak üzerindeki deseni seviyor. - She likes the design on the plate.

design
{f} 1. tasarımını
design
desise
design
desen, karikatür sitesinden çok sayıda sanatsal karikatürü ücretsiz indirebilir, kullanabilirsiniz
design
resim taslağı
design
{f} komplo kurmak
design
{i} amaç, maksat, hedef
design
have designs on someone veya something birisinde veya bir şeyde gözü olmak
design
(Askeri) Plan, maksat, fikir, tasarı
design
{f} planlamak
design
entrika
design
(Tekstil) 1. desen 2. çizmek, desen yapmak
design
{i} taslak
design
{f} modelini çizmek
design
kompozisyon
design
tasla
design
{i} proje
design
{i} komplo
design
{i} tasarlama

Sizin için yeni bir web sitesi tasarlamak çok zor olmazdı. - It wouldn't be too hard to design a new website for you.

Film için yeni bir afiş tasarlamak zorundayım. - I have to design a new poster for the film.

design
{f} stilize etmek
design
{i} model

Büyüyünce Lego model tasarımcısı olmak istiyor. - He wants to be a Lego model designer when he grows up.

design
{i} niyet
design
{f} kastetmek
design
(Askeri) TASARIM, DİZAYN, TEKNİK PLAN
design
yapım
design
tasarçizim
distinguished designation badge
(Askeri) ÜSTÜN NİŞAN BRÖVESİ: Üç tane atış müsabaka brövesine hak kazanılmış olduğunu gösteren madeni veya emaye bröve. Bu bröveler; biri üstün nişancı (tüfek) "Distinguished Marksman (Rifle) " diğeri Üstün Tabanca Nişancısı "Distinguished Pistol" olmak üzere iki çeşittir
edition designation
(Askeri) BASKI İŞARETİ: Bir baskıyı diğerinden ayırmak için kullanılan sayı, harf veya sembol
edition designation
(Askeri) baskı işareti
mobilization designation
(Askeri) SEFERBERLİK UYGULAMA GÖREV YERİ: İhtiyat asli teşkilleri kontrol programında mevcut olan ve seferberlik tecrübe ve eğitimine ihtiyaç gösteren, yetki verilmiş kadro artırma kilit personel yeri
model designation
(Askeri) MODEL İŞARETİ: Harf ve numaralardan oluşan bir işaret. Bu işaret; bir komple malzemeyi tanımak ve tanıtmak için vurulur. Model işareti; parça modellerinin ne olduğunu ve eğer varsa, orijinal model üzerinde ne Kadar değişiklik yapıldığını gösterir. Mesela; M2A1 örneğinde, M2 esas modeli, A1 de yapılan değişikliği gösterir. Buna "model number" da denir
point designation
(Askeri) NOKTA TARİFİ; MEVKİİ TAYİNİ: Bir harita üzerinde, şebekeler (gridler) vasıtasıyla bir noktanın yerini belirtme
point designation grid
(Askeri) NOKTA TARİFİ ŞEBEKESİ; NOKTA TARİFİ GRİDİ: Bir kara, hava, deniz haritası veya hava fotoğrafını, üzerindeki noktaların yerlerini daha kolaylıkla tarif edilecek şekilde karelere bölen, gerçek ölçek ve yön dikkatine alınmaksızın çizilmiş hatlar sistemi
precedence designation
(Askeri) ivedilik işareti
precedence designation
(Askeri) İVEDİLİK İŞARETİ: Gönderen tarafından haberlerin başına konulan ve ivedilik derecesi ile haberin işlem sırasını belirten harf veya harfler. Aynı ivedilik derecesini taşıyan haberler, haber merkezi tarafından alınış sırasına göre işleme tabi tutulur
rock quality designation
kayaç-kalite tayini
rock quality designation
kaya kalite göstergesi
target designation
(Askeri) HEDEF TARİFİ: Bir hedefin bulunduğu yerin, herhangi bir yöntem veya araç ile gösterilmesi veya tarifi. Örneğin, izli mermiler ile bir hedefin bulunduğu yerin gösterilmesi
target designation
(Askeri) Hedef tesbiti
unit designation list
(Askeri) birlik tayin listesi
English - English
Selection and appointment for a purpose; allotment; direction
Use or application; import; intention; signification, as of a word or phrase
The act of designating; a pointing out or showing; indication
That which designates; a distinguishing mark or name; distinctive title; appellation
{n} an appointment, meaning, intention
A designation is a description, name, or title that is given to someone or something. Designation is the fact of giving that description, name, or title. the designation of Madrid as European City of Culture 1992
identifying word or words by which someone or something is called and classified or distinguished from others
-the listing of a historic site in the State Register or National Register, or the granting of a Michigan Historical Marker
the manufacturer's name for the bearing
  An account containing money set aside by the Board of Supervisors for a specific future use Money in a designation is earmarked for a specific use, but may not be legally restricted to that use (see Reserve)
Legal protection through passage of a bylaw (local or regional government) or Order in Council (provincial) Designation offers long term protection and allows regulation and control of alterations and demolition
means the Designation assigned to a property by Schedules A-1 through A-3 of the Official Community Plan
a definition consisting of the defining characteristics of at Word
Description
The portion of an order allocated to an underwriter by an investor through the manager of the offering
the act of putting a person into a non-elective position; "the appointment had to be approved by the whole committee"
The assignment of a fire control radar to a specific target by supplying target coordinate data to the radar system
the act of designating or identifying something
Name Signature Date
Act of making a type fixation, e g , type designated by Bleeker 1864 We also sometimes say "selected" or "established "
means the written authorization given by the USIA to an exchange visitor program applicant to conduct an exchange visitor program as a sponsor
{i} title, descriptive name; nomination, appointment
A Designation is a sequence of symbols (string) relative to a Terminology If the Terminology is UMLS, the designation can also hold CUI, LUI and SUI values (Concept, Label and String Unique Identifier)
Bayer designation
a stellar designation in which a specific star is identified by a Greek letter, followed by the genitive form of its parent constellation's Latin name
design
A pattern, as an element of a work of art or architecture
design
The composition of a work of art
design
To lay out or plan
design
Intention or plot

I give it you without any other design than to shew you that I reckon nothing dear to me, when I want to do you a pleasure.

design
The shape or appearance given to an object, especially one that is intended to make it more attractive
unit designation lists
plural form of unit designation list
design
{v} to purpose, intend, plan, devote
design
{n} a purpose, intention, plan, scheme, aim
Target Acquisition and Designation System
TADS, system in Apache helicopters that locks on to targets and controls laser guidance
categorical designation
sorting according to categories
design
the act of working out the form of something (as by making a sketch or outline or plan); "he contributed to the design of a new instrument"
design
create designs; "Dupont designs for the house of Chanel
design
the selection and arrangement of form to meet aesthetic and functional criteria
design
an arrangement scheme; "the awkward design of the keyboard made operation difficult"; "it was an excellent design for living"; "a plan for seating guests"
design
An iterative decision-making process that produces plans by which resources are converted into products or systems that meet human needs and wants or solve problems
design
The invention and conduct of the subject; the disposition of every part, and the general order of the whole
design
At its simplest, a synonym for layout Many sign artists take the idea further, however, and say design is the process involved in creating a sign from the time the job is assigned until the actual manufacturing begins, and includes conceptualizing the idea, choosing the colors, typefaces, and graphics and then arranging them in a way that is most effective for catching viewer attention and conveying the client's message
design
a decorative or artistic work; "the coach had a design on the doors"
design
To form a design or designs; to plan
design
Specifically, intention or purpose as revealed or inferred from the adaptation of means to an end; as, the argument from design
design
The process of conceiving, inventing, or contriving a scheme for turning a specification for a computer program into an operational program; the activity that links requirements development to construction "Design" also refers to the result of the design activity Compare Architecture and Detailed design
design
A design is the architectural model of a system that is created, modified, and analyzed by the use of an Aesop environment
design
A preliminary sketch; an outline or pattern of the main features of something to be executed, as of a picture, a building, or a decoration; a delineation; a plan
design
The specification of an artifact that both achieves desired performances and is realizable with high degrees of confidence (Eastman [1981])
design
implies a systematic planning process prior to the development of something or the execution of some plan in order to solve a problem It involves precision, care, and expertise; the process of specifying conditions for learning; a domain in the field of instructional technology
design
When someone designs a garment, building, machine, or other object, they plan it and make a detailed drawing of it from which it can be built or made. They wanted to design a machine that was both attractive and practical. men wearing specially designed boots
design
The devices, lettering, etc appearing on a coin and their arrangement with respect to each other
design
an activity that translates the requirements model into a more detailed model that is the guide to implementation of the software
design
The realization of an inventive or decorative plan; esp
design
a preliminary sketch indicating the plan for something; "the design of a building"
design
If something happens or is done by design, someone does it deliberately, rather than by accident. The pair met often -- at first by chance but later by design. = on purpose
design
If someone has designs on something, they want it and are planning to get it, often in a dishonest way. His colonel had designs on his wife. argument from design graphic design industrial design interior design logic design Rhode Island School of Design stage design
design
design something for a specific role or purpose or effect; "This room is not designed for work"
design
The design of something is the way in which it has been planned and made. a new design of clock BMW is recalling 8,000 cars because of a design fault
design
The overall conception or scheme of a work of art In the visual arts, the organization of a work's composition based on the arrangement of lines or contrast between light and dark
design
If something is designed for a particular purpose, it is intended for that purpose. This project is designed to help landless people It's not designed for anyone under age eighteen
design
The part of the software development process whose primary purpose is to decide how the system will be implemented During design, strategic and tactical decisions are made to meet the required functional and quality requirements of a system See analysis 1
design
features of shape, configuration, pattern, or ornamentation that can be judged by the eye in finished products
design
Design is the process and art of planning and making detailed drawings of something. He was a born mechanic with a flair for design
design
A design is a general plan or intention that someone has in their mind when they are doing something. Is there some design in having him in the middle?
design
The art of designing
design
make a design of; plan out in systematic, often graphic form; "design a better mousetrap"; "plan the new wing of the museum"
design
To mark out and exhibit; to designate; to indicate; to show; to point out; to appoint
design
the creation of something in the mind
design
The process of defining the architecture, components, interfaces, and other characteristics of an (automated) system or component
design
To intend or purpose; usually with for before the remote object, but sometimes with to
design
The act of transforming the Designand into the Designal We recognise that the process of enformulation in general, overlaps these two elements, which is an essential element of the act of designing Examples: "design a shaft based on the following requirements " (In this example, the shaft is the designal, and the set of requirements constitutes the designand )
design
When someone designs a survey, policy, or system, they plan and prepare it, and decide on all the details of it. We may be able to design a course to suit your particular needs A number of very well designed studies have been undertaken
design
The process of stipulating the investigatory procedures to be followed in doing a specific evaluation
design
To create or produce, as a work of art; to form a plan or scheme of; to form in idea; to invent; to project; to lay out in the mind; as, a man designs an essay, a poem, a statue, or a cathedral
design
The second step in the classic A-D-D-I-E model of Instructional System Design The design phase builds on the analysis information and includes the formulation of a detailed plan for the instruction, known as the Design Document Sometimes Design is broken into "high level design" for the design doc and "low level design" which culuminates in a script or storyboard
design
A design is a drawing which someone produces to show how they would like something to be built or made. They drew up the design for the house in a week. = plan
design
Design is concerned with how things ought to be in order to attain goals and to function In constructive design, a specific artifact is designed In argumentative design, the design space and the design trade-offs of a class of designs is discussed
design
intend or have as a purpose; "She designed to go far in the world of business"
design
A plan (with more or less detail) for the structure and functions of an artifact, building or system
design
{f} make plans for; formulate, conceive, think up; intend
design
A phase or type of work consisting of taking a recommended solution and scope of work defined in the project development phase and developing a final design, including right of way and construction plans
design
(1) The process of defining the software architecture, components, modules, interfaces, processing logic, data structures and data definitions for a software system to satisfy specified requirements (2) The result of the design process [adapted from ANSI/IEEE 729]
design
n An object that represents a way of arranging colors and opacities in the drawing plane A mapping from an (x,y) pair into color and opacity values
design
an anticipated outcome that is intended or that guides your planned actions; "his intent was to provide a new translation"; "good intentions are not enough"; "it was created with the conscious aim of answering immediate needs"; "he made no secret of his designs"
design
the act of working out the form of something (as by making a sketch or outline or plan); "he contributed to the design of a new instrument" a decorative or artistic work; "the coach had a design on the doors" a preliminary sketch indicating the plan for something; "the design of a building" an arrangement scheme; "the awkward design of the keyboard made operation difficult"; "it was an excellent design for living"; "a plan for seating guests" intend or have as a purpose; "She designed to go far in the world of business" design something for a specific role or purpose or effect; "This room is not designed for work" conceive or fashion in the mind; invent; "She designed a good excuse for not attending classes that day" make a design of; plan out in systematic, often graphic form; "design a better mousetrap"; "plan the new wing of the museum" create the design for; create or execute in an artistic or highly skilled manner; "Chanel designed the famous suit" create designs; "Dupont designs for the house of Chanel
design
To conceive and plan; to draw the plans for Also, the plan itself Interactive Software Development requires design from the broadest outline of the program down to the specific arrangement of the elements in each screen
design
create the design for; create or execute in an artistic or highly skilled manner; "Chanel designed the famous suit"
design
[M206] Design, in contrast to analysis, involves much less discussion with the customer about the detailed meaning of the system Design is about deciding on structures which can be justified as being necessary in terms of efficiency, flexibility, re-use, and other factors, that is, in design, there is a significant choice in the structures we produce The second stage in the life-cycle of a software development project - intended to determine precisely how the functions required of a computer system can be achieved A number of design solutions may be examined prior to design decisions being made about the structure and implementation details Design, in contrast to analysis, involves much less discussion with the customer about the detailed meaning of the system Design is about deciding on structures which can be justified as being necessary in terms of efficiency, flexibility, reuse, and other factors; that is, in design, there is a significant choice in the structures we produce
design
To draw preliminary outline or main features of; to sketch for a pattern or model; to delineate; to trace out; to draw
design
something intended as a guide for making something else; "a blueprint for a house"; "a pattern for a skirt"
design
The work required to represent content and data to meet the communication objectives of the site Includes the visual design, the look and feel and navigation/data architecture Close this window
design
A plan or scheme formed in the mind of something to be done; preliminary conception; idea intended to be expressed in a visible form or carried into action; intention; purpose; often used in a bad sense for evil intention or purpose; scheme; plot
design
a work of decorative art considered as a new creation; conception or plan shown in completed work; as, this carved panel is a fine design, or of a fine design
design
{i} plan; sketch, diagram; model; evil scheme
design
A design is a pattern of lines, flowers, or shapes which is used to decorate something. Many pictures have been based on simple geometric designs. = motif
design
make or work out a plan for; devise; "They contrived to murder their boss"; "design a new sales strategy"; "plan an attack"
design
create designs; "Dupont designs for the house of Chanel"
design
conceive or fashion in the mind; invent; "She designed a good excuse for not attending classes that day"
design
A complete ASIC design including I/O buffers Has a TI-assigned design number (cfxxxxx)
design
The part of the software development process whose primary purpose is to decide how the system will be implemented During design strategic and tactical decisions are made to meet the required functional and quality requirements of a system
designations
plural of designation
Turkish - English

Definition of designation in Turkish English dictionary

design
(Denizbilim) projelendirmek
designation
Favorites