tasarla

listen to the pronunciation of tasarla
Turkish - English
designed

University education is designed to expand your knowledge. - Üniversite eğitimi bilginizi genişletmek için tasarlanmıştır.

Who designed the White House? - Beyaz Saray'ı kim tasarladı?

{f} designing

Tom spent all day designing a website for a new client. - Tom, bütün günü yeni bir müşteri için bir web sitesi tasarlayarak geçirdi.

When we started out designing web pages, we were the only ones doing it in this part of the country. - Web sayfalarını tasarlamaya başladığımızda, ülkenin bu kısmında onu yapan tek insanlar bizdik.

conceive

I conceived of the plan while I was smoking. - Sigara içerken planı tasarladım.

{f} devise

People devised shelters in order to protect themselves. - İnsanlar kendilerini korumak için sığınaklar tasarladı.

To explain this phenomenon, each scientist devised his own theory. - Bu fenomeni açıklamak için, her bilim adamı kendi teorisini tasarladı.

{f} design

University education is designed to expand your knowledge. - Üniversite eğitimi bilginizi genişletmek için tasarlanmıştır.

This book is designed to teach children how to read. - Bu kitap çocuklara nasıl okuyacağını öğretmek için tasarlandı.

tasarlamak
{f} design

Apple tried a lot to design beautiful hardware. - Apple güzel donanım tasarlamak için çok çabaladı.

It wouldn't be too hard to design a new website for you. - Sizin için yeni bir web sitesi tasarlamak çok zor olmazdı.

tasarlamak
plan
tasarlamak
envisage
tasarlamak
lay out
tasarlamak
{f} propose
tasarlamak
intend
tasarlamak
{f} mean
tasarlamak
contemplate
tasarlamak
{f} devise
tasarlamak
think up
tasarlamak
{f} fix
tasarlamak
{f} purpose
tasarlamak
drafting
tasarlamak
think
tasarlamak
schedule
tasarlamak
think of
tasarlamak
lay
tasarlamak
destinate
tasarlamak
cogitate
tasarlamak
think out/through
tasarlamak
cast
tasarlamak
(Askeri) outstand
tasarlamak
fancy
tasarlamak
blue-print
tasarlamak
work out
tasarlamak
skeletonize
tasarlamak
conceive
tasarlamak
ruminate about
tasarlamak
spin
tasarlamak
ideate
tasarlamak
ruminate on
tasarlamak
sketch out
tasarlamak
think about
tasarlamak
ruminate over
tasarlamak
hatch
tasarlamak
frame
tasarlamak
blueprint
tasarlamak
resolve
tasarlamak
trace
tasarlamak
map out
tasarlamak
cast about
tasarlamak
map
tasarlamak
project
tasarlamak
perpend
tasarlamak
scheme
tasarlamak
intends
tasarlamak
{f} forecast
tasarlamak
Envisage, envision; to plan; to project, devise a plan for
tasarlamak
{f} calculate
tasarlamak
{f} premeditate
tasarlamak
blue print
tasarlamak
{f} incubate
tasarlamak
draught
tasarlamak
{f} ruminate
tasarlamak
{f} draft
tasarlamak
architect
tasarlamak
to roughhew, rough out (a piece of wood or stone). tasarlayarak öldürme law premeditated murder. tasarlayarak öldürmek law to murder, kill (someone) premeditatedly
tasarlamak
to plan, to project, to design; to draft, to sketch out; to intend
tasarlamak
cast around
tasarlamak
meditate
tasarlamak
contrive
tasarlamak
think out
tasarlamak
to envisage, envision; to plan; to project, devise a plan for
Turkish - Turkish

Definition of tasarla in Turkish Turkish dictionary

Tasarlamak
düşünmek
Tasarlamak
(Hukuk) TASMİM ETMEK
Tasarlamak
proje yapmak
tasarlamak
Kaba bölümlerini, çıkıntılarını almak
tasarlamak
Bir taşın, bir ağacın kaba bölümlerini, çıkıntılarını almak
tasarlamak
Bir şeyin nasıl gerçekleşebileceğini düşünmek, zihinde hazırlamak: "Oğlan tasarladığı planında muvaffak olamadı."- H. Taner
tasarlamak
Bir şeyin nasıl gerçekleşebileceğini düşünmek, zihinde hazırlamak
tasarla
Favorites