correct

listen to the pronunciation of correct
English - Turkish
düzeltmek

Öyleyse, birisinin hatasını düzeltmekte geç kalmak diye bir şey yoktur. - Well, there's no such thing as being too late to correct one's faults.

Shishir son zamanlarda bir sürü cümle düzeltmektedir. - Shishir has been correcting a lot of sentences lately.

doğru

Doğru olan cümleleri değiştirmeyin. Yerine doğal görünen alternatif çeviriler ekleyebilirsiniz. - Don't change sentences that are correct. You can, instead, submit natural-sounding alternative translations.

Lütfen doğru cevabı kontrol edin. - Please check the correct answer.

{f} haddini bildirmek
{s} uygun

Tatoeba külliyatındaki tüm cümleleri, dil eğitimi için doğru ve uygun saymak tehlikelidir. - It's dangerous to assume that all of the sentences in the Tatoeba Corpus are correct and suitable for language study.

{f} doğrulamak
{s} kusursuz

Ne Tom ne de Mary kusursuz. - Neither Tom nor Mary is correct.

O kesinlikle kusursuzdur. - She's correct for sure.

{f} cezalandırmak
{f} düzelt

Shishir son zamanlarda bir sürü cümle düzeltmektedir. - Shishir has been correcting a lot of sentences lately.

Eğer bir yanlış görürsen sonra lütfen düzelt. - If you see a mistake, then please correct it.

{s} tam

Bu saat tamamen doğrudur. - This watch keeps correct time.

Saatim bozuk olduğu için, saati tam bilmiyordum. - Since my watch was broken, I didn't know the correct time.

uygunluk
dürüst
doğruluk

Politik doğruluk fikrinin yararlı mı yoksa zararlı mı olup olmadığını tartışın. - Discuss whether the idea of political correctness is beneficial or harmful.

Politik doğrulukları savunmaya korkmayan güçlü liderlere ihtiyacımız var. - We need strong leaders who are not afraid to stand up to political correctness.

yanlışı doğruya çevirmek
sağın
tamam

Alıştırmaları düzeltmeyi tamamladı. - She has finished correcting the exercises.

Bu saat tamamen doğrudur. - This watch keeps correct time.

iyileştirmek
doğrultmak
(Dilbilim) doğrudoğru
rast
dosdoğru
yanlışsız
kurala uygun
{f} düzeltmek, doğrultmak, tashih etmek, ıslah etmek
düzeltme

Tom hatalarını düzeltmeye isteksiz görünüyor. - Tom seems to be unwilling to correct his mistakes.

O, birkaç düzeltme yaptı. - He made several corrections.

ihtar
{s} doğru, yerinde
tashih etmek ıslah etmek
cezalandırma
correction fluid korektör house of correc
nasihat
ayar etme
giderme
düzeltmek doğrultmak
{s} hatasız

Evet, tabii, hatasızsın. - Yes, of course, you're correct.

Tom kesinlikle hatasızdı. - Tom was absolutely correct.

ıslah
harbi
corrective
düzeltici

Biz düzeltici önlemleri uygulamalıyız. - We must apply corrective measures.

Düzeltici lenslere ihtiyacım var. - I need corrective lenses.

correction
{i} düzeltme

Düzeltmeler için teşekkür ederim. - Thank you for the corrections.

Bazı düzeltmeler yaptım. - I made some corrections.

correct a misunderstanding
yanlış anlamayı düzeltmek
correct manner
zanaat kuralları
correct one's deficiencies
eksikliklerini gidermek
correct one's deficiencies
eksikliklerini tamamlamak
correct one's errors
hatalarını gidermek
correct one's faults
hatalarını gidermek
correct record
(Bilgisayar) doğru kayıt
correct rejection
(Pisikoloji, Ruhbilim) doğru ret
correct the damage
hasar gidermek
correct the decision
karar düzeltmek
correct the deficiencies
eksiklikleri gidermek
correct the deficiency
yetersizliği gidermek
correct the error
hatayı gidermek
correct the fault
hatayı gidermek
correct the mistake
hatayı düzeltmek
correct the mistake
yanlışlığı düzeltmek
correct the mistake
hatayı gidermek
correct translation
doğru çeviri
correct translation
doğru tercüme
correct two initial capitals
(Bilgisayar) ilk iki büyük harfi düzelt
correct voice
(Tiyatro) doğru ses
correct answer
Doğru cevabı
correct conduct
Doğru davranış
correct order
doğru sırada
correct proofs
Doğru deliller
correct, render wise
Akıllı render doğru
correct a mistake
kusuru gidermek
correct a mistake
bir yanlışlığı düzeltmek
correct a mistake
hata düzeltmek
correct a mistake
kusur düzeltmek
correct heat
tav
correct usage
doğru kullanış, yerinde kullanma
correctly
doğru şekilde

Seni doğru şekilde anladım mı? - Did I understand you correctly?

Tom doğru şekilde yanıtladı. - Tom answered correctly.

corrective
(Tıp) Düzeltici, uygun hale getirici
correctness
DOgRULUK
corrected
düzeltilen
corrected
(Bilgisayar) düzeltildi

Kompozisyonum öğretmen tarafından düzeltildi. - I had my composition corrected by the teacher.

Denemem Tom tarafından düzeltildi. - I had my essay corrected by Tom.

corrective
(Tıp) korektif
corrective
(Ticaret) islah edici
correctly
uygun biçimde
correctly
doğru

Eğer doğru hatırlıyorsam, Tom arabasını Mary'ye sadece 500 dolara sattı. - If I remember correctly, Tom sold his car to Mary for only 500 dollars.

Onun bir dinleme cihazı olup olmadığını bilmiyorum, fakat bu yazılım doğru olarak çalışmıyor. - I don't know if it's a bug or not, but this software doesn't work correctly.

correctly
gerektiği gibi
correctly
düzgün bir şekilde
correctable
düzeltilebilir
correcting
{f} düzelt

Test kağıtlarını düzeltmekle meşgul. - He is busy correcting test papers.

Shishir son zamanlarda bir sürü cümle düzeltmektedir. - Shishir has been correcting a lot of sentences lately.

correcting
cezalandırma
correcting
tashih etme
correction
ceza
correctly
doğru olarak

Soruları doğru olarak yanıtladım. - I answered the questions correctly.

Şikayet etme yerine, belki Tom sadece bunu doğru olarak yapmamıza yardım etmeli. - Instead of complaining, maybe Tom should just help us do it correctly.

correctly
tam tamına
correctness
dürüstlük
corrector
düzeltici
correcting
düzeltme

Tom test kağıtlarını düzeltmekle meşgul. - Tom is busy correcting test papers.

Test kağıtlarını düzeltmekle meşgul. - He is busy correcting test papers.

corrected
düzelt

Kompozisyonumu Bay Jones'a düzelttirdim. - I had my composition corrected by Mr. Jones.

Tom bütün hataları düzeltti. Rapor şimdi mükemmel. - Tom corrected all the errors. Now the report is perfect.

corrected
düzeltilmeli
corrects
düzeltir

Bizim alıştırmaları öğretmen düzeltir. - The teacher corrects our exercises.

house of correct
evi doğru
in correct
doğru olarak
over-correct
aşırı doğru
politically correct
Farklı dil, din, kültür ve cinsiyetten kişileri incitmemek amacıyla, özenle kullanılan ifade, düşünce ve uygulamaları tanımlamak amacıyla kullanılan bir terimdir. Daha çok sıfat haliyle "siyaseten doğru" şeklinde kullanılır. Bu terim günümüzde daha çok "farklı olanları" incitmemek için yapılan bazı uygulamaların pratik olmadığı veya özünde yanlış olduğu fikrinde olan karşıt taraflar tarafından eleştirel anlamda kullanılır hale gelmiştir
that does not appear to be the correct cd
doğru cd bu değil gibi görünüyor
under correct
altında doğru
auto correct
otomatik düzelt
correcting
(isim) düzeltme
correction
{i} cezalandırma
correction
(Askeri) DÜZELTME: Bilgideki bir hatanın duyurulmuş olduğunu ve düzeltilmiş bilginin bunu takip edeceğini belirtmek üzere kullanılan bir muhabere ön kelimesi
correction
{i} tashih
correction
cezalandırma/düzeltme
correction
{i} doğrulama
correction
düzelti
corrective
{i} ıslah edici şey
corrective
çare
corrective
ıslah eden veya düzelten şey
corrective
{s} yatıştırıcı
corrective
{s} ıslah edici
corrective
(Tıp) bir ilacın hoşa gitmeyen tadını, kokusunu veya rengini düzeltici madde, diğer bir ilacın zararlı etkisini ortadan kaldıran ilaç
corrective
düzeltici ıslah edici
corrective
{i} düzeltici şey
correctly
z. doğru olarak
correctly
layıkıyla
correctness
{i} uygunluk
correctness
{i} doğruluk

Politik doğrulukları savunmaya korkmayan güçlü liderlere ihtiyacımız var. - We need strong leaders who are not afraid to stand up to political correctness.

Onlar politik doğruluktan korkmuyor. - They're not afraid of political correctness.

corrector
(Askeri) KOREKTÖR: Bir merminin tapası üzerinde bulunan ve iştial süresinde değişiklik yapan tertibat. Bu tertibat sayesinde tapanın esas iştial süresi değiştirilmeden ufak tanzimler yapmak mümkün olur
corrector
{i} eleştirmen
corrector
{i} giderici
corrector
musahhih
corrector
{i} düzelten kimse
corrector
{i} reformcu
corrector
tashih eden kimse
English - English
Free from error; true; the state of having an affirmed truth
To inform (someone) of the latter's error

It's rude to correct your parents.

To grade (examination papers)
To make something that was not valid become right. To remove error

He corrected the position of the book on the mantle.

With good manners; well behaved; conforming with accepted standards of behaviour
go down in value; "the stock market corrected"; "prices slumped"
{v} to punish, mend faults, temper
{a} exact, revised with exactness
adjust or make up for; "engineers will work to correct the effects or air resistance"
make reparations or amends for; "right a wrongs done to the victims of the Holocaust"
correct in opinion or judgment; "time proved him right"
alter or regulate so as to achieve accuracy or conform to a standard; "Adjust the clock, please"; "correct the alignment of the front wheels"
in accord with accepted standards of usage or procedure; "what's the right word for this?"; "the right way to open oysters"
Hie'teenglish | adronato
punish in order to gain control or enforce obedience; "The teacher disciplined the pupils rather frequently"
censure severely; "She chastised him for his insensitive remarks"
adjust the contract to a different strain, having been offered a choice by partner [Example: "Correcting" is often equivalent to "taking a preference" between two indicated suits, as in the partnership sequence one spade -- one notrump -- two diamonds "Correct" is often used instead of "prefer" when the choice is offered implicitly rather than explicitly; for example, if opener bids two diamonds, showing a weak two-bid in either spade or hearts, a response of two hearts asks opener to pass with hearts or to correct to spades ]
adj [right/not wrong] betul 2 adj [true] benar
treat a defect; "The new contact lenses will correct for his myopia"
To bring back, or attempt to bring back, to propriety in morals; to reprove or punish for faults or deviations from moral rectitude; to chastise; to discipline; as, a child should be corrected for lying
If you correct someone, you say something which you think is more accurate or appropriate than what they have just said. `Actually, that isn't what happened,' George corrects me I must correct him on a minor point
{f} make right; amend, rectify, emend; fix something that is wrong; punish, castigate
If something is correct, it is in accordance with the facts and has no mistakes. The correct answers can be found at the bottom of page 8 The following information was correct at time of going to press = right incorrect + correctly cor·rect·ly Did I pronounce your name correctly? + correctness cor·rect·ness Ask the investor to check the correctness of what he has written. = accuracy
If you correct a problem, mistake, or fault, you do something which puts it right. He has criticised the government for inefficiency and delays in correcting past mistakes. = rectify + correction corrections cor·rec·tion legislation to require the correction of factual errors We will then make the necessary corrections
If a person or their behaviour is correct, their behaviour is in accordance with social or other rules. I think English men are very polite and very correct = proper + correctly cor·rect·ly The High Court of Parliament began very correctly with a prayer for the Queen. + correctness cor·rect·ness his stiff-legged gait and formal correctness
If someone is correct, what they have said or thought is true. You are absolutely correct. The leaves are from a bay tree If Casey is correct, the total cost of the cleanup would come to $110 billion. = right wrong
The correct thing or method is the thing or method that is required or is most suitable in a particular situation. The use of the correct materials was crucial the correct way to produce a crop of tomato plants. = right + correctly cor·rect·ly If correctly executed, this shot will give them a better chance of getting the ball close to the hole. = properly
Set right, or made straight; hence, conformable to truth, rectitude, or propriety, or to a just standard; not faulty or imperfect; free from error; as, correct behavior; correct views
If you say that someone is correct in doing something, you approve of their action. You are perfectly correct in trying to steer your mother towards increased independence I think the president was correct to reject the offer. = right + correctly cor·rect·ly When an accident happens, quite correctly questions are asked
in accord with accepted standards of usage or procedure; "what's the right word for this?"; "the right way to open oysters
socially right or correct; "it isn't right to leave the party without saying goodbye"; "correct behavior"
treat a defect; "The new contact lenses will correct for his myopia" make right or correct; "Correct the mistakes"; "rectify the calculation" free from error; especially conforming to fact or truth; "the correct answer"; "the correct version"; "the right answer"; "took the right road"; "the right decision" socially right or correct; "it isn't right to leave the party without saying goodbye"; "correct behavior" in accord with accepted standards of usage or procedure; "what's the right word for this?"; "the right way to open oysters
To remove or retrench the faults or errors of; to amend; to set right; as, to correct the proof (that is, to mark upon the margin the changes to be made, or to make in the type the changes so marked)
To make right; to bring to the standard of truth, justice, or propriety; to rectify; as, to correct manners or principles
make right or correct; "Correct the mistakes"; "rectify the calculation"
To counteract the qualities of one thing by those of another; said of whatever is wrong or injurious; as, to correct the acidity of the stomach by alkaline preparations
free from error; especially conforming to fact or truth; "the correct answer"; "the correct version"; "the right answer"; "took the right road"; "the right decision"
{s} right; accurate, exact; proper
When someone corrects a piece of writing, they look at it and mark the mistakes in it. It took an extraordinary effort to focus on preparing his classes or correcting his students' work
correctamundo
correct answer
correct response, right answer
correct approach
proper attitude, appropriate manner, right method
correct behavior
proper conduct, appropriate deportment
correct imbalance
fix an imbalance, bring back into balance
correct me if I'm wrong
tell me if I am mistaken
correct posture
stable position or carriage of the body
correct pronunciation
proper articulation of a sound or word
correct proofs
fix mistakes and make changes on a trial print (for a book or other text)
correct the aberration
fix an abnormality
all correct
true; agreed, yes indeed
all correct
in order; properly arranged; as expected; above reproach; shipshape

of documents, especially legal documents) accurate and appropriate.

correction
A decline in a stock market price after a large rise
correction
An amount or quantity of something added or subtracted so as to correct
correction
A substitution for an error or mistake
correction
Punishment that is intended to rehabilitate an offender
corrective
Of or pertaining to correction; serving to correct

As the currents were changing rapidly the captain had to make many corrective course changes.

correctness
The state of an algorithm that correctly mirrors its specification
correctness
freedom from error
politically correct
incorrect, in the context of 18th century US politics

Sentiments and expressions of this inaccurate kind prevail in our common, even in our convivial, language. Is a toast asked? ‘The United States’, instead of the ‘People of the United States’, is the toast given. This is not politically correct.

politically correct
not objectionable, especially in terms of avoiding offense based on race, gender, religion, ideology or any other social grouping such as disability
to correct
rectify
corrected
{a} punished, reproved, set right
correction
{n} punishment, reproof, amendment
correction
{n} chastisement
corrective
{n} what has the power of correcting
corrective
{a} able to correct, able to alter
correctly
{a} accurately, exactly, justly, neat
correctness
{n} accuracy, exactness, nicety, care
corrector
{n} one who or what corrects
to correct
{v} disciple
politically correct
Political correctness (PC or politically correct) is a term used to describe language, ideas, policies, or behaviour seen as seeking to minimize offence to groups of people. Conversely, the term politically incorrect is used to refer to language or ideas that may cause offense or that are unconstrained by orthodoxy
anatomically correct
Representing the body or a body part, especially a sex organ, in a physiologically accurate manner: an anatomically correct drawing
correctable
{s} may be corrected, repairable
correctable
capable of being corrected by additions; "an amendable flaw"
correctable
Capable of being corrected
correctable
capable of being returned to the original condition; not necessarily permanent; "a correctable image
correctable
capable of being returned to the original condition; not necessarily permanent; "a correctable image"
correctable
Able to be corrected
correctable
adj (of an error) 1 (by a restart other than abort that has been associated with the error) capable of being corrected by invoking that restart {"The function cerror signals an error that is correctable by the continue restart "} (Note that correctability is not a property of an error object, but rather a property of the dynamic environment that is in effect when the error is signaled Specifically, the restart is "associated with" the error condition object See section Associating a Restart with a Condition ) 2 (when no specific restart is mentioned) correctable_1 by at least one restart {"import signals a correctable error of type package-error if any of the imported symbols has the same name as some distinct symbol already accessible in the package "}
corrected
having something undesirable neutralized; "with glasses her corrected vision was 20: 20
corrected
having something undesirable neutralized; "with glasses her corrected vision was 20: 20"
corrected
{s} having neutralized something which is not desirable; disciplined, punished or disciplined for bad conduct
corrected
past of correct
corrected
punished for misbehavior; "the chastised child sat humbly in the corner"
correcting
{i} repairing, amending, putting right
correcting
present participle of correct
correction
The difference between the true value and the indication of the measured value
correction
A downward movement in the price of an individual stock, bond, commodity, index or the stock market as a whole
correction
A sharp drop in the price of a security or an index
correction
a rebuke for making a mistake
correction
Reverse movement in the price of an individual stock, bond, commodity or index after any long-term move Can be a movement up or down, but usually refers to a fall in the price
correction
Corrections are marks or comments made on a piece of work, especially school work, which indicate where there are mistakes and what are the right answers
correction
something substituted for an error a rebuke for making a mistake a quantity that is added or subtracted in order to increase the accuracy of a scientific measure
correction
A downward movement in the price of an individual stock, bond, commodity, index or the stock market as a whole BACK TO TOP
correction
a quantity that is added or subtracted in order to increase the accuracy of a scientific measure
correction
A temporary change in the direction of a trend
correction
A relatively short-term drop in stock prices Bringing the market back to what investment professionals consider appropriate stock market values
correction
A decline in stock prices in reaction to a previous gain in prices
correction
A reverse movement, usually downward, in the price of an individual stock, bond, commodity, index, or the stock market as a whole
correction
the act of punishing; "the offenders deserved the harsh discipline they received"
correction
Correctional activities other than Federal and state residential institutions or facilities described under Correctional Institutions, local government correctional activities (residential or other), and intergovernmental expenditure for corrections Source: U S Census Bureau Government Finance and Employment Classification Manual
correction
A short-term reversal, usually downward, in the prices of stocks, bonds, or commodities, bringing them more in line with their underlying fundamental values
correction
That which is substituted in the place of what is wrong; an emendation; as, the corrections on a proof sheet should be set in the margin
correction
Correction is the punishment of criminals. jails and other parts of the correction system. see also correct
correction
Any temporary reversal or retracement in price movement in the opposite direction of the price movement that just occurred Normally used when referring to a price movement not in the direction of the primary trend A correction can develop into a change in the trend, but this can only be determined retrospectively
correction
The act of correcting, or making that right which was wrong; change for the better; amendment; rectification, as of an erroneous statement
correction
It contains all the objects that a developer has changed or created It also controls customizing that has been maintained
correction
The act of correcting
correction
a move down in the DIJA of more than 10% which can be over a short period of time (a week or two) or all in one day
correction
the act of offering an improvement to replace a mistake; setting right treatment of a specific defect; "the correction of his vision with eye glasses"
correction
something substituted for an error
correction
The act of reproving or punishing, or that which is intended to rectify or to cure faults; punishment; discipline; chastisement
correction
A sudden momentary decline in stock or bond prices after a time of market strength
correction
Abatement of noxious qualities; the counteraction of what is inconvenient or hurtful in its effects; as, the correction of acidity in the stomach
correction
A temporary movement in price in the opposite direction to the primary trend Some analysts require a specific percentage movement prior to classifying a move as a correction For example, a 10% pullback in the value of the Dow is often said to signify that the market has undergone a correction
correction
{i} amendment, making right; punishment, discipline
correction
A short-term drop in stock market prices The term "correction" comes from the notion that, when this happens, an overpriced individual stock, market segment, or stocks in general are returning back to their "correct" values The term, for reasons that elude us, is never used when a stock or the stock market returns to a higher level after momentarily visiting a lower level
correction
when a currency or share or market as a whole comes back down to its fundamental value, having been out of line for a while Less severe than a crash
correction
The process whereby a user selects a suggested alternate for written or spoken input See alternate Also see dictionary, factoid, grammar set
correction
Reverse movement, usually downward, in the price of an individual stock, bond, commodity, or index If prices have been rising on the market as a whole, and then fall dramatically, this is know as a correction within an upward trend Antithesis of a technical rally See: Dip
correction
A market correction is usually a sudden temporary decline in stock or bond prices after a period of market strength
correction
a drop in stock market activity or stock prices following a period of increases; "market runups are invariably followed by a correction"
correction
Reverse movement in the price of an individual stock, bond, commodity, or index after any long-term move Can be a movement up or down, but usually refers to a fall in the price
correction
An allowance made for inaccuracy in an instrument; as, chronometer correction; compass correction
correction
the act of offering an improvement to replace a mistake; setting right
correction
A negative price reaction of at least 10% for a stock, bond, commodity, or index
correction
treatment of a specific defect; "the correction of his vision with eye glasses"
correction
The production (possibly by excision and repair) of a properly paired nucleotide pair from a sequence of hybrid DNA that contains a mismatched base pair See mismatch repair
corrective
Having the power to correct; tending to rectify; as, corrective penalties
corrective
{s} remedial, rectifying, improving
corrective
a device for treating injury or disease
corrective
a device for treating injury or disease tending or intended to correct or counteract or restore to a normal condition; "corrective measures"; "corrective lenses"
corrective
designed to promote discipline; "the teacher's action was corrective rather than instructional"; "disciplinal measures"; "the mother was stern and disciplinary
corrective
tending or intended to correct or counteract or restore to a normal condition; "corrective measures"; "corrective lenses"
corrective
Something that corrects or counteracts something, especially an injury or disability
corrective
Limitation; restriction
corrective
If something is a corrective to a particular view or account, it gives a more accurate or fairer picture than there would have been without it. a useful corrective to the mistaken view that all psychologists are behaviourists. intended to make something right or better again. something that is intended to correct a fault or mistake corrective to
corrective
Corrective measures or techniques are intended to put right something that is wrong. Scientific institutions have been reluctant to take corrective action He has received extensive corrective surgery to his skull. = remedial
corrective
That which has the power of correcting, altering, or counteracting what is wrong or injurious; as, alkalies are correctives of acids; penalties are correctives of immoral conduct
corrective
Qualifying; limiting
corrective
{i} means of correcting; something which corrects
correctly
In a correct manner
correctly
In a correct manner; exactly; acurately; without fault or error
correctly
in a correct manner, properly
correctly
in a correct manner; "he guessed right"
correctly
in a correct manner; "he guessed right
correctness
(1) a user-oriented quality requirement specifying the degree to which a work product (e g , component, application, document) shall be free from defects, typically specified in terms of the degree to which it: Fulfills its specified requirements Meets its associated user needs and expectations, whether specified or not
correctness
The state or quality of being correct; as, the correctness of opinions or of manners; correctness of taste; correctness in writing or speaking; the correctness of a text or copy
correctness
The degree to which software conforms to its specification
correctness
Boolean A behavioural model is correct if its predicted behaviour is consistent with the facts (i e , the observations, or reference behaviour) in the domain
correctness
(software engineering)
correctness
conformity to fact or truth conformity to social expectations
correctness
The straightness of the action of the limbs (e g , faults would be winging, paddling, ringing hocks) Not the same as Purity Dressage judges deal with Correctness only indirectly; that is, to the degree that it affects the purity or quality of the gait Breeding class judges address Correctness directly
correctness
conformity to fact or truth
correctness
It is the straightness of the action of the limbs (i e faults would be winging, paddling, ringing hocks) Dressage judges deal with Correctness only indirectly; that is, to the degree that it affects the purity or quality of the gait Breeding class judges address Correctness directly
correctness
conformity to social expectations
correctness
The ability of code to perform exactly the tasks required as defined by the requirements and/or specification for that code
correctness
Conformity to recognized standards
correctness
(software engineering) - the degree to which a system or component is free from faults in its specification, design, and implementation - the degree to which software, documentation, or other items meet specified requirements - the degree to which software, documentation, or other items meet user needs and expectations, whether specified or not
correctness
{i} properness, justness; honesty, frankness
correctness
Conformity to the truth or to fact
correctness
integrity
correctness
Ä°ntegrity
corrector
One that corrects
corrector
System to set the watch indicators (the hour, minute or day) by means of the crown
corrector
a workman who, together with a reader, checks proof for errors
corrector
{i} proofreader, revisor, one who makes corrections
corrector
One who, or that which, corrects; as, a corrector of abuses; a corrector of the press; an alkali is a corrector of acids
corrector
(See Alexander The Corrector )
corrects
third-person singular of correct
over-correct
make excessive corrections for fear of making an error
politically correct
{s} demonstrating political correctness, appropriate in a political manner, sticking to a progressive conservatism on issues that involve race or sexual affinity or gender
politically correct
exhibiting political correctness
politically correct
If you say that someone is politically correct, you mean that they are extremely careful not to offend or upset any group of people in society who have a disadvantage, or who have been treated differently because of their sex, race, or disability. The politically correct are people who are politically correct. PC language, behaviour, and attitudes that are politically correct are carefully chosen so that they do not offend or insult anyone   politically incorrect
correct
Favorites