blue

listen to the pronunciation of blue
English - Turkish
mavi

Beyaz bir bulut mavi yaz gökyüzünde yüzüyordu. - A white cloud is floating in the blue summer sky.

İlk mavi kotlar1853'te piyasaya çıktı. - In 1853, the first blue jeans came out.

{s} hüzünlü

Bütün gün hüzünlü hissediyordum. - I was feeling blue all day.

{s} morali bozuk
(Argo) münakaşa
sınav
umutsuz
üzgün
kederli
mavi üniformalı kimse
{f} çivitlemek
{s} açık saçık
gök mavisi rengi
{f} mavi yapmak
{s} canı sıkkın
{s} morarmış

Soğuktan dolayı elleri morarmıştı. - His hands were blue because of the cold.

O, soğuktan morarmıştı. - He was blue from the cold.

(Tıp) Mavi boya

Mavi boya ile kırmızı boyayı karıştırın. - Blend the red paint with the blue paint.

Biraz mavi boyaya ihtiyacım var. - I need some blue paint.

sembolü mavi olan bir zümrenin üyesi
{s} müstehcen
{f} çarçur etmek
{f} maviye boyamak

Mary arabasını parlak maviye boyamak istiyor. - Mary wants to paint her car bright blue.

Evimi maviye boyamak istemiyorum. - I don't really want to paint my house blue.

mavileştirmek
çürük katı kurallara dayanan
{f} har vurup harman savurmak
tutucu
{s} k.dili. efkârlı
{s} keyifsiz

Pazartesi günleri her zaman keyifsizim. - I always feel blue on Mondays.

Bugün biraz keyifsiz hissediyorum. - I'm feeling a little blue today.

{i} muhafazakâr partili
(Tekstil) 1. mavi 2. çivitlemek
{i} mavi, mavi renk
blac
{s} çürümüş
(Argo) kavga
deniz

Mavi gök, denize yansıyor. - The blue sky is reflected in the sea.

Açık mavi gökyüzünün rengidir ve bu sebepten aynı zamanda denizin, göllerin ve nehirlerin de rengidir. - Light blue is the color of the sky and, consequently, is also the color of the sea, lakes, and rivers.

mavi olmak
mavi renkli
mavisi
mavie
blue jeans
blucin

Sami blucin giyiyordu. - Sami was wearing blue jeans.

Ne Tom ne de Mary blucin giyiyor. - Neither Tom nor Mary has blue jeans on.

blues
hüzün
Blue bead
Mavi boncuk , nazar boncuğu
blue chip
(Denizcilik) Risk taşımayan, güvenilir hisse senedi
blue ribbon
üstün nitelikli
blue blood
asillik
blue blood
asilzade
blue chip
(Ticaret) değerli şirket hissesi
blue chip stock
(Denizcilik) Risk taşımayan, güvenilir hisse senedi
blue fish
(Gıda) çinekop balığı
blue fish
(Gıda) sarıkanat balığı
blue fish
(Gıda) kofana balığı
blue moon
çok uzun bir süre
blue pencil
(Konuşma Dili) sansür koymak
blue pencil
(Konuşma Dili) sansürden geçirmek
blue shark
(Denizbilim) pamuk balığı
blue water
(Askeri) açık deniz
blue annealing
mavi tavlama
blue blood
doğuştan soyluluk
blue blood
asil kan
blue blooded
aristokrat
blue book
ingiliz kabinesinin basılı raporu
blue brittleness
mavi gevreklik
blue cheese
(iyi cins) mavi peynir
blue cheese
mavi damarlı peynir
blue cheese dressing
mavi damarlı peynirle süsleme
blue chip
güvenilir hisse senedi
blue collar
işçilerle ilgili
blue devils
iç sıkıntısı
blue eyed
mavi gözlü
blue eyed boy
birinin gözbebeği
blue eyed grass
mavi ot
blue film
seks filmi
blue flag
süsen
blue gum
okaliptüs
blue jacket
bahriyeli
blue jacket
denizci
blue jay
tepeli kestane kargası
blue joke
açık saçık fıkra
blue law
içkiyi yasaklayan kanun
blue litmus paper
mavi turnosol kâğıdı
blue moon
çok uzun zaman
blue mould
mavi yiyecek küfü
blue peter
hareket flaması
blue racer
zehirsiz karayılan
blue ribbon jury
üstün nitelikli jüri
blue ribbon program
mavi şeritli program
blue scale
mavi skala
blue sky law
menkul kıymetler
blue stocking
entelektüel kadın
blue vitriol
bakır sülfat
blue vitriol
göztaşı
blue-collar
işçi sınıfına ilişkin
blue-eyed
mavi gözlü
blue-pencil
makaslamak
blue-pencil
sansürden geçirmek
blue angels
(Askeri) Amerikan donanmasına ait savaş uçakları akrobasi takımı
blue blood
Soylu, zengin ya da aristokratik köken
blue book
mavi kitap
blue chip securities
değerli menkul kıymetler
blue collar jobs
Mavi yakalıların, yani işçi sınıfının meslek dalları
blue crab
Mavi yengeç
blue eye
mavi göz
blue funk
Bozuk morâl
blue goose
mavi kaz
blue green
mavi yeşil
blue gum
mavi sakız
blue heron
mavi balıkçıl
blue in the face
karşısında mavi
blue jay
(Hayvan Bilim, Zooloji) Mavi alakarga
blue jet
Fırtına bulutlarının üstünde, iyonosfer tabakasında oluşan ve yıldırım esnasında nötr ve iyonlaşmış azot moleküllerinin sebep olduğu, yukarıya doğru ilerleyen mavi renkte ve koni şeklindeki şekiller
blue mosque
(Mimarlık) Sultanahmet Camiisi
blue mosque
Sultanahmet Camii
blue movie
mavi film
blue murder
mavi cinayet
blue note
Mavi nota
blue sage
mavi adaçayı
blue sapphire
Mavi safir
blue sky
mavi gökyüzü

Bir kalp krizi çoğunlukla mavi gökyüzünden gelen bir şimşek gibi gelir. - A heart attack often comes like lightning from a blue sky.

Mavi gökyüzü beni yanılttı bu yüzden bir şemsiye getirmedim. - The blue sky fooled me so I didn't bring an umbrella.

blue stain
mavi kereste lekesi, maviçürük
blue steel
mavi çelik
blue tit
(Hayvan Bilim, Zooloji) Mavi baştankara (Parus caeruleus)
blue tongue disease
(Hayvan Bilim, Zooloji) Mavi dil hastalığı
blue water
mavi su
blue-chip
Son derece değerli, aşırı değerli
blue-eyed boy
mavi gözlü çocuk
blue-tit
mavi baştankara
the blue
şiir
blue blood
soyluluk
blue blood
soylu kimse
blue blood
(deyim) mavi kan
blue chip
(Konuşma Dili) birinci sınıf hisse senedi
blue chip
(Konuşma Dili) birinci sınıf
blue chip
(Konuşma Dili) en iyi kalite
blue ribbon
mavi kurdele
blues
efkar

Ben sık sık efkarlanırım. - I often get the blues.

blues
keder
blues
(Bilgisayar) mavi

Bunlar şimdiye kadar gördüğüm en mavi yaban mersinidir. Onlar neredeyse doğal olmayan mavidir. - These are the bluest blueberries I have ever seen. They're almost unnaturally blue.

blues
(Bilgisayar) maviler
blues
blues
bluing
(Avcılık) meneviş
bluish
gökçül
bluish
mavimtrak
blueing
çivitleme
blues
hüzünlü müzik
blues
efkâr

Ben sık sık efkarlanırım. - I often get the blues.

bluing
çivit
bluish
gökçe
be blue
mavi
blue fish
(Hayvan Bilim, Zooloji) Lüfer balığı
blueness
mavilik
bluing
(Mühendislik) menevişleme
blue blood
asil
blue blood
asalet
blue blood
soylu
blue cheese
bir çeşit küflü peynir
blue cheese
(isim) rokfor
blue cheese
rokfor
blue key
(Askeri) mavi anahtar ozalit şablonu
blue key
(Askeri) MAVİ BASKI: Haritanın yapımı esnasında çizilmemiş olup gösterilmesi gereken ayrıntıların herhangi bir zemin üzerine mavi renkle çekilmiş kopyası; tersim ve kazma işleminde bu kopyadaki çizgilerin üzerinde gidilir
blue print
(Tekstil) ozalit baskısı
blue print
proje
blue print
mavi ozalit
blue print
tasarlamak
blue print
planlamak
blue print
plan
blue ribbon
dizbağı nişanı [ing.]
blue ribbon
Dizbağı nişanı
blue ribbon
en büyük nişan
blue ribbon
herhangi bir alanda en büyük ödül
blueing
mavileme
blues
{i} bunalım
blues
{i} caz
blues
blues/üzüntü
bluing
(Askeri) MENEVİŞ: Koruyucu bir tabaka temini için, cilalanmış çeliğin küherçile veya odun külü ile birlikte hararete gösterilmesi suretiyle, çelik üzerinde mavi bir oksit tabakasının meydana getirilmesi. Buna "phosphate finish" de denir
bluish
ümitsiz/mavi gibi
bluish
{s} mavimtırak
bluish
{s} mavimsi
the blue
deniz

Mavi gök, denize yansıyor. - The blue sky is reflected in the sea.

Mavi balina en büyük deniz memelisi olup, dünyadaki de en büyük memelidir. - The blue whale is the largest marine mammal, and the largest mammal on earth.

the blue
gök

Kule mavi gökyüzüne doğru yükseldi. - The tower rose up against the blue sky.

Mavi kuş gökyüzünü sırtında taşır. - The bluebird carries the sky on his back.

the blue
mavilik
the blue
gök, sema
English - English
A male nickname, occasionally used as a formal given name
A female given name, typically used in conjoined names like Bonnie Blue or Blue Bell
A surname. An anglicization of German Blau
The colour of the clear sky or the deep sea, between green and violet in the visible spectrum, and one of the primary additive colours for transmitted light; the colour obtained by subtracting red and green from white light using magenta and cyan filters; or any colour resembling this
A blue dye or pigment
Anything blue, especially to distinguish it from similar objects differing only in color
An argument
Pornographic
Extra rare; left very raw and cold
Supportive of, run by, pertaining to, or dominated by a political party represented by the colour blue. (e.g. The Conservatives, the Democrats)

Congress turned blue in the mid-term elections.

Bluing
The sky, literally or figuratively

His request for leave came out of the blue.

a type of firecracker
To treat the surface of steel so that it is passivated chemically and becomes more resistant to rust
A liquid with an intense blue colour, added to a laundry wash to prevent yellowing of white clothes
The ocean; deep waters
Having a bluish colour shade
plural A blue uniform. See blues
Depressed, melancholic, sad
Blue clothing

The boys in blue marched to the pipers.

A bluefish
One of the colour balls used in snooker with a value of 5 points
To make or become blue
Of the higher-frequency region of the part of the electromagnetic spectrum which is relevant in the specific observation
{n} a skycolor
{a} skycolored, blank, dejected
low in spirits; "lonely and blue in a strange city"; "depressed by the loss of his job"; "a dispirited and resigned expression on her face"; "downcast after his defeat"; "feeling discouraged and downhearted"
Europe
Spiritually searching A dissatisfaction or a feeling that there's something more
Low spirits; a fit of despondency; melancholy
Emulate a true operator by seizing a trunk with a 2600 Hz tone
{i} color blue, color of the sky or sea
A pedantic woman; a bluestocking
belonging to or characteristic of the nobility or aristocracy; "an aristocratic family"; "aristocratic Bostonians"; "aristocratic government"; "a blue family"; "blue blood"; "the blue-blooded aristocracy"; "of gentle blood"; "patrician landholders of the American South"; "aristocratic bearing"; "aristocratic features"; "patrician tastes"
One of the three additive primary colors, centered around a wavelength of approximately 436 nanometers
ad having the color like that of a clear sky
blue clothing; "she was wearing blue"
chip stock fund - A mutual fund that consists of a portfolio of large or well known companies for the purposes of achieving growth
If something happens out of the blue, it happens unexpectedly. One of them wrote to us out of the blue several years later
the sky as viewed during daylight; "he shot an arrow into the blue"
(1) A sporting award you receive for representing Cambridge in a match against Oxford Full, half or quarter blues are available
morally rigorous and strict; "blue laws"; "the puritan work ethic"; "puritanic distaste for alcohol"; "she was anything but puritanical in her behavior"
turn blue
causing dejection; "a blue day"; "the dark days of the war"; "a week of rainy depressing weather"; "a disconsolate winter landscape"; "the first dismal dispiriting days of November"; "a dark gloomy day"; "grim rainy weather"
Blue is an alternative to purple during Advent Blue represents the Virgin Mary, because she is known as the Queen of Heaven and the sky is blue Some churches just use blue during Advent to avoid the penitential connotation of purple
any of numerous small chiefly blue butterflies of the family Lycaenidae blue clothing; "she was wearing blue"
the color of the clear sky in the daytime; "he had eyes of bright blue"
The colour of the sky In particular, a sky with no clouds, especially cumulus clouds This makes soaring trickier, as the glider pilot has less clues as to where to find the next reliable bit of lift Most pilots hate blue days Top
characterized by profanity or cursing; "foul-mouthed and blasphemous"; "blue language"; "profane words"
used to whiten laundry or hair or give it a bluish tinge
{f} paint blue; treat with bluing (substance used to whiten clothes); waste money, spend extravagantly (Slang)
RGB number for blue colour
turn blue causing dejection; "a blue day"; "the dark days of the war"; "a week of rainy depressing weather"; "a disconsolate winter landscape"; "the first dismal dispiriting days of November"; "a dark gloomy day"; "grim rainy weather"
A student athlete who plays for Oxford against Cambridge in a major sport Only certain sports are awarded a full Blue e g rowing [Oxbridge]
Fah
The blues is a type of music which was developed by African American musicians in the southern United States. It is characterized by a slow tempo and a strong rhythm
Sometimes, poetically, the sky
John to Zhaan, when seeing her for the first time - "Hey Blue!"
5th kyu
An umpire's nickname and/or our postseason mood
a thin blue film of oxide on ferrous alloys, sometimes used to indicate that the material has been stress relieved
a color, as in: The editor marked corrections with a blue pencil
If you have got the blues, you feel sad and depressed. Interfering in-laws are the prime sources of the blues
having a color similar to that of a clear unclouded sky; "October's bright blue weather"- Helen Hunt Jackson; "a blue flame"; "blue haze of tobacco smoke"
Severe or over strict in morals; gloom; as, blue and sour religionists; suiting one who is over strict in morals; inculcating an impracticable, severe, or gloomy mortality; as, blue laws
To make blue; to dye of a blue color; to make blue by heating, as metals, etc
Suited to produce low spirits; gloomy in prospect; as, thongs looked blue
any of numerous small chiefly blue butterflies of the family Lycaenidae
Literary; applied to women; an abbreviation of bluestocking
suggestive of sexual impropriety; "a blue movie"; "blue jokes"; "he skips asterisks and gives you the gamy details"; "a juicy scandal"; "a naughty wink"; "naughty words"; "racy anecdotes"; "a risque story"; "spicy gossip
Blue Dog
A member of the Blue Dog Coalition, founded in 1994, of conservative and moderate members of the Democratic Party
Blue Dogs
plural form of Blue Dog
Blue Ensign
The flag flown by a British naval auxiliary vessel

Note: Members of certain British yacht clubs may fly a blue ensign if it has been defaced by the inclusion of an insignia in the fly.

Blue Ensign
Originally, the flag of the Rear Admiral's squadron in the English fleet
Blue Hill
a small town located in Hancock County in Maine
Blue Jay
A player on the team Toronto Blue Jays

He is the only Blue Jay at the All-Star game this year.

Blue Jays
The team Toronto Blue Jays

The Blue Jays lead the game going into the ninth inning.

Blue Jays
A group of players from the team Toronto Blue Jays

There are three Blue Jays among the top ten home run hitters this year.

Blue Jays
A group of players from one team at John Hopkins University
Blue Jays
A group of players from the team Philadelphia Blue Jays
Blue Jays
Sports teams from John Hopkins University
Blue Jays
The team Philadelphia Blue Jays, a short-lived and disused name for the Philadelphia Phillies in the 1940s
Blue Riband
A trophy for the fastest sea crossing of the Atlantic by a liner
blue baby
A baby born with cyanosis as a result of a congenital defect
blue balls
A cramp-like ache in the testicles and prostate region caused by prolonged sexual arousal
blue beech
A tree of this species
blue beech
The wood of this species
blue beech
A common name for Carpinus caroliniana, a species of deciduous tree
blue beeches
plural form of blue beech
blue beret
United Nations peacekeeper
blue blood
noble or aristocratic ancestry
blue blood
an aristocrat
blue bloods
plural form of blue blood
blue book exam
Type of test used at many post-secondary schools in the US. The normally include one or more essays or short-answer questions
blue book exams
plural form of blue book exam
blue box
a blue coloured container used for the collection of household waste (such as tin cans and newspapers) for recycling by a municipal authority
blue box
an electronic device used to bypass payment on a tone pulse telephone system
blue boxes
plural form of blue box
blue card
A proposed EU-wide work permit allowing high-skilled non-EU citizens to work and live in any country within the European Union, excluding Denmark, Ireland and the United Kingdom, which are not subject to the proposal
blue chamber
A forbidden room

My mother dared not break the lock, as my father had prohibited any one from entering this, his blue chamber; and what was worse, he had the key.

blue chambers
plural form of blue chamber
blue cheese
A kind of cheese with bluish mold in it
blue cheeses
plural form of blue cheese
blue chip
A high value gaming chip
blue chip
A stock or other investment that has a high price because of its perceived reliability
blue circle rate
a pay that is below average for the same type of work
blue daze
A perennial flowering plant, Evolvulus nuttallianus, with blue petals
blue dazes
plural form of blue daze
blue devils
low spirits; depression
blue eye cod
A fish, Hyperoglyphe antarctica, found in deep offshore waters off southern Australia
blue film
a pornographic film
blue flash
A very rare phenomenon observed in morning or evening when the sun is crossing or immediately below the horizon, in which a momentary flash of blue light appears above the upper rim of the solar disk, caused by refraction of light in the atmosphere
blue flash
A phenomenon sometimes observed when a criticality incident occurs in nuclear materials, inducing a discharge of radiation into the environment
blue flashes
plural form of blue flash
blue flu
industrial action taken by members of the police, claiming sickness en masse. a sickout
blue flyer
A female red kangaroo

The female red kangaroo is referred to as a Blue Flyer, whilst the male is generally known as a Marloo or Boomer.

blue fox
A variant of arctic fox, grown in captivity because of its bluish grey winter fur
blue foxes
plural form of blue fox
blue funk
nervous depression
blue giant
a very hot and very luminous star that emits visible light in the blue portion of the spectrum
blue giants
plural form of blue giant
blue green
A bluish green colour

blue green colour:.

blue green
Of a bluish green colour
blue greens
plural form of blue green
blue gum
forest red gum
blue gum
a gum tree of the subspecies Eucalyptus globulus or any of a number of other species of Eucalyptus in Australia
blue gums
plural form of blue gum
blue heeler
the police
blue heeler
A blue-coated variety of the Australian Cattle Dog breed
blue hole
A submarine cave or sinkhole, a roughly circular, steep-walled depression that is typically anoxic below a certain depth
blue holes
plural form of blue hole
blue jay
A species of North American jay with blue feathering from the top of its head to midway down its back, Cyanocitta cristata
blue jays
plural form of blue jay
blue jeans
A pair of trousers made from denim cotton and dyed dark blue
blue law
A law that is intended to enforce moral standards
blue laws
plural form of blue law
blue line
The line that separates an attacking zone or defending zone from the neutral zone
blue lines
plural form of blue line
blue lotus
A perennial plant, Nelumbo nucifera, having attractive flowers and sometimes used in food
blue lotus
A lily growing in Asia and North Africa, Nymphaea caerulea, revered by the Ancient Egyptians
blue moon
Something absurd

Yf they say the mone is belewe, we must believe that it is true.

blue moon
A long time
blue moon
The moon tinted towards blue as it appears in the sky, caused by dust or smoke in the atmosphere
blue moon
The third full moon in a quarter that contains four rather than the usual three full moons
blue moon
The second of two full moons that occur in the same calendar month
blue moons
plural form of blue moon
blue movie
a pornographic film
blue movies
plural form of blue movie
blue mussel
A medium-sized edible mussel, Mytilus edulis, found on the North Atlantic coast of North America, Europe, and in other temperate and polar waters around the world
blue mussels
plural form of blue mussel
blue noise
A signal or process with a frequency spectrum such that the spectral energy density is proportional to the frequency
blue note
Notes added to the major scale for expressive quality in jazz and blues music, particularly the flatted third, fifth and seventh
blue notes
plural form of blue note
blue peter
A blue signal flag with a white rectangle in the centre, signifying "P". When flown alone, indicates that a ship is ready to sail, requiring all crew members and passengers to return on board

We lay out in the stream for another whole day, with the Blue Peter flying, to show that we were ready for sea, and to summon any passengers who might yet remain on shore. — W.H.G. Kingston, Peter the Whaler, 1851.

blue plate special
Alternative spelling of blue-plate special
blue plate specials
plural form of blue plate special
blue print
Alternative spelling of blueprint
blue prints
plural form of blue print
blue ribbon
The highest honor or or prize awarded in some competitions and contests

Mom's strawberry jam won the blue ribbon at the Holland County Fair three years running.

blue ribbon
A badge worn or displayed to advocate freedom from online censorship

The icon of the blue ribbon on her site should not be taken to mean she opposes parental filtration programs.

blue ribbon
Very superior in quality, style, or substance

The governor selected a cadre of blue ribbon social scientists to serve on her poverty task force.

blue ribbons
plural form of blue ribbon
blue rinse
A diluted blue hair dye used to reduce the yellowed or translucent appearance of greying hair on older women (because the ability to see the colour blue decreases with age)
blue room
In cinema, a room with blue walls in which effects shots are filmed
blue ruin
Complete and utter ruin, desolation

I was amused at the hon. Minister of Justice telling the hon. leader of the opposition that he was preaching blue ruin now. A few years ago the hon. minister himself was preaching blue ruin. The people of this country should understand that when one party is in power it is all lovely with them, and the other party is preaching blue ruin. I know that the gentlemen forming the ministry, and their supporters, always preached blue ruin until they got into power.

blue ruin
Low-end gin, usually home-made

SIR DEATH is a grim old fellow ; Yet rather facetious at times, When blue ruin makes him mellow, And he chants his Stygian rhymes.

blue screen of death
The screen displayed by Microsoft's Windows operating system when it cannot (or is in danger of being unable to) recover from a system error. Abbreviation: BSOD
blue sky law
: In the United States, a law that regulates the offering and sale of securities to protect the public from fraud, requiring the registration of all securities offerings and sales, as well as of stock brokers and brokerage firms
blue sky laws
plural form of blue sky law
blue spot
The spot on a snooker table where the blue ball is normally placed
blue state
A state of the United States voting Democratic in a given election, or tending to vote Democratic in general
blue states
plural form of blue state
blue straggler
a unusually hot and blue star in globular clusters
blue stragglers
plural form of blue straggler
blue supergiant
a very large, hot and luminous star; a large blue giant
blue supergiants
plural form of blue supergiant
blue swimmer crab
an edible crab, Portunus pelagicus, found in inshore waters of southern Queensland, Australia
blue tit
a small bird of the tit family Paridae, with an azure blue crown and dark blue line passing through the eye and encircling the white cheeks to the chin
blue tits
plural form of blue tit
blue violet
A bluish violet colour

blue violet colour:.

blue violet
Of a bluish violet colour
blue vitriol
copper sulfate
blue water
The open ocean; deep seas

After clearing the cape, the still had an hour's sailing to reach blue water.

blue waters
plural form of blue water
blue whale
A whale (Balaenoptera musculus), blue in colour/color and the largest known living animal
blue whales
plural form of blue whale
blue wildebeest
A large ungulate mammal of the Bovid family and one of two species of wildebeest, Connochaetes taurinus
blue-black
Black with bluish highlights
blue-black
A very dark blue
blue-blood
Alternative spelling of blue blood
blue-blooded
aristocratic or patrician
blue-collar
Working class; engaged or trained in essentially manual labor

Blue-collar workers represent a diminishing segment of society.

blue-collar
Pertaining to the culture of blue-collar workers

Even as a tenured professor, she remained proud of her blue-collar values.

blue-eyed
Of a person or animal, having blue eyes
blue-eyed
Someone's favorite, as in blue-eyed boy
blue-eyed boy
Someone's favourite, especially a young one

Keep it up, Mandrake, he said. Just keep it up. You may be the Prime Minister's blue-eyed boy now, but how long's that going to last if you don't deliver?.

blue-eyed boys
plural form of blue-eyed boy
blue-eyed soul
Rhythm and blues or soul music performed by white artists
blue-green
Of a color between blue and green; darker shades are called teal, lighter ones are cyan
blue-green alga
Any member of the cyanobacteria; a primitive photosynthetic organism similar to bacteria which is thought to have generated the first oxygen in the Earth's atmosphere
blue-green algae
plural form of blue-green alga
blue-light special
A discount or bargain
blue-on-blue
friendly fire
blue-pencil
To edit, especially to censor, written documents
blue-plate special
A popular meal offered at a reduced price, usually in inexpensive eateries and often on a plate divided into compartments for different food items

Most had stayed at the convention hotel, but at dinner time many went across the street for the fifty-cent blue plate special.

blue-plate specials
plural form of blue-plate special
blue-print
Alternative spelling of blueprint

One day he brought from the barracks a roll of blue-prints, and as he was locking them in a drawer, said: “The Germans would pay through the nose for those!”.

blue-rinse brigade
Elderly women with traditional, conservative views
blue-sided leaf frog
A species of tree frog native to Costa Rica, scientific name Agalychnis annae, noted for the blue stripes running down both of its sides
blue-sided leaf frogs
plural form of blue-sided leaf frog
blue-skies
Of no immediate practical application; theoretical

blue-skies research.

blue-skies
unrealistic or impractical
blue-sky thinking
open-minded thinking (i.e., as wide and clear as the blue sky)
blue-sky thinking
thinking that is not grounded or in touch in the realities of the present
blue-tongue lizard
Any of several species of Australian skinks in the genus Tiliqua, also called blue-tongued skink
blue-tongue lizards
plural form of blue-tongue lizard
blue-tongued lizard
Alternative spelling of blue-tongue lizard
blue-tongued skink
Any of several species of Australian skinks in the genus Tiliqua, also called blue-tongue lizard
blue-water
Alternative spelling of blue water; :
blue-winged grasshopper
A grasshopper species that lives in regions with sparse vegetation
Turkish - English

Definition of blue in Turkish English dictionary

blue chıps
(Ticaret) blue chip stocks
blues
blues
blue
Favorites