this may imply reasoning or some reference to theory, depending on the context

listen to the pronunciation of this may imply reasoning or some reference to theory, depending on the context
English - Turkish

Definition of this may imply reasoning or some reference to theory, depending on the context in English Turkish dictionary

explain
{f} izah etmek
explain
{f} açıklamak

Bir şey açıklamak zorunda değilsin. - You don't have to explain anything.

Tarihçinin rolü daha az keşfetmek ve onları çevirmek ve açıklamak yerine belgelerin kataloğunu hazırlamaktır. - The role of the historian is less to discover and catalog documents than to interpret and explain them.

explain
açıklamada bulunmak
explain
açıkla

Kimse eşyanın nasıl yapıldığını açıklayamadı. - Nobody could explain how the thing was made.

O, ifadenin tam anlamını açıkladı. - He explained the literal meaning of the phrase.

explain
tasrih etmek
explain
tenvir etmek
explain
explain oneself kendisi hakkında izahat vermek
explain
{f} anlatmak

Meramını anlatmak için sadece otuz saniyen var. - You've only got thirty seconds to explain yourself.

explain
{f} açıklama yapmak
explain
sözü çevirmek
explain
{f} hesap vermek
explain
explainaway örtbas etmek tevil etmek
explain
başa salmak
explain
{f} anlatmak, açıklamak, izah etmek; açıklamada bulunmak, izahat vermek
English - English
explain
this may imply reasoning or some reference to theory, depending on the context

    Hyphenation

    this May im·ply rea·son·ing or some re·fer·ence to theory, depending on the con·text

    Pronunciation

    Word of the day

    blimp
Favorites