plural form of dump tackle

listen to the pronunciation of plural form of dump tackle
İngilizce - İngilizce
dump tackles
plural of dump
dumps
plural form of dump tackle

  Heceleme

  plu·ral form of dump tack·le

  Türkçe nasıl söylenir

  plûrıl fôrm ıv dʌmp täkıl

  Telaffuz

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈdəmp ˈtakəl/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈdʌmp ˈtækəl/

  Günün kelimesi

  subserve