identify as in botany or biology, for example

listen to the pronunciation of identify as in botany or biology, for example
İngilizce - Türkçe

identify as in botany or biology, for example teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

describe
{f} tanımlamak

Dilbilimi dili tanımlamak için çalışan bir bilim dalıdır. - Linguistics is a science that tries to describe language.

O, atmosferdeki karbon dioksit miktarlarının artmasından dolayı Dünyanın ısınmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. - It is a term used to describe the warming of the earth due to increasing amounts of carbon dioxide in the atmosphere.

describe
{f} tarif etmek

Bazı duyguları tarif etmek zordur. - Some feelings are difficult to describe.

describe
betimlemek
describe
(Bilgisayar) tanıt
describe
tarif et

Tom'a görevi nasıl tarif ettin? - How did you describe the mission to Tom?

Tom sorunu ayrıntılarıyla tarif etti. - Tom described the problem in detail.

describe
tavsifi mümkün
describe
describe çiz/tanımla
describe
{f} ifade etmek
describe
resmetmek
describe
vasıflandırmak
describe
anlatmak

Kılavuz kameranın tüm ayrıntılarını anlatmaktadır. - The instruction manual describes all the particulars of the camera.

Bunu kelimelerle anlatmak olanaksız. - It's impossible to describe that in words.

describe
gözüyle bakmak
describe
(as ile) görmek
describe
saymak
describe
{f} çizmek
describe
{f} tasvir etmek
İngilizce - İngilizce
name
describe
discover
distinguish
key
identify
identify as in botany or biology, for example