ayırt etmek

listen to the pronunciation of ayırt etmek
Türkçe - İngilizce
distinguish

Sometimes reality and fantasy are hard to distinguish. - Bazen gerçek ve hayali ayırt etmek zordur.

Reality and fantasy are hard to distinguish. - Gerçek ve hayali ayırt etmek zordur.

differentiate
pick out
individuate
contradistinguish
discriminate
contradistinguish from
tell the difference
recognize
to distinguish, discriminate (from)
know
tell apart
spot
tell

The twins were so alike that it was difficult to tell them apart. - İkizler o kadar benziyorlardı ki birbirinden ayırt etmek zordu.

It is sometimes hard to tell right from wrong. - Bazen doğruyu yanlıştan ayırt etmek zordur.

descry
a) to distinguish, to discern, to differentiate b) to spot, to recognize
separate
select
sever
choose
tell people apart
discern
to pick out
to differentiate
secern
ayırdetmek
{f} discriminate
ayırt etme
{i} distinction
ayırdetmek
differentiate
ayırdetmek
tell apart
ayırt etme
booking
ayırdetmek
make out
ayırt etme
identification
ayırdetmek
discern
ayırdetmek
disentangle
ayırt etme
discrimination
ayırt etme
differentiation
ayırt etme
{i} discernment
Türkçe - Türkçe
Birkaç şeyi birbirinden ayıran niteliği anlamak, tefrik etmek, temyiz etmek
temyiz etmek
fark etmek
Ayırt etme
temyiz
ayırt etmek