dini

listen to the pronunciation of dini
Türkçe - İngilizce
religious

The new law will deprive religious minorities of their right to vote. - Yeni yasa dini azınlıkları oy verme haklarından mahrum edecek.

That religious cult has got some pretty off the wall ideas. - O dini mezhebin bazı acayip fikirleri var.

ecclesiastic
spiritual
ecclesia
ecclesiastical
religious; pertaining to religion
sacred
dini tören
rite
dini bayram
holiday
dini bütün
devout
dini resim
icon
dini azınlıklar
religious minorities
dini bayram
(Kanun,Turizm) religious holiday
dini bayram
holidays
dini bayram
holyday
dini bütün
pious
dini bütün
religious
dini bütün
god-fearing
dini değerlere önem veren
spiritual
dini değerlere önem verme
spirituality
dini düşünce
religious thought
dini edebiyat
religious literature
dini gelenek
ritual
dini hayat
religious life
dini hinduizm olan
hindu
dini hinduizm olan kimse
hindu
dini kurumlar
religious institutions
dini lider
supreme leader
dini merasim
religious ceremony
dini mimari
religious architecture
dini olarak
religiously
dini olmayan
temporal
dini risale
tract
dini tutuculuk
religious fundamentalism
dini yaşam
religious life
dini özgürlük
religious freedom
dini şiir
religious poetry
dini nikah
religious marriage
dini nikah
religious wedding
Dini imanı para
All he/she thinks of is money
dini akidelerde aşırı tutucu kimse
(Hukuk) fundamentalist
dini amaçlarla kurulan dernek
(Politika, Siyaset) ecclesiastics association
dini ayin
religious rite
dini aynı olan kimse
coreligionist
dini açıdan
ecclesiastically
dini açıdan demokrasi
religious aspects democracy
dini açıdan depremler
religious aspects earthquakes
dini açıdan milliyetçilik
religious aspects nationalism
dini bakımdan ele almak
theologize
dini bakımdan ele almak
theologise
dini bayramlar (musevilikte)
high holi days
dini bayramlar (musevilikte)
high holidays
dini bağış
pittance
dini benimsemek
adopt a religion
dini bir uğruna
for the sake of Islam
dini bütün
sincerely religious, entirely given to the Islamic faith and observing its laws. din değiştirmek/inden dönmek to change one's religion
dini bütün
pious, religious
dini bütün
prayerful
dini bütün bir şekilde
prayerfully
dini bütün kimse
Christian
dini dogmaların sistematik incelenmesi
dogmatics
dini drama
religious drama
dini düşüncelere dalmış
contemplative
dini festival
religious festival
dini gelenekler
sacramental
dini görev
sacred duty
dini göreve atamak
frock
dini görüş
religious opinion
dini görüşler
views on religion
dini gün ile ilgili
Sabbatic
dini gün ile ilgili
sabbatical
dini hareket
religious movement
dini heykel
ikon
dini heykel
icon
dini hukuk ve mevzuat
religious law and legislation
dini hüküm
decretal
dini ibadet zamanı
holytide
dini idarenin yöneticisi
provincial
dini ikametgah
religious residence
dini imanı para
all he thinks of is money
dini imanı para
(Konuşma Dili) He lives and breathes money
dini inançları değiştirmek
change religious beliefs
dini inançları savunan ilâhiyat dalı
apologetics
dini inanış
religious belief
dini kitabe
(Din) hierogram
dini kostüm
biblical costume
dini kuruluş
(Politika, Siyaset) ecclesiastics association
dini kuruluş yetkilisi
prior
dini kuruluşlara
frankalmoigne
dini kuruluşlara
tenure by free alms
dini kurum başkanı
provost
dini kuruntular
(Pisikoloji, Ruhbilim) religious delusions
dini lider
pontiff
dini meclis toplantısı
chapter
dini metin
religious text
dini müzik
religious music

She listens to religious music. - O, dini müzik dinler.

dini müzik
religious song
dini nedenlerle evlenmeyen
celibate
dini nedenlerle evlenmeyen kimse
celibate
dini okul
religious school
dini olmaktan çıkarmak
deconsecrate
dini olmayan kantatlar
secular cantatas
dini orkestra parçası
chorale
dini partiler
(Politika, Siyaset) confessional parties
dini psikoloji
religious psychology
dini resim
ikon
dini sistem
dogma
dini sırları açıklayan kimse
mystagogue
dini tatil günlerini önemseyen kimse
Sabbatarian
dini tatil günü
Sabbath
dini tatil günü çalışan kimse
Sabbathbreaker
dini tatil günü çalışmak
break the Sabbath
dini tatil günü çalışmamak
keep the sabbath
dini tatil günü çalışmayan kimse
sabbathkeeper
dini tatil gününe ait
Sabbatarian
dini toplantı
camp meeting
dini toplantı binası
conventicle
dini tören
sacrament
dini tören
observance
dini tören
divine service
dini tören
ritual
dini tören
service
dini tören
ceremony
dini tören
office
dini tören
solemnity
dini tören ile ilgili
ritual
dini tören ile yapılan
ritual
dini tören için belirlenmiş saatler
canonical hours
dini törenle ilgili
ceremonial
dini törenle ilgili
ceremonious
dini törenlerden korkma
(Pisikoloji, Ruhbilim) teleophobia
dini uyanış
revivalism
dini vaazlara duyulan korku
(Pisikoloji, Ruhbilim) homilophobia
dini vecibe
ecclesiastical law
dini vokal müzik
sacred vocal music
dini yaymaya çalışma
proselytism
dini yayın
(Basın) religious broadcasting
dini yazı
religious writing
dini yönelim
religious orientation
dini yönetim
hierocracy
dini yönetime son veren
(Politika, Siyaset) secularizer
dini yönetime son veren
(Politika, Siyaset) seculariser
dini yönetime son verme
(Politika, Siyaset) secularisation
dini yönetime son verme
(Politika, Siyaset) laicisation
dini yönetime son verme
secularization
dini yönler
religious aspects
dini çalışmalar
religious studies
dini öğretici kitabı okutan kimse
catechist
dini öğüt
homily
dini şarkı
chant
dini tören
function
kabul etmek (bir dini)
embrace
musevi dini
judaism
dini lider
religious leader
dini tatil
religious holiday
dinî
sacred
hristiyanlıkla ilgili dinî kuruluş
Christian religious organizations concerned with
zerdüşt dini
Zoroastrian religion
buda dini
Buddhism
dini bayram
hols
dini tören
requiem
gizli dini toplantı
conventicle
hindu dini alimi
pandit
koro eşliğinde dini tören
choral service
mazda dini
Mazdaism
ortaçağ dini piyesi
miracle play
papazın dini bölgesi
parish
yahudi dini
jewish religion
yarı dini
quasi religious
yüksek dini mahkeme
rota
çadırda veya açık havada yapılan dini toplantı
camp meeting
Türkçe - Türkçe
Dinle ilgili, din üzerine, dinsel: "Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir."- Anayasa
Dinle ilgili, din üzerine, dinsel
dini bütün
Dinine çok bağlı, inancı sağlam olan, dinin buyruklarını eksiksiz yerine getiren
Dinî
DiNSEL
Dinî tören
ayin
Hak dini
İslâmiyet
ZERDÜŞT DİNİ
(Hukuk) Zerdüşt tarafından kurulmuş olan bir dindir;kutsal kitabı Avesta'dır
dini