cihaz

listen to the pronunciation of cihaz
Türkçe - İngilizce
(Hukuk) device

It would be difficult to improve the device when there is no effective catalyst. - Etkili bir katalizör olmadığı zaman cihazı geliştirmek zor olurdu.

I don't know when you must turn off the device. - Cihazı ne zaman kapatman gerektiğini bilmiyorum.

appliance

The appliance is wonderfully simple to operate. - Cihazı çalıştırmak mükemmelce basittir.

In molecular gastronomy, completely new appliances are used. - Moleküler gastronomide, tamamen yeni cihazlar kullanılır.

implement
gadget
tract
bug

I don't know if it's a bug or not, but this software doesn't work correctly. - Onun bir dinleme cihazı olup olmadığını bilmiyorum, fakat bu yazılım doğru olarak çalışmıyor.

contrivance
gismo
set
aggregate
gizmo
1.an apparatus, piece of equipment, machine
apparatus

Clean the apparatus only with dry cloth. - Cihazı sadece kuru bir bezle silin.

instrument
apparatus, device " aygıt; trousseau" çeyiz
(Kanun) dowry
engine
cihaz soğutulması
cooling
cihaz fiş ve prizleri
appliance couplers
cihaz havası
instrument air
cihaz kutusu
appliance box
cihaz listesi
electrical parts list
cihaz malı
(Latin) dos
cihaz monte gözleri
(Otomotiv) body dash and cowl
cihaz sabiti
(Ticaret) instrument constant
cihaz çiğ noktası
apparatus dewpoint
dondurucu cihaz
freezer
tıbbi cihaz
medical device
aküyü yavaş yavaş şarj eden cihaz
trickle charger
alıcı cihaz
receiving unit
analiz edici cihaz
analyser
besin hazırlayıcı cihaz
(Gıda) food preparation machine
devre açıp kapayıcı cihaz
trembler
elektronik cihaz
electronic device
hatta değiştirilebilen cihaz
line replaceable unit
kaydedici cihaz
registering apparatus
kodlu anahtar cihaz kontolörü
(Askeri) coded switch set controller
kritik cihaz
(Çevre) critical device
kurusıkı atan cihaz
(Avcılık) bland flring device
mikro cihaz
(Gıda) micro array
otomatik cihaz
automatic instrument
sismik cihaz
seismic apparatus
solunum koruyucu cihaz
(Çevre) respiratory protective device
telefonun dinlenmesini önleyen cihaz
scrambler
termik cihaz
thermal instrument
ışık azaltıcı cihaz
dimmer
Türkçe - Türkçe
cihaz