tenha

listen to the pronunciation of tenha
Türkçe - İngilizce
desolate
lonely, unfrequented, isolated, or solitary (place)
wild

The party was pretty wild. - Parti oldukça tenhaydı.

uninhabited
forsaken
unfrequented
desolate, deserted, secluded, solitary
deserted

Tom stood alone under a big clock in the deserted train station. - Tom tenha tren istasyonunda büyük bir saatin altında tek başına durdu.

widowed
private
secluded

Tom walked down a secluded path. - Tom tenha bir yolda yürüdü.

Sami called Layla to a secluded cemetery. - Sami, Leyla'yı tenha bir mezarlığa çağırdı.

solitary
solitude
{s} isolated
retreat
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) f. Boş yer. Kimsesiz yer
(Osmanlı Dönemi) Yalnız, tek
Yalnız, tek. İçinde alışılandan az insan bulunan, kalabalık olmayan, ıssız: "Dükkânın önü gene kalabalıkça idi, ama içi tenhaydı."- S. M. Alus
İçinde alışılandan az insan bulunan, kalabalık olmayan, ıssız
tenha