eksiltme

listen to the pronunciation of eksiltme
Türkçe - Türkçe
Eksiltmek işi
Bir işin kimin tarafından daha ucuz yapılacağının anlaşılması için istekliler arasında açılan fiyat kırma işi, münakaşa, ihale
Bir işin kimin tarafından daha ucuz yapılacağının anlaşılması için istekliler arasında açılan fiyat kırma işi, ihale: "O gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı."- H. Taner
münakasa
Eksiltmek
(Osmanlı Dönemi) ISGA'
açık eksiltme
Yaptırılacak bir işin veya satın alınacak bir malın ucuza sağlanması için işi yapacak veya malı satacak kişiler arasında fiyat düşürme yarışına dayanan işlem
eksiltmek
Eksik duruma getirmek, sayısını azaltmak
eksiltme