yard

listen to the pronunciation of yard
Englisch - Türkisch
{i} avlu

Bay White'ın avlusu büyüktür. - Mr White's yard is large.

Tom avlusunda bazı çiçekler ekti. - Tom planted some flowers in his yard.

{i} açıklık
{i} yarda

Tom şu anda 100 yarda hızlı koşmada okul rekorunu elinde tutuyor. - Tom currently holds the school record for the 100 yard dash.

Duvar otuz yarda uzunluğunda. - The wall is thirty yards long.

boşluk
(Tıp) Metrelik İngiliz ölçüsü, üç feet, yarda
(Tıp) Penis
(Havacılık) 0,914 metre
yarda (91 cm)
yarda (0.914 metre)
seren
belli bir amaç için ayrılmış kapalı yer
hayat
yarda (0.9144 metre)
{i} manevra istasyonu
{i} depo (açık)
ağıla gütmek
istasyon çevresinde tren manevra yeri
{i} ağıl
{i} İng. avlu
kışın ormanda geyiklerin toplandığı yer
{i} şantiye
{i} den. seren
(Askeri) YARDA: Üç fit veya otuzaltı inçe eşit bir uzunluk ölçüsü. Bir yarda ortalama 91.44 cm karşılığıdır
yarda seren
{i} (binaya ait) bahçe
{i} tersane
seren/avlu/yarda
avluya koymak
odun deposu gibi üstü açık işyeri
evin bahçesi
yer
meydan
alan

Japonya'da büyük alanlar bulmak nadirdir. - It's rare to find big yards in Japan.

yard goods
yardayla satılan kumaş
yard line
yard hattı
yard arm
(Askeri) serenin ucu
yard arm
(Askeri) serenin cundası
yard batten
(Askeri) lambesa
yard batten
(Askeri) lambasa
yard error
(Askeri) yarda hatası
yard error
(Askeri) YARDA HATASI: Atış esaslarında yarda cinsinden ifade edilen hata; vuruş noktasının hedeften yarda olarak ifade edilen sapması. Yarda hatası; milyem hatasından farklıdır. Milyem hatası, milyem olarak ifade edilen açı farkıdır. ayrıca bak. " mils error"
yard lumber
(Marangozluk) norm stok kereste
yard lumber
(Marangozluk) hazır kereste
yard measure
yarda ölçüsü
yard measure
bir yardalık ölçü
yard piping
alan boru işleri
yard sale
evin bahçesinde yapılan istenmeyen eşya satışı
yard sale
(Bilgisayar) bahçe satışı

Bunu bir bahçe satışında aldım. - I bought it at a yard sale.

Geçen hafta bir bahçe satışı düzenledik. - We held a yard sale last weekend.

yard track
(Askeri) MANEVRA HATTI: Bir demiryolu manevra sahası sınırları içinde bulunan ve yalnızca manevra işleri, hizmet dışı vagonların bulundurulması ve diğer terminal maksatları için kullanılan hat
yard track
(Askeri) demir yolu manevra hattı
yard trap
arazi sifonu
boat yard
(Askeri) çekek yeri
cubic yard
yarda küp
processing yard
(Askeri) işleme
royal yard
(Askeri) kuntra babafingo sereni
shipbuilding yard
şantiye
square yard
(Askeri) yarda kare
stock yard
(Askeri) stok alanı
turkish yard
arşın
Scotland Yard
Londra Emniyet Teşkilatı
barn yard
çiftlik avlusu
junk yard
araba mezarlığı
main yard
mayıstra sereni
main yard
mayistra sereni
marshalling yard
ayırma garı
marshalling yard
manevra garı
navy yard
harp gemileri tersanesi
navy yard
tersane
poultry yard
kümes
shipbuilding yard
tersane
timber yard
kereste deposu
antenna yard
anten sereni
barn-yard
peçeli yard
lower yard (nautical)
alt avlusunda (deniz)
pan yard
yard pan
poultry yard
Tavuk çiftliği
square yard
kare avluya
timber yard
ahşap bahçe
topsail yard
gabya yelkeni sereni
wood yard
odun deposu
Scotland Yard
Londra Emniyet Müdürlüğünün Dedektif Masası
Scotland Yard
londra emniyet müdürlüğü
assembly yard
montaj alanı
assembly yard
birleştirme alam
carpenter's yard
(İnşaat) kalıp hazırlama alanı
classification yard
(Askeri) TRİYAJ İSTASYONU, KATAR TERTİP SAHASI: Gelen katarlara ait vagonların ayrılıp çeşitli istikametlere giden katarlarda yeniden katar halinde tertiplendikleri bir demiryolu şebekesi
classification yard
(Askeri) triyaj istasyonu
classification yard
(Askeri) katar tertip sahası
cloth yard
kumaş yardası
coal yard
kömür deposu
drying yard
kurutma alanı
erecting yard
(İnşaat) kurma alanı
erecting yard
(İnşaat) montaj alanı
goods yard
depo
goods yard
yük istasyonu
gravel yard
çakıl deposu
junk yard
hurdalık
lower yard
(Askeri) ana seren
lower yard
(Askeri) alt seren
main yard
(Askeri) grandi sereni
marshalling yard
(Askeri) MUHAREBE BİNDİRME ARAÇ HAZIRLIK ALANI: Daha sonra yapılacak bir hareket için nakliye araçlarının toplandığı ve maksada göre tertiplendiği yer
navy yard
askeri tersane
ore stock yard
(Madencilik) cevher biriktirme sahası
ore stock yard
(Madencilik) töz biriktirme alanı
poultry yard
(Tarım) tavuk avlusu
rail yard
tren bakım istasyonu
rail yard
demiryolu manevra istasyonu
railroad ground storage yard
(Askeri) DEMİRYOLU AÇIK DEPOLAMA SAHASI: Bir demiryolu nakliye müteahhidi tarafından işletilen ve denizaşırı bölgelere gönderilmekte olan transit yükün, vagonlar içinde veya açıkta depolanmasına yarayan bir depolama tesisi
railroad yard
(Askeri) DEMİRYOLU GARAJ SAHASI: Demiryolu vagonlarının geçici olarak depolanmasına ayrılan saha dahilindeki ray sistemi
railway classification yard
(Askeri) DEMİRYOLU MANEVRA SAHASI: Yüklü vagonları yüklerine ve gidecekleri yerlere göre tasnif etmek üzere faydalanılan demiryolu sahası
railway classification yard
(Askeri) demir yolu manevra sahası
sail yard
(Askeri) gabya yelkeninin sereni
salvage yard
hurdalık
scrap yard
(Askeri) hurda malzeme ayıklama yeri
scrap yard
hurda satış yeri
scrap yard
(Askeri) HURDA MALZEME AYIKLAMA YERİ: Hurda malların işe yarayan ve yaramayanlarının ayıklandığı yer. Bak. "scrapping"
temporary storage yard
(Askeri) geçici depolama yeri
toxic gas yard
(Askeri) ZEHİRLİ GAZ DEPOSU; TOKSİK GAZ DEPOSU: Zehirli gazları depolamak amacıyla yapılmış çatısız yer
wrecking yard
araba hurdalığı
Englisch - Englisch
Jamaica
Scotland Yard or New Scotland Yard
109, A short scale billion; a long scale thousand millions or milliard

I need to hedge a yard of yen.

A unit of length equal to three feet (exactly 0.9144 metres in the US and UK)
A staff, rod or stick
A long tapered timber hung on a mast to which is bent a sail, and may be further qualified as a square, lateen, or lug yard. The first is hung at right angles to the mast, the latter two hang obliquely
A small, usually uncultivated area adjoining or (now especially) within the precincts of a house or other building
An enclosed area designated for a specific purpose, e.g. on farms, railways etc
Any spar carried aloft
One-hundred dollars
One’s house or home
{n} ground enclosed to a house, a measure of three feet, a pole to hang sails upon
an area having a network of railway tracks and sidings for storage and maintenance of cars and engines
a unit of volume (as for sand or gravel)
The spar supporting the top of a lugsail It is set at an angle from the horizontal
To confine (cattle) to the yard; to shut up, or keep, in a yard; as, to yard cows
A long piece of timber, nearly cylindrical, tapering toward the ends, and designed to support and extend a square sail
(1) a large wooden spar crossing the masts of a sailing ship horizontally or diagonally, from which a sail is set (2) a shortened form of the word 'dockyard, in which vessels are built or repaired
One's house or home
An open space on a lot unoccupied by a building or structure or parts thereof; provided however, that roof overhangs, cornices or eaves shall not extend twenty four (24) inches into the minimum required yard Steps, unroofed porches, window sills, slanted bulkheads, fences, gates or security stations, yard accessories, ornaments and furniture and customary summer awnings are permitted in any yard but shall be subject to height limitations and setback limitations The minimum required yard shall be a strip of land of uniform depth required by this zoning bylaw measured from the lot or street line and adjacent thereto
System of tracks with defined local boundaries, which provides for the making up of trains, storing of cars and other related functions
Slang for one billion dollars Used particularly in currency trading, e g for Japanese yen since one billion yen only equals approximately US$10 million It is clearer to say, " I'm a buyer of a yard of yen," than to say, "I'm a buyer of a billion yen," which could be misheard as, "I'm a buyer of a million yen "
Slang for one billion currency units Used particularly in currency trading, e g for Japanese yen since on billion yen only equals approximately US$10 million It is clearer to say, "I'm a buyer of a yard of yen," than to say, "I'm a buyer of a billion yen," which could be misheard as, "I'm a buyer of a million yen "
the enclosed land around a house or other building; "it was a small house with almost no yard"
the cardinal number that is the product of 10 and 100
Industry slang for one billion
A yard is a flat area of concrete or stone that is next to a building and often has a wall around it. I saw him standing in the yard. = courtyard
A yard is a piece of land next to someone's house, with grass and plants growing in it. He dug a hole in our yard on Edgerton Avenue to plant a maple tree when I was born. a short form of Scotland Yard. Unit of length equal to 36 inches, or 3 feet (see foot), in the U.S. Customary System or
Slang for one billion dollars Used particularly in currency trading, e g for Japanese yen, since one billion yen equals only approximately US$10 million It is more clear to say ``I'm a buyer of a yard of yen,'' than to say ``I'm a buyer of a billion yen'', which could be misheard as ``I'm a buyer of a million yen ''
measure of length used in the United States for medium size distances -- "How many cm shorter than a meter is a yard?" (239)
a unit of length equal to 3 feet; defined as 91
an area having a network of railway tracks and sidings for storage and maintenance of cars and engines a tract of land enclosed for particular activities (sometimes paved and usually associated with buildings); "they opened a repair yard on the edge of town"
An inclosure within which any work or business is carried on; as, a dockyard; a shipyard
A long piece of timber, as a rafter, etc
Land a quantity of land, containing in some countries 20, in others 24, 30 and 40 acres; but at Wimbleton in Surry, no more than 15
An inclosure; usually, a small inclosed place in front of, or around, a house or barn; as, a courtyard; a cowyard; a barnyard
A term applied to a spar attached at its middle portion to a mast and running athwartship across a vessel as a support for a square sail
44 centimeters; originally taken to be the average length of a stride
Imperial unit of linear measure: 3 feet
The spar at right angle to a mast that the head of a square sail is connected to The yard can pivot (be braced) around the mast At rest (braced square) the yard runs athwartships Each yard takes its name from the section of mast that supports it, and the sails take their names from the yards
a measure of length equal to 36 inches or 3 feet and equivalent to 0 914 meters Its abbreviation is yd
a unit of length equal to 3 feet; defined as 91 44 centimeters; originally taken to be the average length of a stride
Fenced off, outdoor storage and repair area
Slang for one billion currency units Used particularly in currency trading, e g , for Japanese yen since one billion yen equals approximately US$10 million It is clearer to say, "I'm a buyer of a yard of yen," than to say, "I'm a buyer of a billion yen," which could be misheard as "I'm a buyer of a million yen "
a long horizontal spar tapered at the end and used to support and spread a square sail or lateen
an enclosure for animals (as chicken or livestock) a long horizontal spar tapered at the end and used to support and spread a square sail or lateen the enclosed land around a house or other building; "it was a small house with almost no yard"
A rod; a stick; a staff
A branch; a twig
A unit of measure A yard is approximately 91 5 cm A yard is also 3 feet
A measure of length, equaling three feet, or thirty-six inches, being the standard of English and American measure
A yard is usually hung by the center to the mast
You can refer to a large open area where a particular type of work is done as a yard. a railway yard. a ship repair yard
{i} lawn, enclosure, lot, courtyard; unit of measure equal to 0.9144 meters; storage area; train yard, yard where railway cars and engines are stored and maintained; pen, enclosure for livestock; crossbeam for a sail (Nautical)
An imperial unit of measurement equal to 36"
an enclosure for animals (as chicken or livestock)
A place where moose or deer herd together in winter for pasture, protection, etc
9144 metre in the International System of Units. A cloth yard, used to measure cloth, is 37 in. long; it was also the standard length for arrows. In casual speech, a yard (e.g., of concrete, gravel, or topsoil) may refer to a cubic yard
The penis
The spar supporting the top of a sail On a lug rig such as the Swallow had, the yard is set at an angle from the horizontal The yardarm is the not the entire yard but rather a short end on the yard beyond where the sail is attached on a square-rigged ship
One of the basic units of measurement in golf Some others are: the stroke (1 4 swings = 1 stroke); the minute spent looking for a lost ball (1,145 seconds); a 30-foot putt (divide by 5 if preceded by the phrase "I sunk" and by 10 if preceded by the phrase "I missed"); the club-length in determining whether a putt is a gimme (the length of the clubhouse along its longest axis, not including stairs or porches); and liquid measure at the 19th hole (one drink = two drinks)
A yard is a unit of length equal to thirty-six inches or approximately 91.4 centimetres. The incident took place about 500 yards from where he was standing a long narrow strip of linen two or three yards long. a yard of silk
A long tapered timber hung by its centre to a mast to which is bent a topsail or squaresail
Lineal measurement equal to 3 feet The space or grounds surrounding a building; a cubic yard is the basic measure of concrete
A term used by NPHC groups to indicate the campus Use in phrases such as which groups are on the yard, meaning which groups are on the campus
A system of auxiliary tracks used exclusively for the classification of passenger or freight cars according to commodity or destination; assembling of cars for train movement; storage of cars; or repair of equipment
a tract of land enclosed for particular activities (sometimes paved and usually associated with buildings); "they opened a repair yard on the edge of town"
An open space on the same lot with a building, unobstructed from the ground upward, except as otherwise provided herein The measurement of a yard shall be construed as the minimum horizontal distance between the lot line and the building line
of Ship
yard goods
Merchandise, especially fabric, sold in units of linear measure

As I look at the stacks of neatly folded linens, I see more than yard goods and thread.

yard sale
A sale of used household goods held on the seller's own premises
yard sales
plural form of yard sale
yard-long
Very long; about a meter long

She was standing reading a yard-long fax, which she clumsily folded and put down.

yard-sale
To sell, or buy, things at a yard sale
yard bird
{i} (Slang) soldier restrained to a restricted area as punishment; soldier who is assigned servile tasks as punishment; inept military recruit; prisoner; convict
yard goods
merchandise in the form of fabrics sold by the yard
yard grass
yardgrass: coarse annual grass having fingerlike spikes of flowers; native to Old World tropics; a naturalized weed elsewhere
yard grass
Any of several weedy African grasses of the genus Eleusine, having usually digitately grouped spikes and flattened spikelets. Also called goose grass
yard line
in football; line parallel to the goal lines indicating position on the field
yard marker
(football) a marker indicating the yardline
yard pet
{i} car that does not sell (Slang)
yard sale
Heart-wrenching emotional process wherein Mom plans to sell kids' outdated toys and clothing that she decides at the last minute are treasured mementos she can't bear to part with
yard sale
Heart-wrenching emotional process wherein Mom plans to sell kid's outdated toys and clothing that she decides at the last minute are treasured mementos she can't bear to part with
yard sale
informal sale of personal possessions usually held on one's premises; informal estate sale
yard sale
A yard sale is a sale where people sell things they no longer want from a table outside their house. A sale of used household belongings, typically held outdoors at the home of the seller. a sale of used clothes and things from someone's house which takes place in their yard garage sale
yard sale
an outdoor sale of used personal or household items held on the seller's premises
yard sale
n (from skiing) a horrendous crash that leaves all your various "wares" -- water bottles, pump, tool bag, etc -- scattered as if on display for sale
yard waste
The part of solid waste composed of grass clippings, leaves, twigs, branches, and garden refuse
yard waste
Grass clippings, leaves and weeds, small prunings, brush (less than 4 inches in diameter)
yard waste
Leaves, grass clippings, yard trimmings and other organic garden debris
yard waste
leaves, grass clippings, prunings, and other natural organic matter discarded from yards and gardens
yard waste
Leaves, grass clippings, garden waste, weeds, shrub and tree waste, and prunings (see also Minnesota Statute § 115A 931)
yard waste
Leaves, grass clippings and other organic wastes produced as part of yard and garden development and maintenance
yard waste
The part of solid waste composed of grass clippings, leaves, twigs, branches, and other garden refuse
Scotland Yard
The headquarters of the Criminal Investigation Department of the London Metropolitan Police Force
Welsh yard
A unit of length equal to 40 inches (approximately 1 metre), used in Wales
all wool and a yard wide
Describes someone or something of high quality
breakers yard
wreck yard
cross-jack yard
The lower yard on the mizenmast of a square-rigged ship
cubic yard
A unit of volumetric measurement equivalent to a cube one yard in each dimension
front yard
A yard to the front of a house or similar residence, typically having a lawn and often trees, shrubs, and/or flowers
get up the yard
Get lost!
get up the yard
Nonsense! I don't believe you
get up the yard
I disagree
go yard
To hit a home run

Jones went yard in the third.

knacker's yard
That area of a slaughterhouse where carcasses unfit for human consumption are rendered down to produce useful materials such as glue
knacker's yard
A place to send a person or object that is spent beyond all reasonable use

He is only fit for the knacker's yard.

lumber yard
A merchant that sells finished wood products used to build objects, such as some furniture and fixtures, as well as construction and repair of complete structures such as houses, buildings, etc. Most lumber yards have evolved into full-service hardware stores
park the car in Harvard Yard
A sentence used to illustrate that the Boston accent is non-rhotic; typically pronounced "pahk the cah in Hahvad Yahd"

The Boston dialect is famous for broad-vowel English; Pahk the cah in Hahvahd Yahd (translation: Park the car in Harvard Yard) is the common illustration of the peculiar 'r.'.

rail yard
A complex of branching railway lines and other infrastructure in which locomotives and rolling stock are stored and rearranged
salvage yard
wreck yard
six-yard box
An enclosed area inside the penalty area, extending 6 yards (5.5 metres) from the goal, inside which a goal kick must be taken
square yard
A unit of area (abbreviation sq yd or sq. yd.) equal to the area of a square the sides of which are one yard long. (i.e. 3 feet by 3 feet or 9 square feet)
timber yard
a place where wood is stored, and cut to size
wreck yard
the location of a dismantling business where wrecked or decommissioned vehicles are brought, their usable parts are sold for use in operating vehicles, while the unusable metal parts, known as scrap metal parts, are sold to metal-recycling companies
wrecker's yard
wreck yard
wrecking yard
wreck yard
yards
plural form of yard
marshalling yard
a place where railway wagons are brought together to form trains
marshalling yard
a railway yard in which trains are assembled and goods are loaded
New Scotland Yard
the official name for Scotland Yard
Scotland Yard
street in London after which the British police headquarters is named
Scotland Yard
the part of the London police that deals with serious crimes, or their main office. officially New Scotland Yard Headquarters of the London Metropolitan Police, and, by extension, the force itself. The London police force was created in 1829 by Sir Robert Peel and housed at 4 Whitehall Place, which had an entrance in Great Scotland Yard. In 1890 it moved to a new building; that location became New Scotland Yard, a name that was kept when it moved again in 1967. In addition to duties common to all metropolitan police forces (including crime detection and prevention and traffic management), it is entrusted with civil defense in times of emergency, and it maintains a special branch for guarding visiting dignitaries, royalty, and political dignitaries. It keeps records on all known criminals in Britain, and other British police forces often seek its assistance. It also helps train the police of Commonwealth nations
charlestown navy yard
the navy yard in Boston where the frigate `Constitution' is anchored
chicken yard
an enclosed yard for keeping poultry
cloth yard
The standard unit of cloth measurement, equal to 36 inches (0.914 meter)
cubic yard
a unit of volume (as for sand or gravel)
door yard
{i} front yard
front yard
the yard in front of a house; between the house and the street
front yard
A yard in front of a house
junk yard
a place where old or broken furniture, cars etc can be left, or bought and sold
junk yard
place where junk is stored and sold
knacker's yard
{i} (British usage) place for slaughtering old or wounded animals
lumber yard
warehouse for wood
main yard
yard for a square mainsail
main yard
The yard on which the mainsail is extended, supported by the mainmast
main yard
The lower yard on a mainmast
navy yard
location where naval ships are docked
navy yard
a military shipyard
navy yard
A dockyard for the construction, repair, equipping, or docking of naval vessels
not in my back yard
A disparaging term, usually used by the advocates of an unpopular project or activity to criticize their opponents The name implies that one wants or needs the convenience or service that would be provided, without the inconvenience of having it located nearby
not in my back yard
A response sometimes given by neighborhoods and communities to proposed changes or development
not in my back yard
The response sometimes given by neighborhoods and communities to proposed changes or development
not in my back yard
sometimes, property owners along or close to a proposed new highway facility decide that they do not want the freeway in their area These owners may organize an effort to prevent land acquisition or construction of a freeway or highway, and oftentimes, these local efforts are successful This has made highway construction in urbanized areas very difficult
scotland yard
the detective department of the metropolitan police force of London
scrap yard
{i} place where scrap metal is stored and sold
side yard
the grounds at either side of a house
six-yard box
On a football pitch, the six-yard box is the rectangular area marked in front of the goal
square yard
a unit of area equal to one yard by one yard square
timber yard
(British) lumber yard, wood yard, open area where lumber is stored in large piles
timber yard
A timber yard is a place where timber is stored and sold
yards
The measurement for a course is set in yards with a mimimum of 500/600 yards (ASFA/AKC)
yards
plural of yard
yards
Montagnards A mountain people of Vietnam
yards
An American-system measurement of the length of a swimming pool One yard equals 36 inches A short-course yards pool is 25 yards (75 feet)
yards
The totality of the sailing rig
Türkisch - Englisch
{k} yd
Savunma Bakan Yard. Bürosu
(Askeri) Office of the Assistant Secretary of Defense
yard

  Silbentrennung

  Yard

  Türkische aussprache

  yärd

  Aussprache

  /ˈyärd/ /ˈjɑːrd/

  Etymologie

  [ 'yärd ] (noun.) before 12th century. Old English ġeard, from Proto-Germanic *gardaz (compare Dutch gaard, obsolete German Gart, Swedish gård), from Proto-Indo-European *gher- 'enclosure' (compare Old Irish gort 'wheat field', Latin hortus 'garden', Tocharian B kerccī 'palace', Lithuanian gardas 'pen, enclosure', Russian город (górod) 'town', Albanian gardh 'frence', Ancient Greek chórtos 'farmyard', Avestan gərədha 'dev's cave', Sanskrit gŗhás 'house').

  Tempora

  yards, yarding, yarded

  Videos

  ... Your car might drive itself to the repo yard. Or your high-rise apartment building may switch ...
  ... wire on the goal post, gave it to my mother, she ran to the 50-yard line, unraveling the ...

  Wort des Tages

  jimjams
Favoriten