works

listen to the pronunciation of works
Englisch - Türkisch
(Askeri) bayındırlık
(Askeri) tahkimat
asar
mekanizma
fabrika

Benim babam bir fabrikada çalışır. - My father works in a factory.

Babam bir fabrika için çalışmaktadır. - My father works for a factory.

çalışıyor

O, büyük ailesini geçindirmek için sıkı çalışıyor. - He works hard to support his large family.

O, planlama bölümünde çalışıyor. - He works in the planning section.

{i} çalışmalar

Onun en son çalışmaları geçici sergide. - His latest works are on temporary display.

Picasso'nun çalışmalarını severim. - I like the works of Picasso.

{i} eserler

Bilgisayarlar gerçekten edebi eserleri çevirebilir mi? - Can computers actually translate literary works?

Tom'un eserlerde çok sayıda projesi var. - Tom has a lot of projects in the works.

{i} tesis

Karıştırma tesisinden şantiyeye beton taşımak için doksan dakikamız var. - We have ninety minutes to carry the concrete from the mixing plant to the worksite.

O bir sıhhi tesisat şirketi için çalışıyor. - He works for a plumbing company.

{i} yapıtlar
work işle/çalıştır/çalış
{i} atölye

Ben atölyede çalışıyorum. - I am working at the workshop.

Atölyesinde bir tablo yapıyor. - He's making a table in his workshop.

{i} imalathane
{i} işler

O sadece ev işlerini çekip çevirmiyor, aynı zamanda bir okul öğretmeni olarak da çalışıyor. - Not only does she keep house, but she also works as a school teacher.

Ben işlerin kontrolünü aldım. - I got control of the works.

{i} yapı

O tamamen reklam yapıldığı gibi çalışır. - It works exactly as advertised.

Öğretmenlik yapıyor ama aslında bir vampir. - He works as a teacher, but actually he's a vampire.

(Askeri) TAHKİMAT: Bak. "fortification"
{i}

Tom tembel bir çocuk değildir, İşin aslına bakarsanız, o çok çalışır. - Tom is not a lazy boy. As a matter of fact, he works hard.

O, eniyi bu işi yapar. - He works best at this job.

{i} istihkâm
parça/eser/iş
yapım işleri
work
çalışmak

Ortak çıkarları için birlikte çalışmaktaydılar. - They had been working together for common interests.

Bugün çalışmak zorunda değilsin. - You don't have to work today.

work
işe yaramak
work
eser

Tom'un eserlerde çok sayıda projesi var. - Tom has a lot of projects in the works.

Bu kitap şairin en iyi eserlerinden biridir. - This book is one of the poet's best works.

work
{f} iş yapmak

Hiç çocuğum olmadığından, gönüllü iş yapmak için ebeveynlerin harcadığından daha çok harcayacak zamanım var. - Since I have no children, I have more time to spend doing volunteer work than parents do.

Tom biraz iş yapmak zorundaydı. - Tom had to do some work.

work

Sanırım yakında tüm işleri bitirmiş olacaksınız. - I think you will have done all the work soon.

Kasabada veya kasabanın yakınında bir veya iki büyük fabrika kurulduysa, insanlar iş bulmaya gider, ve yakında bir endüstriyel alan büyümeye başlar. - After one or two large factories have been built in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to develop.

work
{i} çalışma

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemek zorundayım. - Before going to work in Paris I need to brush up my French.

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemeliyim. - Before going to work in Paris, I must brush up on my French.

work
yapıt

Darwin'in yapıtı her şeyi değiştirir. - Darwin's work changes everything.

Şimdiye kadar Shakespeare'in üç tane yapıtını okudum. - I have read three of Shakspeare's works so far.

work
görev

Bir müze görevlisi olarak çalışıyorum. - I work as a museum attendant.

Sosyal görevliden Stevenson ailesi hakkındaki bilgiyi takip etmesi istedi. - The social worker was asked to follow up the information about the Stevenson family.

works council
(Bilim, İlim) İş konseyi
works council
işyeri konseyi
works councils
(Ticaret) çalışma konseyleri
works for me
(deyim) Bana uyar
works itself into a frenzy
(deyim) Çılgına dönmek
works of art
sanat eserleri
works calendar
(Bilgisayar) works takvim
works documents
(Bilgisayar) works belgeleri
works help
(Bilgisayar) works yardımı
works of reference
(Ticaret) referans işleri
works on cost
(Ticaret) maliyette işçilik
works picture
(Bilgisayar) works resmi
works tools
(Bilgisayar) works araçları
works tools tab
(Bilgisayar) works araçları sekmesi
works wizard
(Bilgisayar) works sihirbazı
woman who works as a pimp
bir pezevenk olarak çalışıyor kadın
woman who works in a shop
bir dükkanda çalışıyor kadın
work
kitap

Bu kitap şairin en iyi çalışmalarından biridir. - This book is one of the poet's best works.

Bu kitap şairin en iyi eserlerinden biridir. - This book is one of the poet's best works.

work
{i} emek

Burada çalışan bayan, emekli olmak zorunda kaldı. - The lady that used to work here had to retire.

Tom iş yerindeki herkese emekli olacağını söyledi. - Tom told everybody at work that he was going to retire.

begin works
çalışmalara başlamak
collected works
müdevvenat
collected works
toplu çalışmalar
construction works
inşaat işleri
construction works
inşaat çalışmaları
drilling works
sondaj çalışmaları
dummy works
(Askeri) sahte tahkimat
earth works
(İnşaat) toprak işleri
engine works
makine fabrikası
engineering works
mühendislik işleri
ex works
(Ticaret) exw
ex works
(Ticaret) iş yerinde
ex works
(Ticaret) işyerinde teslim
ex works
(Ticaret) fabrikada teslim
infrastructure works
altyapı işleri
it works
uyar
it works
çalışıyor
literary and artistic works
fikir ve sanat eserleri
perform works or studies
çalışmalar yapmak
public works
kamu çalışmaları
refuse disposal works
çöp yok etme işleri
refuse incineration works
çöp yakma tesisatı işleri
slope works
(Çevre) yamaç çalışması
trim works
(İnşaat) bitirme işleri
trim works
(İnşaat) ince işler
trim works
(İnşaat) süsleme işleri
unique works of art
nadir eserler
unique works of art
nadir sanat eserleri
work
hizmet görmek
work
kurmak
work
(Tıp) ergo
work
para etmek
work
yapmak

Ne tür bir iş yapmak istediğinizi düşünmelisiniz. - You must consider what kind of work you want to do.

Dün fazla mesai yapmak zorunda kaldım. - I had to work overtime yesterday.

work
sokmak
work
(Ticaret) fabrika

Kasabada veya kasabanın yakınında bir veya iki büyük fabrika kurulduysa, insanlar iş bulmaya gider, ve yakında bir endüstriyel alan büyümeye başlar. - After one or two large factories have been built in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to develop.

Ağabeyim, bir ilaç fabrikasında çalışmayı planlıyor. - My older brother is planning to work at a drug factory.

work
ürün

Bu eserde görünen tüm karakterler tamamen hayal ürünüdürler. Yaşayan ya da ölü gerçek kişilere olan herhangi bir benzerlik sadece rastlantıdır. - All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

work
mesai

Bugün fazla mesai yapmayacağım. - I won't work overtime today.

Tom Noel Arefesinde fazla mesai yapmak istemedi. - Tom didn't want to work overtime on Christmas Eve.

work
çözmek

Bu sorunu çözmek hemen hemen imkânsız. - It's almost impossible to work out this problem.

Onun cinayetini çözmek için polis ile birlikte çalışıyorum. - I'm working with the police to solve his murder.

work
yürümek
work
düzenlemek

Komite herkesi memnun edecek önlemleri düzenlemek için dün gece geç saatlere kadar yatmadı. - The committee stayed up late last night trying to work out measures that would please everyone.

work
heyecanlandırmak
work
(Ticaret) atölye

Ben atölyede çalışıyorum. - I am working at the workshop.

Atölyesinde bir tablo yapıyor. - He's making a table in his workshop.

work
yararı olmak
work
yaramak
work
mutat
work
tutmak

Sıcak bir yaz gününde, klima bizi serin tutmak için bütün gün çalışır. - On a hot summer day, the air conditioner works all day to keep us cool.

Bir sürü işim yok ama bu hafta beni ofiste tutmak için yeterli. - I don't have a lot of work, but it's enough to keep me in the office this week.

work
emek sarfetmek
work
işte

General Motors 76,000 işçisini işten çıkardı. - General Motors laid off 76,000 workers.

Genellikle işten ne zaman ayrılırsın? - When do you usually get off work?

work
sökmek
work
kamçılamak
work
görev yapmak
work
tahammür etmek
work
tesis
work
imal etmek
Ministry of Public Works
Bayındırlık Bakanlığı
dye works
boyahane
ex works
fabrika teslim fiyatı
preservation of old works
eski eserlerin korunması
print works
basma atölyesi
public works
bayındırlık işleri
public works
bayındırlık hizmetleri
throw a monkey wrench in the works
işi bozmak
throw a spanner in the works
ortaya bir balgam atmak
work
çalıştırmak

Eski bilgisayar korsanlarını güvenlik uzmanı olarak çalıştırmak için kiralamak iyi bir fikir mi? - Is it a good idea to hire former hackers to work as security professionals?

O her şeyi çalıştırmak için kararlıydı. - She was determined to make everything work.

work
{f} çalış

O çalışırken bir kaza yaptı. - He had an accident while working.

O çalışırken bir kaza yaptı. - She had an accident while working.

General Directorate Of State Hydraulic Works
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, DSİ
Hydraulic Works
Su İşleri
Ministry of Works
Çalışma Bakanlığı
Public Works Director
Bayındırlık işleri müdürü
brick works
tuğla işleri
copper works
bakır işleri
ex works
tüm masraf ve risklerin alıcıya ait olduğunu bildiren uluslararası ticaret terimidir
ex works
i. fabrika teslim(i)
ex works
Fabrikada teslim edilmek üzere mal bedeli
ex-works
Fabrika teslim, doğruca üretim yerinden
good works
Hayır işleri
good works
sevap,hayır işleri,güzel davranış
he works from morning to night.
diye sabahtan akşama kadar çalışır
he works hard
O zor işleri
he works to rule.
o kural çalışır
i like the way he works.
i çalıştığını seviyorum
in the works
Planlanmış, yapılmakta olan."İ've heard there's a housing project in the works."
insurance of the works
çalışmaların sigortası
it works for me
(deyim) Bana uyar
laborer who works in a mine
Bir maden ocağında çalışan işçi
metallurgical works
metalurjik işler
ministry of works and housing
BAYıNDıRLıK ve İSKAN BAKANLİÐİ
of works
eser
one who works in stone
tek taş eserler
railway works
demiryolu işleri
relief works
kabartma eserler
road works
yol çalışması
sewage works
Kanalizasyon çalışmaları
skunk works
skunk işleri
the Ministry of Public Works
Bayındırlık Bakanlığı
the works
eserler

Bazı insanlar Shakespeare'e atfedilen eserlerin başka biri tarafından yazılmış olduğunu düşünür. - Some people think that the works attributed to Shakespeare were written by somebody else.

Tom'un eserlerde çok sayıda projesi var. - Tom has a lot of projects in the works.

throw a monkey wrench in the works
k. dili bir halt edip işi bozmak, işin içine etmek
work
eserin
work
çalışm
work
eseri
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
(Askeri) BM Yakın Doğu Filistinli Mültciler için Yardım ve İş Dairesi
advertising works
reklam çalışmaları
anchorage works
(Askeri) sabitleme çalışmaları
artificial reef works
(Askeri) yapay resif çalışmaları
big talks /works
(deyim) ovunme ,atip tutma
bleaching works
(Tekstil) kasar dairesi, kasar atölyesi
buried works
(Çevre) gömülü çalışmalar
channel works
(Çevre) kanal çalışması
civil engineering works
(İnşaat) yapı işleri
civil works
(Askeri) SİVİL İNŞAAT İŞLERİ: İstihkam Sınıfının, askeri maksatlarla tali derecede ilgili ve daha çok sivil mahiyette işleri. Örneğin; nehir, liman ve su baskısını önleme tesislerinin inşaası, bakımı ve işletilmesi gibi
clerk of works
atölye şefi
collected works
derleme
complete works
bütün eserler: the complete works of Hüseyin Rahmi Hüseyin Rahmi'nin bütün eserleri
complete works
külliyat
complete works
bütün eserler
consolidation works
(Çevre) birleştirme çalışması
covering works
(Çevre) örtme çalışmaları
disaster restoration works
(Çevre) afet restorasyon çalışması
drainage works
(Çevre) drenaj çalışması
drainage works
drenaj işleri
dredging works
(Askeri) tarama işleri
dummy works
(Askeri) SAHTE TAHKİMAT: Düşmanı yanıltmak maksadıyla inşa edilmiş sahte tahkimli mevkiler ve diğer sahte tesisler
erection works
(İnşaat) montaj işleri
erosion control works
(Çevre) erozyon kontrol çalışması
even if he works miracles
ağzıyla kuş tutsa
excavation works
(İnşaat,Madencilik) kazı işleri
experimental works
deneme çalışmaları
external works
(İnşaat) dış işler
filling works
(Askeri) doldurma işleri
filling works
(İnşaat) dolgu işleri
fire works
(Askeri) İŞARET VE AYDINLATMA MÜHİMMATI: Bak. "pyrotechnics"
give smb. the works
marizlemek
give smb. the works
dayak atmak
give smb. the works
pataklamak
give smb. the works
imanını gevretmek
give the works
(deyim) give someone/sth. the (full/whole) works (kd) elden geleni yapmak veya sağlamak
grading works
(Çevre) dereceleme çalışması
groin works
(Askeri) mahmuz işleri
gum up the works
(deyim) şansı kaçırmak
improving restoration works
restorasyonla iyileştirme
infrastructure works
(Avrupa Birliği) altyapı çalışmaları
iron works
(İnşaat) dövme demir işleri
irrigation works
(Ticaret) sulama işleri
land works
arazi çalışmaları
marine works
(Askeri) deniz işleri
marine works
(Askeri) deniz çalışmaları
masonry works
(Askeri) yığma yapı
microsoft works
microsoft works
minister of public works
(Politika, Siyaset) bayındırlık bakanı
ornamental works
bezeme işleri
outlet works
çıkış yapıları
petroleum exploration works
petrol arama çalışmaları
plumbing works
su tesisatı işleri
popular works
popüler çalışmalar
preliminary works
ön çalışmalar
print works
(Teknik,Tekstil) basmahane
printing works
matbaa
protection works
koruma işleri
protective works
koruyucu işler
relief works
insani yardımlar
relief works
yardım çalışmaları
relief works
insani yardım çalışmaları
revetment works
(Askeri) tahkimat duvar çalışmaları
road works
(İnşaat) yol çalışmaları
rubble works
(Askeri) taş işleri
shoot the works
her şeyini kaybetmek (oyunda)
shore protection works
(Askeri) kıyı koruma çalışmaları
submarine works
(Askeri) denizaltı çalışmaları
submerged breakwater works
(Askeri) batık dalgakıran işleri
temporary works
geçici işler
the works
dayak
the works
pataklama
the works
her şey
Englisch - Englisch
plural form of work
Third-person singular simple present indicative form of work
An act associated with moral or religious standing

His works displayed his righteousness.

A mechanism or machine; the means by which something happens

A stray wrench can really gum up the works.

A factory or similar collection of buildings

The steel works almost fills the valley.

Everything or everything that is available or possible; especially, all available toppings on food. (Always preceded by the.)

I'll have a Behemoth Burger with the works.

{i} factory, mill, plant; workshop; mechanism, working parts; action, movement; fortification; artistic creations; abuse, beating
n 1 Good deeds done in the name of Christ in worship of God under the motivation of the Holy Spirit 2 What Mennonites consider the key requirement for salvation See also faith
performance of moral or religious acts; "salvation by deeds"; "the reward for good works"
is an integrated set of programs that includes a word processor, spreadsheet, database and more
(selective list)
third-person singular of work
everything available; usually preceded by `the'; "we saw the whole shebang"; "a hotdog with the works"; "we took on the whole caboodle"; "for $10 you get the full treatment"
Parts which are being tested in competition by a manufacturer
plural of work
Equipment for Cooking and injecting narcotics
Everything or everything that is available or possible; especially, all available toppings on food
buildings for carrying on industrial labor; "they built a large plant to manufacture automobiles"
the internal mechanism of a device
Drug equipment such as needles, syringes, spoons, filters, water, swabs and tourniquets
works council
An organization representing workers within a commercial corporation, known by several European jurisdictions
works in progress
plural form of work in progress
works of art
plural form of work of art
works of fiction
plural form of work of fiction
works on
Third-person singular simple present indicative form of work on
works out
Third-person singular simple present indicative form of work out
works team
an alternative term for a factory team
works council
A "shop-floor" organization representing workers, which functions as local/firm-level complement to national labour negotiations
works for me
(deyim) It is fine with me. (With stress on works and me. The answer to a question implying Does it work for you?)
works council
(chiefly Brit) a council representing employer and employees of a plant or business to discuss working conditions etc; also: a committee representing the workers elected to negotiate with management about grievances and wages etc
works of supererogation
{i} good deeds believed to have been carried out by saints or able to be performed by men
works program
a program to provide jobs on public works paid for by government funds
Ex Works
Meaning the buyer pays for all insurance and transportation from the seller's premises, and the seller's only responsibility is making the goods available at the seller's premises
God works in mysterious ways
Expressing confidence that a conundrum has a solution despite it not being apparent
God works in mysterious ways
Expressing that a seemingly unfortunate or unfavourable situation or change may be beneficial later or in the long run

Person B: Well, God works in mysterious ways - maybe it'll be the kick you need to apply to university.

derivative works
plural form of derivative work
in the works
Being planned or worked upon

They always have some wonderful new project in the works.

public works
Technical projects, often construction or engineering, carried out by the government on behalf of the community
reference works
plural form of reference work
semi-works
A manufacturing plant large enough to produce market development quantities, but smaller than a full scale commercial plant
skunk works
A loosely organized research and development team or facility
sulfur works
An array of geothermal vents in the Lassen Volcanic National Park, California
sulphur works
Alternative spelling of sulfur works
throw a spanner in the works
To be a problem, dilemma or obstacle, something unexpected or troublesome

Half way through the production of Macbeth, the director found that the stage was smaller than he expected. This really threw a spanner in the works.

water works
The system of supplying clean water to domestic and business properties; typically, water will be taken from a source, purified, pumped to local water towers or other reservoirs and then gravity-fed to the consumer
water works
tears
work
A measure of energy expended in moving an object; most commonly, force times distance. No work is done if the object does not move

Work is done against friction to drag a bag along the ground.

work
To provoke or excite; to influence

The rock musician worked the crowd of young girls into a frenzy.

work
To effect by gradual degrees

The dye worked its way through.

work
To behave in a certain way when handled

The soft metal works well.

work
To cause to happen or to occur as a consequence

I cannot work a miracle.

work
To cause to work

He is working his servants hard.

work
To cause (someone) to feel
work
Effort expended on a particular task

It takes a lot of work to write a dictionary.

work
To effect by gradual degrees; as, to work into the earth
work
To operate in or through; as, to work the phones
work
To influence

They worked on her to join the group.

work
The place where one is employed

He hasn’t come home yet, he’s still at work.

work
The staging of events to appear as real
work
To do a specific task by employing physical or mental powers

I work with the homeless people from the suburbs.

work
To shape, form, or improve a material

He used pliers to work the wire into shape.

work
To move in an agitated manner

His fingers worked with tension.

work
To set into action

He worked the levers.

work
To embroider with thread
work
To operate in a certain place, area, or speciality

This artist works mostly in acrylics.

work
To function correctly; to act as intended; to achieve the goal designed for

My plan didn’t work.

work
A nonthermal First Law energy in transit between one form or repository and another. Also, a means of accomplishing such transit
work
To use or manipulate to one’s advantage

She knows how to work the system.

work
To exhaust, by working

the mine was worked until the last scrap of ore had been extracted.

work
To cause to ferment
work
move into or onto; "work the raisins into the dough"; "the student worked a few jokes into his presentation"; "work the body onto the flatbed truck"
work
People who work have a job, usually one which they are paid to do. Weiner works for the US Department of Transport I started working in a recording studio Where do you work? He worked as a bricklayer's mate I want to work, I don't want to be on welfare
work
To make one's way slowly and with difficulty; to move or penetrate laboriously; to proceed with effort; with a following preposition, as down, out, into, up, through, and the like; as, scheme works out by degrees; to work into the earth
work
{n} labor, toil, employment, a deed, a book, materials of labor, effect, treatment
work
{v} to labor, toil, do, raise, ferment, be agitated, take effect, produce, make way, embroider
ex works
Ex Works (EXW) is an Incoterm. It means that the seller X has the goods ready for collection at his premises (Works, factory, warehouse, plant) on the date agreed upon. The buyer pays all transportation costs and bears all risks for bringing the goods to their final destination
it works for me
(deyim) It is fine with me. (With stress on works and me. The answer to a question implying Does it work for you?)
skunk works
A specialized division, laboratory, etc., producing experimental designs or ideas for a larger company or institution
Bavarian Motor Works
{i} BMW, Bayerische Motoren Werke, German company and manufacturer of cars and motorcycles; brand of German luxury car
God works in mysterious ways
God works in a divine manner which is not always clear to human beings
Matsushita Electric Works, Ltd.
{i} Japanese company founded in 1918, manufacturer of many other products (home appliances, electrical construction products, building products, automation controls, electronic materials, etc.)
Public Works Administration
U.S. government agency (1933-39). It was established as part of the New Deal to reduce unemployment through the construction of highways and public buildings. Authorized by the National Industrial Recovery Act (1933) and administered by Harold Ickes, it spent about $4 billion to build schools, courthouses, city halls, public-health facilities, and roads, bridges, dams, and subways. It was gradually dismantled as the country moved to a military-industrial economy during World War II
Public Works Department
governmental department that oversees the building and designing of public areas for public use and with public funds (i.e. roadwork, water pipes, etc.)
Public Works of Art Project
First of the U.S. federal art programs conceived as part of the New Deal during the Great Depression. Organized in 1933, it provided work to thousands of unemployed artists. PWAP projects (many of which were left unfinished) included some 7,000 easel paintings and watercolours, 1,400 murals and sculptures, 2,500 works of graphic art, and numerous other works designated to embellish nonfederal public buildings and parks. Prominent works include the murals in San Francisco's Coit Memorial Tower, Grant Wood's mural at Iowa State College, and Ben Shahn's mural designs on the theme of Prohibition. Many projects left incomplete when the PWAP ended in 1934 were finished under the WPA Federal Art Project
Saugus Iron Works
First successful ironworks in colonial America. It was established in 1646 in Saugus, Mass., just north of Boston, by Robert Bridges and Joseph Jenks, after large quantities of bog iron were discovered there. It principally cast utensils and rolled and slit nail rods for the settlers. It closed 1688. Parts have been restored as a national historic site
Work
fat

My father, who is now working in America, wrote us a letter last week. - My father, who is now working in the United States, wrote us a letter last week.

My father, who is now working in the United States, wrote us a letter last week. - My father, who is now working in America, wrote us a letter last week.

clerk of works
clerks of works someone who is in charge of repairs to the buildings in a particular place
coal works
A place where coal is dug, including the machinery for raising the coal
copper works
A place where copper is wrought or manufactured
department of public works
governmental division concerned with works constructed for public use (roads, schools, dams, etc.)
dye works
workshop where dyeing is carried out
dye-works
a workshop where dyeing is done
dye-works
factory that dyes fabrics
ex works
Ex Works (EXW) at a named point of origin (examples are: ex factory, ex mill, ex warehouse) Under this term, the price quoted applies only at the point of origin and the seller agrees to place the goods at the disposal of the buyer at a specified place on the date or within the period fixed All other charges are for the account of the buyer » Back to top of screen
ex works
The price that the seller quotes applies only at the point of origin The buyer takes possession of the shipment at the point of origin and bears all costs and risks associated with transporting the goods to the destination
ex works
Seller fulfills his obligations to deliver by making the goods available at his premises
ex works
Shipping term included in a contract of sale (abbreviated as EXW) meaning that the seller fulfills his obligation to deliver when he has made the goods available at his premises (i e , works, factory, warehouse, etc ) to the buyer In particular, he is not responsible for loading the goods for export, unless otherwise agreed The buyer bears all costs and risks involved in taking the goods from the seller's premises to the desired destination
ex works
EXW at a named point of origin (examples are: ex factory, ex mill, ex warehouse) Under this term, the price quoted applies only at the point of origin and the seller agrees to place the goods at the disposal of the buyer at a specified place on the date or within the period fixed All other charges are for the account of the buyer
ex works
Describes the responsibility of the seller of goods requiring the seller to make the goods available at his premises, without responsibility for loading or transportation
ex works
INCOTERM entry "Ex works" means the seller's only responsibility is to make the goods available at the seller's premises, i E factory The seller is not responsible for loading the goods on the vehicle provided by the buyer unless otherwise agreed The buyer bears the full costs and risk involved in collecting the goods from there to the desired destination Ex works represents the minimum obligation of the seller
ex works
This is the minimum level of responsibility for an exporter You agree only to make the goods available to the buyer at your plant or office The buyer may even be responsible for loading the goods on a vehicle The buyer bears all responsibility for taking the goods from that point
ex works
Ex works" means that the seller fulfils his obligation to deliver when he has made the goods available at his premises (i e works, factory, warehouse, etc ) to the buyer In particular, he is not responsible for loading the goods on the vehicle provided by the buyer or for clearing the goods for export, unless otherwise agreed The buyer bears all costs and risks involved in taking the goods from the seller's premises to the desired destination This term thus represents the minimum obligation for the seller This term should not be used when the buyer cannot carry out directly or indirectly the export formalities In such circumstances, the FCA term should be used
ex works
The seller delivers when he places the goods at the disposal of the buyer at the seller's premises or another named place (i e works, factory, warehouse, etc ) not cleared for export and not loaded on any collecting vehicle This term represents the MINIMUM OBLIGATION for the seller, and the buyer has to bear all costs and risks involved in taking the goods from the seller's premises However, if the parties wish the seller to be responsible for the loading of the goods on departure and to bear the risks and all costs of such loading, this should be made clear by adding explicit wording to this effect in the contract of sale This term should not be used when the buyer cannot carry out the export formalities directly or indirectly In such circumstances, the FCA term should be used, provided the seller agrees that he will load at his cost and risk
ex-works
(i e , the cost of the goods, not including any insurance or transport costs): a method of calculating the value of traded goods Rarely used for trade statistics purposes Ex-works is normally applied to exports *see also Ex-works (TradStat Definitions: Terms of Delivery)
ex-works
A term of sale whereby the buyer takes possession and ownership of goods literally outside of the seller's premises
ex-works
Buyer bears all costs and assumes all risks for the consignment once it has left the seller's premises
give one the works
put someone through a difficult experience
good works
actions which help others
infrastructure works
construction of the underlying foundation
iron works
See under Iron, a
public works
structures (such as highways or schools or bridges or docks) constructed at government expense for public use
public works
Public works are buildings, roads, and other projects that are built by the government or state for the public. Construction projects, such as highways or dams, financed by public funds and constructed by a government for the benefit or use of the general public. buildings such as hospitals, roads, hospitals ports etc that are built and paid for by the government
public works
jobs that have a public use
relief works
public jobs which help relieve unemployment
sewage works
factory for purifying waste water
sewage works
'sewage plant 'sewage farm a place where sewage is treated to stop it being harmful
shoot the works
make a great effort; gamble all of one's money
skunk works
industrial factories in the United States for producing very modern aircraft and developing classified projects for the American military
steel works
factory in which steel is made
throw a spanner in the works
stop the gears, cause activity to stop
work
Work W is the product of force F times the distance s through which the force acts As a formula, W = Fs For example, if you lift a 20-lb weight through a distance of 2 ft, the work equals 40 ft*lb In the cgs system, F is in dyne-centimeters, which is an erg A larger cgs unit, also used in SI, is the joule, equal to 107 ergs In the mks system, F is in newton-meters This unit is the same as 107 ergs Or 1 N*m equals 1 J The joule unit of work is named after James P Joule (1818-1889), an important English physicist Energy is the ability to do work Kinetic energy is due to the motion of a mass, as when you throw a ball Potential energy is stored energy, as in a coiled spring The units for both kinetic and potential energy are the same as for work
work
behave in a certain way when handled; "This dough does not work easily"; "The soft metal works well
work
Work is the place where you do your job. Many people travel to work by car She told her friends at work that she was trying to lose weight
work
a place where work is done; "he arrived at work early today"
work
A works is a place where something is manufactured or where an industrial process is carried out. Works is used to refer to one or to more than one of these places. The steel works could be seen for miles
work
Work is done when a force is applied over a certain distance If an object is pushed over a distance of 8m using a force of 3N, the work done is 24J
work
shape, form, or improve a material; "work stone into tools"; "process iron"; "work the metal"
work
yakka
work
The causing of motion against a resisting force
work
swot
work
give a work-out to; "Some parents exercise their infants"; "My personal trainer works me hard"; "work one's muscles"
work
To cause to ferment, as liquor
work
If you work a particular area or type of place, you travel around that area or work in those places as part of your job, for example trying to sell something there. Brand has been working the clubs and the pubs since 1986, developing her comedy act
work
If an idea, system, or way of doing something works, it is successful, effective, or satisfactory. 95 per cent of these diets do not work A methodical approach works best
work
To act or operate on the stomach and bowels, as a cathartic
work
the force applied to an object multiplied by the distance In all machines, input and output work are equal Input and output work is force times distance
work
{i} lab

Labor is a necessary evil. - Work is a necessary evil.

work
The application of a force through a distance ENERGY is stored work POWER is the rate at which work is done, or the rate of flow of energy The JOULE is exactly the amount of work done in exerting the basic metric unit of force, 1 NEWTON (N), over the basic metric unit of distance, 1 meter
work
If you put someone to work or set them to work, you give them a job or task to do. By stimulating the economy, we're going to put people to work Instead of sending them to prison, we have set them to work helping the lemon growers
work
{i} labor; task; profession; occupation; vocation; place of work; creation; deed; action; effort
work
If a drug or medicine works, it produces a particular physical effect. I wake at 6am as the sleeping pill doesn't work for more than nine hours The drug works by increasing levels of serotonin in the brain
work
(E) The conversion of energy from a form that is unsuitable to our needs to one that is suitable, measured in joules X X Reactance
work
That which is produced by mental labor; a composition; a book; as, a work, or the works, of Addison
work
If you work your way somewhere, you move or progress there slowly, and with a lot of effort or work. Rescuers were still working their way towards the trapped men Many personnel managers started as secretaries or personnel assistants and worked their way up
work
If you work a part of your body, or if it works, you move it. Each position will work the muscles in a different way Her mouth was working in her sleep
work
If you get to work, go to work, or set to work on a job, task, or problem, you start doing it or dealing with it. He promised to get to work on the state's massive deficit He returned to America where he set to work on a new novel
work
A fortification
work
To carry on business; to be engaged or employed customarily; to perform the part of a laborer; to labor; to toil
work
activity directed toward making or doing something; "she checked several points needing further work" a product produced or accomplished through the effort or activity or agency of a person or thing; "it is not regarded as one of his more memorable works"; "the symphony was hailed as an ingenious work"; "he was indebted to the pioneering work of John Dewey"; "the work of an active imagination"; "erosion is the work of wind or water over time" (physics) a manifestation of energy; the transfer of energy from one physical system to another expressed as the product of a force and the distance through which it moves a body in the direction of that force; "work equals force times distance" arrive at a certain condition through repeated motion; "The stitches of the hem worked loose after she wore the skirt many times" move into or onto; "work the raisins into the dough"; "the student worked a few jokes into his presentation"; "work the body onto the flatbed truck" shape, form, or improve a material; "work stone into tools"; "process iron"; "work the metal" gratify and charm, usually in order to influence; "the political candidate worked the crowds" move in an agitated manner; "His fingers worked with tension" provoke or excite; "The rock musician worked the crowd of young girls into a frenzy" proceed towards a goal or along a path or through an activity; "work your way through every problem or task"; "She was working on her second martini when the guests arrived"; "Start from the bottom and work towards the top" cause to work; "he is working his servants hard" be employed; "Is your husband working again?"; "My wife never worked"; "Do you want to work after the age of 60?"; "She never did any work because she inherited a lot of money"; "She works as a waitress to put herself through college" exert oneself by doing mental or physical work for a purpose or out of necessity; "I will work hard to improve my grades"; "she worked hard for better living conditions for the poor" cause to operate or function; "This pilot works the controls"; "Can you work an electric drill?" operate in or through; "Work the phones" have an effect or outcome; often the one desired or expected; "The voting process doesn't work as well as people thought"; "How does your idea work in practice?"; "This method doesn't work"; "The breaks of my new car act quickly"; "The medicine works only if you take it with a lot of water" operate in a certain place, area, or specialty; "She works the night clubs"; "The salesman works the Midwest"; "This artist works mostly in acrylics" behave in a certain way when handled; "This dough does not work easily"; "The soft metal works well
work
Energy transferred by applying a force over a distance; lifting a mass does work against gravity, and stores gravitational °potential energy
work
behave in a certain way when handled; "This dough does not work easily"; "The soft metal works well"
work
An activity that provides funding to purchase the important things in life cars, computers, food, Internet access, and (of course!) sneakers When work gets too intense, sometimes a trip to the gym can be helpful Please note that I (Charlie) do not work for an athletic shoe company!
work
operate in or through; "Work the phones"
work
If something works into a particular state or condition, it gradually moves so that it is in that state or condition. A screw had worked loose from my glasses
work
– the component of force in the direction of motion of an object times the distance through which it acts as an object is moved
work
If you work a material such as metal, leather, or stone, you cut, sew, or shape it in order to make something or to create a design. the machines needed to extract and work the raw stone
work
Structures in civil, military, or naval engineering, as docks, bridges, embankments, trenches, fortifications, and the like; also, the structures and grounds of a manufacturing establishment; as, iron works; locomotive works; gas works
work
The transfer of energy from one object or system to another by applying a force over a distance The formula for work is (force) x (distance)
work
If you work on an assumption or idea, you act as if it were true or base other ideas on it, until you have more information. We are working on the assumption that it was a gas explosion
work
(physics) a manifestation of energy; the transfer of energy from one physical system to another expressed as the product of a force and the distance through which it moves a body in the direction of that force; "work equals force times distance"
work
What is done when a force moves an object No matter how much force is used, no work is done if the object does not move
work
proceed towards a goal or along a path or through an activity; "work your way through every problem or task"; "She was working on her second martini when the guests arrived"; "Start from the bottom and work towards the top"
work
To labor or operate upon; to give exertion and effort to; to prepare for use, or to utilize, by labor
work
go sour or spoil; "The milk has soured"; "The wine worked"; "The cream has turned--we have to throw it out"
work
Work is done only when a force succeeds in moving the body it is acting upon The quantity of work done is the amount of force multiplied by the distance moved in the direction in which the force acts (W=Fd)
work
An intellectual entity contained in an item; the content of a bibliographic entity
work
a product produced or accomplished through the effort or activity or agency of a person or thing; "it is not regarded as one of his more memorable works"; "the symphony was hailed as an ingenious work"; "he was indebted to the pioneering work of John Dewey"; "the work of an active imagination"; "erosion is the work of wind or water over time"
work
The transfer of energy into or out of a system by a force acting over some distance In chemical thermodynamics, the force is most often pressure (force per unit area) acting to change the volume of the system The quantity of work done is -PdV (the sign convention is that work done on the system, which would decrease the volume, is positive) Work can also be done by gravitational and magnetic fields
work
applying the mind to learning and understanding a subject (especially by reading); "mastering a second language requires a lot of work"; "no schools offer graduate study in interior design"
work
Exertion of strength or faculties; physical or intellectual effort directed to an end; industrial activity; toil; employment; sometimes, specifically, physical labor
work
the total output of a writer or artist (or a substantial part of it); "he studied the entire Wagnerian oeuvre"; "Picasso's work can be divided into periods"
work
force acting over a distance
work
People who have work or who are in work have a job, usually one which they are paid to do. Fewer and fewer people are in work I was out of work at the time She'd have enough money to provide for her children until she could find work
work
cause to happen or to occur as a consequence; "I cannot work a miracle"; "wreak havoc"; "bring comments"; "play a joke"; "The rain brought relief to the drought-stricken area"
work
make something, usually for a specific function; "She molded the riceballs carefully"; "Form cylinders from the dough"; "shape a figure"; "Work the metal into a sword"
work
prepare for crops; "Work the soil"; "cultivate the land"
work
Product of force and displacement in the direction of the force
work
provoke or excite; "The rock musician worked the crowd of young girls into a frenzy"
work
have and exert influence or effect; "The artist's work influenced the young painter"; "She worked on her friends to support the political candidate"
work
{s} of labor
work
The application of force through a distance; requires energy input
work
exert oneself by doing mental or physical work for a purpose or out of necessity; "I will work hard to improve my grades"; "she worked hard for better living conditions for the poor"
work
Break; twist
work
Hence, in a general sense, to operate; to act; to perform; as, a machine works well
work
To exert one's self for a purpose; to put forth effort for the attainment of an object; to labor; to be engaged in the performance of a task, a duty, or the like
work
gratify and charm, usually in order to influence; "the political candidate worked the crowds"
work
A literary, artistic, or intellectual production
work
Works are activities such as digging the ground or building on a large scale. six years of disruptive building works, road construction and urban development. see also working
work
If someone is working on a particular subject or question, they are studying or researching it. Professor Bonnet has been working for many years on molecules of this type. Work is also a noun. Their work shows that one-year-olds are much more likely to have allergies if either parent smokes
work
Flowers, figures, or the like, wrought with the needle; embroidery
work
To be in a state of severe exertion, or as if in such a state; to be tossed or agitated; to move heavily; to strain; to labor; as, a ship works in a heavy sea
work
activity directed toward making or doing something; "she checked several points needing further work"
work
have an effect or outcome; often the one desired or expected; "The voting process doesn't work as well as people thought"; "How does your idea work in practice?"; "This method doesn't work"; "The breaks of my new car act quickly"; "The medicine works only if you take it with a lot of water"
work
Labour, employment, occupation, job
work
If you work a substance such as dough or clay, you keep pressing it to make it have a particular texture. Work the dough with the palm of your hand until it is very smooth
work
You can use work to talk about how easily or quickly a particular task is done. For example, if a person or thing makes short work of doing something or makes light work of it, they do it quickly and easily. An aerosol spray will make short work of painting awkward objects This horse made light work of the cross-country course
work
The transfer of energy resulting from a force acting to move an object over a distance Work = Force x distance
work
Energy resulting from the motion of a system against a force and existing only during the process of energy conversion
work
Work is something which you produce as a result of an activity or as a result of doing your job. It can help to have an impartial third party look over your work Tidiness in the workshop is really essential for producing good work
work
When people work the land, they do all the tasks involved in growing crops. Farmers worked the fertile valleys
work
If something or someone works their magic or works their charms on a person, they have a powerful positive effect on them. Nevertheless, she is always optimistic about the possibilities and can work her charm on the disenchanted
work
use or manipulate to one's advantage; "He exploit the new taxation system"; "She knows how to work the system"; "he works his parents for sympathy"
work
to throw a spanner in the works: see spanner. In economics and sociology, the activities and labour necessary for the survival of society. As early as 40,000 BC, hunters worked in groups to track and kill animals, while younger or weaker members of the tribe gathered food. When agriculture replaced hunting and gathering, the resulting surplus of food allowed early societies to develop and some of its members to pursue crafts such as pottery, weaving, and metallurgy. Historically, rigid social hierarchies caused nobles, clergy, merchants, artisans, and peasants to pursue occupations defined largely by hereditary social class. Craft guilds, influential in the economic development of medieval Europe, limited the supply of labour in each profession and controlled production. The establishment of towns led to the creation of new occupations in commerce, law, medicine, and defense. The coming of the Industrial Revolution, spurred by technological advances such as steam power, changed working life profoundly. Factories divided the work once done by a single craftsman into a number of distinct tasks performed by unskilled or semiskilled workers (see division of labour). Manufacturing firms grew larger in the 19th century as standardized parts and machine tools came into use, and ever-more-specialized positions for managers, supervisors, accountants, engineers, technicians, and salesmen became necessary. The trend toward specialization continued into the 21st century, giving rise to a number of disciplines concerned with the management and design of work, including production management, industrial relations, personnel administration, and systems engineering. By the turn of the 21st century, automation and technology had spurred tremendous growth in service industries. In physics, the measure of energy transfer that occurs when an object is moved over a distance by an external force, some component of which is applied in the direction of displacement. For a constant force, work W is equal to the magnitude of the force F times the displacement d of the object, or W = Fd. Work is also done by compressing a gas, by rotating a shaft, and by causing invisible motions of particles within a body by an external magnetic force. No work is accomplished by simply holding a heavy stationary object, because there is no transfer of energy and no displacement. Work done on a body is equal to the increase in energy of the body. Work is expressed in units called joules (J). One joule is equivalent to the energy transferred when a force of one newton is applied over a distance of one metre. Florentine canvas work Cosmati work work of God right to work law social work stalactite work Work Projects Administration Public Works Administration Public Works of Art Project Saugus Iron Works International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works Works Progress Administration International Working Men's Association working dog
work
The transfer of energy from one physical system to another expressed as the product of a force and the distance through which it moves a body in the direction of that force
work
cause to work; "he is working his servants hard"
work
and Net Work: Work is the energy required to move an object over a set distance Both motion and force must be present for work to occur In an IC engine, work is developed from pressures within the cylinder acting on the face of the piston (producing a force) times the distance through which the piston travels In the internal combustion engine some of the work produces power output (such as pressures producing piston movement during the power stroke) and some of the work is negative (like compressing the fresh charge on the compression stroke) The difference between the positive and negative work is the net work produced by the engine
work
To influence by acting upon; to prevail upon; to manage; to lead
work
The amount of work is proportioned to, and is measured by, the product of the force into the amount of motion along the direction of the force
work
If someone is at work they are doing their job or are busy doing a particular activity. The salvage teams are already hard at work trying to deal with the spilled oil Television cameras were invited in to film him at work
work
That which is produced as the result of labor; anything accomplished by exertion or toil; product; performance; fabric; manufacture; in a more general sense, act, deed, service, effect, result, achievement, feat
work
move in an agitated manner; "His fingers worked with tension"
work
proceed along a path; "work one's way through the crowd"; "make one's way into the forest"
work
If someone, often a politician or entertainer, works a crowd, they create a good relationship with the people in the crowd and get their support or interest. The Prime Minister has an ability to work a crowd -- some might even suggest it is a kind of charm
work
arrive at a certain condition through repeated motion; "The stitches of the hem worked loose after she wore the skirt many times"
work
Ore before it is dressed
work
Hence, figuratively, to be effective; to have effect or influence; to conduce
work
Manner of working; management; treatment; as, unskillful work spoiled the effect
work
The matter on which one is at work; that upon which one spends labor; material for working upon; subject of exertion; the thing occupying one; business; duty; as, to take up one's work; to drop one's work
work
To produce or form by labor; to bring forth by exertion or toil; to accomplish; to originate; to effect; as, to work wood or iron into a form desired, or into a utensil; to work cotton or wool into cloth
work
operate in a certain place, area, or specialty; "She works the night clubs"; "The salesman works the Midwest"; "This artist works mostly in acrylics"
Türkisch - Englisch
works

  Türkische aussprache

  wırks

  Aussprache

  /ˈwərks/ /ˈwɜrks/

  Etymologie

  [ 'w&rk ] (noun.) before 12th century. Middle English werk, work, from Old English werc, weorc; akin to Old High German werc work, Greek ergon, Avestan varandzem activity.

  Gemeinsame Collocations

  works out

  Videos

  ... in fact human behavior and human attitude almost works backwards Bob ...
  ... how the placebo effect works. ...

  Wort des Tages

  verbalist
Favoriten