words

listen to the pronunciation of words
Englisch - Türkisch
sözcükler

O, tümüyle cümlelerle ilgilidir. Sözcüklerle değil. - It's all about sentences. Not words.

Sözcükleri arayabilir ve çevirileri alabilirsiniz. Ama o, tam olarak tipik bir sözlük değildir. - You can search words, and get translations. But it's not exactly a typical dictionary.

kavil
(Bilgisayar) sözcük

Tüm İngilizce sözcüklerin %80'i diğer dillerden gelmiştir. - 80% of all English words come from other languages.

Anlamadığım bir sürü sözcük var. - There are many words that I don't understand.

{i} sözler

Onun sözleri tamamen anlamsızdı. - Her words were completely meaningless.

Onun sözleri beni şaşırttı. - His words confused me.

{i} laf

O, lafla peynir gemisi yürümeyeceğini kanıtladı. - He proved that actions speak louder than words.

Onlar lafı ağzıma tıkıyorlar. - They put words in my mouth.

kelimeler

Pasaportta ismi olan kişi kelimelerle tanımlanıldı. - The person whose name was on the passport was described with words.

Birçok kelimeler hecelerine göre telaffuz edilirler fakat bazıları değil. - Many words are pronounced according to the spelling, but some are not.

{i} ağız kavgası
{i} güfte
(Kanun) hukuki terimler ve ibareler
deyişle

Diğer bir deyişle, sağduyudan şüphelenmelisin. - In other words, you should doubt common sense.

Diğer bir deyişle, o bir inanç adamı. - In other words, he is a man of faith.

word
sözcük

Anlamadığım bir sürü sözcük var. - There are many words that I don't understand.

Birçok İngilizce sözcük, Latince'den türemiştir. - A lot of English words are derived from Latin.

word
kelime

Kelimesi kelimesine direkt çeviriler değil, doğal görünen çeviriler istiyoruz. - We want natural-sounding translations, not word-for-word direct translations.

Sözlük, yaklaşık yarım milyon kelime içeriyor. - The dictionary contains about half a million words.

word
söz

Tüm İngilizce sözcüklerin %80'i diğer dillerden gelmiştir. - 80% of all English words come from other languages.

O, Ben'in sözlerine inanmadı. - He didn't believe Ben's words.

words fail me
(deyim) söyleyecek söz bulamamak
words per minute
dakikadaki sözcük
Words cut more than swords
(Atasözü) Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez
words of praise
övgü dolu sözler
words of wisdom
bilgelik dolu sözler
words shouted or screamed
kelimeler bağırdı veya çığlık
Words fail me
Söyleyecek söz bulamıyorum
Words failed him
Ne diyeceğini şaşırdı
words fail me
ne derler bilmem ki
words fail me
ne denir bilmem ki
words fail me
(deyim) soz bulamiyorum!
words fail me
(isim) derler
words fail me
ne derler
words fail me
ne desem boş
words in uppercase
(Bilgisayar) büyük harfli sözcükler
words of endearment
sevgi dolu sözler
words of endearment
tatlı sözler
words of opposite meaning
zıt anlamlı sözcükler
words only
(Bilgisayar) yalnızca sözcükler
words only
(Bilgisayar) salt sözcükler
words only
(Bilgisayar) sadece sözcükler
words per minute
(Askeri) dakika başına kelime
words with numbers
(Bilgisayar) rakam içeren sözcükler
word
konuşma

Seninle konuşmak istiyorum. - I want to have a word with you.

Seninle konuşmak istiyorum. - I would like to have a word with you.

word
emir
a few words
iki çift laf
be at a loss for words
ne diyeceğini şaşırmak
be at a loss for words
Söyleyecek söz bulamamak
believe one's words
sözüne inanmak
biting words
acı dil
clipping of words
sözcüklerin kırpılması
common words
ortak sözcükler
confused flow of words
ağız kalabalığı
don't twist my words
(deyim) sözlerimi çarpıtma
empty words
palavra
express in words
söze dökmek
final words
son sözler

Onun son sözleri nelerdi? - What were her final words?

Onlar Tom'un son sözleriydi. - Those were Tom's final words.

harsh words
acı dil
hearing sarcastic words
iğnelenme
i am lost for words
(deyim) diyecek söz bulamıyorum
i am lost for words
(deyim) sözleyecek söz bulamıyorum
in other words
bir başka ifadeyle
in other words
başka bir ifadeyle

Başka bir ifadeyle, iyi bir eş oldu. - In other words, she became a good wife.

in other words
diğer bir ifadeyle
in so many words
açık seçik bir şekilde
in so many words
açıkça
mince words
ağzında gevelemek
number of words
(Bilgisayar) sözcük sayısı
sequence of words
(Dilbilim) sözcükler katarı
specific words
(Bilgisayar) belirli sözcükler
sweet words
tatlı sözler

Onun tatlı sözleriyle kandırıldı. - She was beguiled by his sweet words.

too funny for words
çok komik
weigh one's words
lafını bilmek
whole words
(Bilgisayar) tam sözcükler
word
tavsiye
word
sözcüklerle anlatmak
word
medih
word
kısa konuşma
word
(Argo) sana söylediğim gibi
word
(Kanun) yazmak

Tek yazılması gereken iki kelimeyi, iki ayrı kelime olarak yazmak Norveç'te büyük bir problemdir. - Writing two separate words when it should be written as one is a big problem in Norway.

Tatoeba'ya daha yüzlerce kelime yazmak istiyorum, fakat işime dönmem lazım. - I would like to write hundreds of words more to Tatoeba but I have to go back to my work.

word
sessiz

Ben akşam yemeği sırasında bir kelime söylemedim. Biz neredeyse bir saat sessiz kaldık. - I didn't say a word during the dinner. We kept quiet for almost an hour.

word
söylemek

Son sözü hep kendisi söylemek ister. - He always wants to have the last word.

Birkaç kelime söylemek ister misin? - Do you want to say a few words?

word
(Argo) haklısın
word
yazılı sözcük
word
mesaj
create with words
kelimelerle yarat
eat one's words
tükürdüğünü yalamak
eat one's words
sözünü geri almak
empty words
boş laf
exchange words or blows
atışmak
exchange words or blows
vuruşmak
family of words
kelime kodağı
family of words
sözcük kodağı
have words
tartışmak
have words
atışmak
in other words
yani

Para ve ben birbirimize yabancıyız, yani, ben fakirim. - Money and I are strangers; in other words, I am poor.

Büyükannem biraz ağır işitir. Yani hafifçe sağırdır. - My grandmother is hard of hearing. In other words she is slightly deaf.

in other words
bir başka deyişle

Bir başka deyişle, o bize ihanet etti. - In other words, he betrayed us.

Bir başka deyişle, o bunu yapmak istemiyor. - In other words, he doesn't want to do it.

in other words
başka bir deyişle

Başka bir deyişle, sağduyudan şüphe etmelisin. - In other words, you should doubt common sense.

Başka bir deyişle, onunla çalışmayı sevmiyorum. - In other words, I don't like to work with him.

in plain words
açıkçası
not to mince one's words
sözünü esirgememek
not to mince one's words
açık konuşmak
play on words
cinas
play on words
sözcük oyunu
put words into sb's mouth
birinin avukatlığını yapmak
take the words out of one's mouth
lafı ağzından almak
without words
konuşmadan
word
haber

Haberi yüz kelimeye kadar kısalt. - Boil the news down to a hundred words.

Onun ölüm haberini aldık. - We received word of his death.

word
bilgi

Tom'un durumu hakkında bir bilgi var mı? - Is there any word on Tom's condition?

Konuştuğu insanlar daha önce bir bilgisayar görmedikleri için Tom computer kelimesini nasıl çevireceğini bilmiyordu. - Tom didn't know how to translate the word computer because the people he was talking to had never seen one.

word
sözcüklerle ifade etmek
word
{f} sözcüklerle anlat
word
kısa görüşme
word
anlatmak

Dersin içeriğini yeniden anlatmak için kendi sözlerini kullan. - Use your own words to retell the content of the lesson.

Tom Mary'ye olan hislerini anlatmak için doğru sözleri bulamıyor. - Tom can't find the right words to describe his feelings for Mary.

Deeds are fruits words are but leaves
(Atasözü) Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz
a man of few words
az konuşan adam
a way with words
kelimeleri kullanma şekli
actions speak louder than words
aynası iştir kişinin lafa bakılmaz
actions speak louder than words
(Atasözü) Kişinin işi sözünden daha önemlidir. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
all words
bütün sözcükler
be at a loss for words
ne diyeceğini şaşırmak/bilememek
be lost for words
(deyim) Diyecek söz bulamamak
break one's words
sözünü tutmamak
catch-words
catch-kelimeler
choice of words
kelime seçimi
comforting words
rahatlatıcı sözler
dispute over the meaning of words
kelimelerin anlamı üzerinde anlaşmazlık
exact words escape me
(deyim) Kelimesi kelimesine hatırlayamıyorum
good words and no deeds
iyi kelime ve hiçbir amel
hang on so.'s words
bu kadar bekleyiniz. 'kelimeler
have one's words stick in one's throat
nutku tutulmak/boğazı düğümlenmek
in a rush of words
Alelacele

"You're here about your nigger?" he said in a rush of words.

in an other words
Bir başka deyişle
in the following words
su sözlerle
iow , in other words
iow, diğer bir deyişle
it's a play on words
Bu sözler bir oyunun
key words
anahtar kelimeler
link words
link kelimeler
linking words
kelimeleri birbirine bağlayan
not mince so.'s words
kıyma o kadar. 'sözleri
not to mince words
kelimeler kıyma değil
of many words
pek çok kelime
put words into s.o.´s mouth
uydurup birinin ağzından konuşmak
put words into sb's mouth
avukatlığını yapmak
put words into someone's mouth
(deyim) Lafı ağzına tıkmak, konuşturmamak
repository of words
Kelime hazinesi, kelime dağarcığı
right use of words
kelimelerin doğru kullanımı
stressed words
vurgulanmış kelimeler
swallow so.'s words
yutmak kadar. sözleri
take back so.'s words
geri almak o kadar. 'sözleri
take the words out of one's mouth
lâfı ağzından almak
the words
kelimeler
weigh so.'s words
tartmak öyle. sözleri
wise words
bilgece sözler
word
kelimenin
word
(deyim) halk arasında tamam manasında kullanılan kelime. aynı zamanda söz vermek anlamına da gelir "he gave his word"
word
kelimeyi
word
lakırdı
word
lâkırdı
word
aleksi
word
kelam
word
dışavurum
word
sözcük,v.sözcüklerle anlat: n.kelime
word
tabir
word
{i} söz, laf: I'm sick of your fine words. Güzel sözlerinden bıktım artık. Do you know the words to this song? Bu
word
ağız kavgası
word
iki çift lâf

Tom'la iki çift laflamak istiyorum. - I'd like to have a word with Tom.

word
lügat
word
{i} vâât
word
vaad
word
parola

Parola sözcüğünü parolam olarak kullanmamalıydım. - I shouldn't have used the word password as my password.

word
laf
word
malumat
word
münakaşa
word
{f} ifade etmek

Benim için düşünceleri sözcükler aracılığıyla ifade etmek zordur. - It's hard for me to express ideas through words.

Benim için, düşüncelerimi kelimelerle ifade etmek zordur. - For me, it is difficult to express my thoughts in words.

Englisch - Englisch
plural form of word

Words have a longer life than deeds. – Pindar, Greek poet.

Third-person singular simple present indicative form of word
An angry discussion

They had words at the bar, but I don't know what about.

the words that are spoken; "I listened to his words very closely"
Definitions
{i} sayings, utterances; text, libretto; speech; talk (as opposed to action); dispute, argument
words making up the dialogue of a play; "the actor forgot his speech"
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
number of HSP samples in a line
an angry dispute; "they had a quarrel"; "they had words"
Twisted Words is a multi-protocol chat server that uses the Perspective Broker protocol as its native communication style See twisted words
Units of speech that carry meaning
plural of word
list the defined words in the dictionary
Meaning
the text of a popular song or musical-comedy number; "his compositions always started with the lyrics"; "he wrote both words and music"; "the song uses colloquial language"
the words that are spoken; "I listened to his words very closely
Atha'rienglish | adronato
language that is spoken or written; "he has a gift for words"; "she put her thoughts into words"
(by bluehen; 1 term defined Last modified 1/21/2003 6: 36: 00 PM )i looked up
words of honor
plural form of word of honor
words of honour
plural form of word of honour
words fail me
I have nothing to say
words of praise
{i} commendation, laudation
words per minute
wpm, number of words done in the period of one minute (i.e. typed, read, or written words)
words per minute
the rate at which words are produced (as in speaking or typing)
Dyck words
plural form of Dyck word
Word
The creative word of God; logos
Word
Scripture; The Bible
a picture is worth a thousand words
Alternative form of a picture paints a thousand words
a picture paints a thousand words
A visualisation is a better description than a verbal description

See accompanying diagram: a picture paints a thousand words, and all that!.

actions speak louder than words
It is more effective to act directly than to speak of action
at a loss for words
having nothing to say; stunned to the point of speechlessness

She was at a loss for words when she saw the number of people who had come to grieve for her husband.

ate one's words
Simple past of eat one's words
bag of words
The collection of words from an unprocessed text without regard to grammar
compound words
plural form of compound word
content words
plural form of content word
curse words
plural form of curse word
cuss words
plural form of cuss word
dirty words
plural form of dirty word
eat one's words
To regret or retract what one has said

He didn't think I could do it, but I proved him wrong and made him eat his words.

eaten one's words
Past participle of eat one's words
eating one's words
Present participle of eat one's words
eats one's words
Third-person singular simple present indicative form of eat one's words
famous last words
A statement which is overly optimistic, results from overconfidence, or lacks realistic foresight

Those sound like such famous last words, Dave said.

famous last words
A notable final utterance before death, especially one made by a celebrity or historical figure

When Arria's husband was hesitating to kill himself, she stabbed herself with his dagger, to demonstrate to him how to accomplish a noble suicide. Her famous last words—Paete, non dolet .

fighting words
Aggressive words that may lead to confrontation
fine words butter no parsnips
Talking about doing something does not get it done
four-letter words
plural form of four-letter word
ghost words
plural form of ghost word
have words
To speak sternly, angrily, or in an argumentative manner to

This man is highly irresponsible, a spokeswoman tells the Post. We definitely want to have words with him..

have words
To argue, to have an argument

That sort don't have words, Ellen. They just sit and goggle..

in other words
Stated or interpreted another way; Used to introduce an explanation, simplification, or clarification

He has another appointment on Thursday. In other words, I don't think he'll be attending your gathering.

in so many words
Verbatim; using exactly the given words

He said he liked you. At least, not in so many words, but that was the idea.

joey words
plural form of joey word
kangaroo words
plural form of kangaroo word
last words
The final remarks uttered by a person before death
last words
plural form of last word
lost for words
speechless because of surprise, or shock

When I saw the gift, I was lost for words.

magic words
plural form of magic word
man of few words
A man who doesn't speak much, or speaks only for a short period of time
mark my words
Listen to me; used before a statement one wishes to emphasize
measure words
plural form of measure word
mince words
To restrain oneself in a conversation by withholding some comments or using euphemisms

The detective did not mince words. It's plain that you're a boob, he said.

mincing words
Present participle of mince words
nonce words
plural form of nonce word
or words to that effect
used to indicate a paraphrase or the chance of an error in the details of reported speech

When he hit his finger with the hammer, he said ouch or words to that effect.

play on words
A pun, or similar humorous use of language such as a double entendre
plays on words
plural form of play on words
portmanteau words
plural form of portmanteau word
power words
plural form of power word
put words in somebody's mouth
To attribute to somebody something he or she did not say; to claim inaccurately that somebody said or intended something

I hope I'm not putting words in your mouth. Did you just tell me to go home early?.

put words in someone's mouth
To imply or state that has said a thing; to erect a straw man
root words
plural form of root word
sight words
plural form of sight word
stop words
plural form of stop word
swear words
plural form of swear word
vocabulary words
plural form of vocabulary word
war of words
A heated and bad-tempered exchange of inflammatory statements
wars of words
plural form of war of words
weasel words
plural form of weasel word
word
News; tidings

Have you had any word from John yet?.

word
A finite string which is not a command or operator
word
A unit of text equivalent to five characters and one space
word
An order; a request or instruction

He sent word that we should strike camp before winter.

word
Christ

And that worde was made flesshe, and dwelt amonge vs, and we sawe the glory off yt, as the glory off the only begotten sonne off the father, which worde was full of grace, and verite.

word
An abbreviated form of word up; a statement of the acknowledgment of fact with a hint of nonchalant approval

I mean, I don't blame you... Word! .

word
A distinct unit of language which is approved by some authority

Fisherwoman isn’t even a word. It’s not in the dictionary.

word
Angry debate or conversation; argument

There had been words between him and the secretary about the outcome of the meeting.

word
A fixed-size group of bits handled as a unit by a machine. On many 16-bit machines a word is 16 bits or two bytes
word
Any sequence of letters or characters considered as a discrete entity
word
To say or write (something) using particular words

I’m not sure how to word this letter to the council.

word
A brief discussion or conversation

Can I have a word with you?.

word
Something which has been said; a comment, utterance; speech

The Kaiser laid down his arms at a quarter to twelve. In me, however, they have an opponent who ceases fighting only at five minutes past twelve, said Hitler some time ago. He has never spoken a truer word.

word
A promise; an oath or guarantee

I give you my word that I will be there on time.

word
A group element, expressed as a product of group elements
word
truth, to tell the truth or to speak the truth; the shortened form of the statement, "My word is my bond," an expression eventually shortened to "Word is bond," before it finally got cut to just "Word," which is its most commonly used form
word
Communication from god; the message of the Christian gospel; the Bible

Her parents had lived in Botswana, spreading the word among the tribespeople.

word
A distinct unit of language (sounds in speech or written letters) with a particular meaning, composed of one or more morphemes, and also of one or more phonemes that determine its sound pattern

Hamlet: Words, words, words.

word
The fact or action of speaking, as opposed to writing or to action

As they fell apart against Austria, England badly needed someone capable of leading by word and example.

war of words
a public argument between politicians etc
word
{v} to express properly, descrube, dispute, talk
word
{n} a single part of speech, talk, message, sign, promise, declaration, accout, the scripture
a way with words
Natural ability to speak, the gift of the gab.: "Ask Viv to write the speech. She has a way with words."
eat one's words
(deyim) Retract what one has said, especially in a humiliated way
word
Number of bits treated as a single unit by the CPU In an 8-bit machine, the word length is 8 bits; in a sixteen bit machine, it is 16 bits
word
a word processing software program included as part of the Microsoft Office package It is available for use by the I D Weeks community from computers in TLC (Technology Literacy Center) on the 2nd floor
word
Number of bits treated as a single unit by the CPU In an eight-bit machine, the word length is eight bits; in a 16-bit machine, the word length is 16 bits
word
Language considered as implying the faith or authority of the person who utters it; statement; affirmation; declaration; promise
word
A word is a single unit of language that can be represented in writing or speech. In English, a word has a space on either side of it when it is written. The words stood out clearly on the page The word `ginseng' comes from the Chinese word `Shen-seng'. swear words
word
(n ) A character string of 8-bits, 16-bits, 32-bits, or 64-bits The SPARCstationTM system uses a 32-bit word
word
new information about specific and timely events; "they awaited news of the outcome"
word
the sacred writings of the Christian religions; "he went to carry the Word to the heathen"
word
  A character string or a bit string considered to be an entity for some purpose   (188) Note: In telegraph communications, six character intervals are defined as a word when computing traffic capacity in words per minute, which is computed by multiplying the data signaling rate in baud by 10 and dividing the resulting product by the number of unit intervals per character
word
God's written word to us is the Bible Not that it contains God's word, but that it is God's word - His divine revelation of Himself to us (2 Peter 1: 19-21) This can be seen in the way Jesus used God's word to deal with the Devil (Matthew 4) It is our reference point for life and our supreme authority Jesus was also described as God's word to us In other words, the perfect expression of God to mankind (John 1)
word
Someone's words are what they say or write. I was devastated when her words came true The words of the young woman doctor echoed in his ears
word
If you say to someone `take my word for it', you mean that they should believe you because you are telling the truth. You'll buy nothing but trouble if you buy that house, take my word for it
word
a unit of language that native speakers can identify; "words are the blocks from which sentences are made"; "he hardly said ten words all morning"
word
A set of bits, typically 16 or 32, that occupies a single storage location and is treated by the computer as a unit of information
word
A data type consisting of two or four (or a different number - you cannot tell) of bytes; on i386 architectures, a word is four bytes (32 bits) in size
word
You say in other words in order to introduce a different, and usually simpler, explanation or interpretation of something that has just been said. The mobile library services have been reorganised -- in other words, they visit fewer places
word
The set of binary bits handled by a computer as a primary unit of data The width (number of bits) of a computer word depends on the hardware design Wider words imply higher levels of precision, higher speed, and more intricate instructions Typically, each location in memory contains one word
word
If you have a word with someone, you have a short conversation with them. I think it's time you had a word with him James, could I have a quiet word?
word
If you give your word, you make a sincere promise to someone. an adult who gave his word the boy would be supervised He simply cannot be trusted to keep his word
word
To express in words; to phrase
word
an exchange of views on some topic; "we had a good discussion"; "we had a word or two about it"
word
a unit of language that native speakers can identify; "words are the blocks from which sentences are made"; "he hardly said ten words all morning" a brief statement; "he didn't say a word about it" a verbal command for action; "when I give the word, charge!" a word is a string of bits stored in computer memory; "large computers use words up to 64 bits long
word
a brief statement; "he didn't say a word about it"
word
the divine word of God; the second person in the Trinity (incarnate in Jesus)
word
If you do something from the word go, you do it from the very beginning of a period of time or situation. It's essential you make the right decisions from the word go
word
a secret word or phrase known only to a restricted group; "he forgot the password"
word
a verbal command for action; "when I give the word, charge!"
word
Collection of binary bits used in a computer Whilst bytes (8 bits each) are very common, older computers used to handle either 16 bit words, 32 bit words etc, this parlance has largely fallen from favour in recent years in favour of taking about a number of bits which a processor can handle e g a 64 bits version of a particular processor
word
a promise; "he gave his word"
word
The words of a song consist of the text that is sung, in contrast to the music that is played. Can you hear the words on the album? = lyrics
word
You can use in their words or in their own words to indicate that you are reporting what someone said using the exact words that they used. Even the Assistant Secretary of State had to admit that previous policy did not, in his words, produce results
word
{f} phrase, draft; style, formulate; express in words; choose words
word
If news or information passes by word of mouth, people tell it to each other rather than it being printed in written form. The story has been passed down by word of mouth
word
When capitalized, short for Microsoft Word, a word processing program that allows the user of a computer to create, edit, and print documents
word
Definition
word
The Bible
word
If you say something in your own words, you express it in your own way, without copying or repeating someone else's description. Now tell us in your own words about the events of Saturday
word
If there is word of something, people receive news or information about it. There is no word from the authorities on the reported attack Word has been spreading fast of the incidents on the streets
word
emphasis If you say that something is the last word in luxury, comfort, or some other quality, you are emphasizing that it has a great deal of this quality. The spa is the last word in luxury and efficiency
word
A group of bits, used to designate various information within a computer An 8-bit word is called a byte
word
A shortening of the term Digital Word (a number of information bits that w communicate one value)
word
If you offer someone a word of something such as warning, advice, or praise, you warn, advise, or praise them. A word of warning. Don't stick too precisely to what it says in the book
word
{i} unit of language with meaning; speech, talk; short conversation; utterance; order, command; news, notice; commitment, promise; password, watchword
word
A single number (sample word) that represents the instantaneous amplitude of a sampled sound at a particular moment in time In 8-bit recording, a sample word contains one byte; in 16-bit recording, each word is a two-byte number
word
If you repeat something word for word, you repeat it exactly as it was originally said or written. I don't try to memorize speeches word for word. = verbatim
word
If someone has the last word or the final word in a discussion, argument, or disagreement, they are the one who wins it or who makes the final decision. She does like to have the last word in any discussion The final word will still come from the Secretary of State
word
Verbal contention; dispute
word
Signal; order; command; direction
word
A word within a text unit are all characters, that are between two blanks (or another delimiter like start or end of a line) The more precise expression is string (see there), although most strings are words
word
God
word
If you say that people consider something to be a dirty word, you mean that they disapprove of it. So many people think feminism is a dirty word
word
If you say that someone has said something, but not in so many words, you mean that they said it or expressed it, but in a very indirect way. `And has she agreed to go with you?' --- `Not in so many words. But I read her thoughts'
word
emphasis If you say that someone does not hear, understand, or say a word, you are emphasizing that they hear, understand, or say nothing at all. I can't understand a word she says Not a word was spoken
word
The spoken sign of a conception or an idea; an articulate or vocal sound, or a combination of articulate and vocal sounds, uttered by the human voice, and by custom expressing an idea or ideas; a single component part of human speech or language; a constituent part of a sentence; a term; a vocable
word
Contiguous set of data bytes Four CD-DA bytes representing one stereo sample is often referred to as one word
word
A brief remark or observation; an expression; a phrase, clause, or short sentence
word
A token that is not an operator
word
not get a word in edgeways: see edgeways not mince your words: see mince the operative word: see operative war of words: see war. a popular type of computer software used for word processing (=typing letters, reports etc and storing information) , produced by the Microsoft Corporation. to use words that are carefully chosen in order to express something = phrase
word
To flatter with words; to cajole
word
A numerical value with a bit width native to the machine
word
word processing program allows you to create correspondence and even make personal letterhead
word
A distinct unit of language with a set meaning, spelling, and pronunciation, which is approved by some authority
word
a word is a string of bits stored in computer memory; "large computers use words up to 64 bits long
word
a word is a string of bits stored in computer memory; "large computers use words up to 64 bits long"
word
A sequence of characters delimited by one or more word delimiter characters A word delimiter is a paragraph delimiter or a whitespace character, but not a punctuation mark
word
To ply with words; also, to cause to be by the use of a word or words
word
To word something in a particular way means to choose or use particular words to express it. If I had written the letter, I might have worded it differently. + -worded -worded a strongly-worded statement. a carefully-worded speech. see also wording, code word, four-letter word, play on words, printed word, spoken word, written word
word
If someone gives the word to do something, they give an order to do it. I want nothing said about this until I give the word
word
Database: Any Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913) WordNet (r) 1 7 U S Gazetteer (1990) Jargon File (4 3 1, 29 Jun 2001) The Free On-line Dictionary of Computing (09 FEB 02) Elements database 20001107 Easton's 1897 Bible Dictionary Hitchcock's Bible Names Dictionary (late 1800's) V E R A -- Virtual Entity of Relevant Acronyms December 2001 THE DEVIL'S DICTIONARY ((C)1911 Released April 15 1993) The CIA World Factbook (1995) Search type: Exact Search Match prefixes Match substring occurring anywhere in word Match suffixes POSIX 1003 2 (modern) regular expressions Old (basic) regular expressions Match using SOUNDEX algorithm Match words within Levenshtein distance one
word
G3056 logos, log'-os; from G3004; something said (including the thought); by impl a topic (subject of discourse), also reasoning (the mental faculty) or motive; by extens a computation; spec (with the art in John) the Divine Expression (i e Christ): --account, cause, communication, X concerning, doctrine, fame, X have to do, intent, matter, mouth, preaching, question, reason, + reckon, remove, say (-ing), shew, X speaker, speech, talk, thing, + none of these things move me, tidings, treatise, utterance, word, work
word
put into words or an expression; "He formulated his concerns to the board of trustees"
word
A man of his word One whose word may be depended on; trustworthy As good as his word In French, “Un homme de parole ” One who keeps his word By word of mouth Orally As “he took it down by word of mouth” (as it was spoken by the speaker) I take you at your word In French, “Je vous prend au mot ” I will act in reliance of what you tell me Pray, make no words about it In French, “N'en dites mot ” Don't mention it; make no fuss about it Speak a good word for me In French, “Dites un mot en ma faveur ” To pass one's word In French, “Donner sa parole ” To promise to do something required Upon my word Assuredly; by my troth “Upon my word, you answer discreetly ” Jane Austen Upon my word and honour! A strong affirmation of the speaker as to the truth of what he has asserted
word
Talk; discourse; speech; language
word
A program in the Microsoft in the Office Suite Although Word is a word processing program, more recent versions (Word 97 and higher) can also publish word files as HTML documents, so that they can be used on the World Wide Web
word
Something promised
word
Hence, the written or printed character, or combination of characters, expressing such a term; as, the words on a page
word
Account; tidings; message; communication; information; used only in the singular
word
You use in a word to indicate that you are giving a summary of what you have just been saying, or are giving a reply, in as brief a way as possible. `Shouldn't he be given the leading role?' --- `In a word -- No.' = in short
word
To use words, as in discussion; to argue; to dispute
Türkisch - Englisch

Definition von words im Türkisch Englisch wörterbuch

stem words
(Bilgisayar) stem words
words

  Türkische aussprache

  wırdz

  Aussprache

  /ˈwərdz/ /ˈwɜrdz/

  Etymologie

  [ w&rd ] (noun.) before 12th century. Middle English, from Old English; akin to Old High German wort word, Latin verbum, Greek eirein to say, speak, Hittite weriya- to call, name.

  Videos

  ... That index is broken up by words. ...
  ... directions. And it's not just looking to our words that you have to take in evidence of ...

  Wort des Tages

  glower
Favoriten