tavsiye

listen to the pronunciation of tavsiye
Türkisch - Englisch
recommendation

Self-praise is no recommendation. - Övünme tavsiye edilmez.

Tom wanted Mary to write a recommendation for him. - Tom Mary'ye onun için bir tavsiye yazmasını istedi.

suggestion

Tom became frustrated when his suggestions fell on deaf ears. - Tom, tavsiyeleri sağır kulaklara düştüğünde hayal kırıklığına uğradı.

She followed the doctor's suggestions. - O, doktorun tavsiyelerine uydu.

(Askeri) advice

May I give you some advice? - Sana biraz tavsiye verebilir miyim?

OK, what would you like advice on? - Tamam. Bunun üzerine ne tavsiye etmek istersin?

(Latin) commendatio
word
input
recommendatory
a piece of advice
exhortation
tip

These tips may save your life. - Bu tavsiyeler hayatını kurtarabilir.

hint
commendation
recommendation, advising (a certain course of action)
rede
counsel
advice, recommendation
recommendation, commendation (of someone or something as being worthy of acceptance, use, or trial)
advises

It's better for you to do what your lawyer advises. - Avukatının tavsiyelerini yapman senin için daha iyidir.

She advises me on technical matters. - Teknik konularda bana tavsiyelerde bulunur.

suggested to
tavsiye etmek
recommend

I found out a very interesting site I'd like to recommend. - Tavsiye etmek istediğim çok ilginç bir site buldum.

tavsiye edilen
recommended

This is a highly recommended restaurant. - Bu, çok tavsiye edilen bir restorandır.

This is the only guidebook that was recommended to me that is really useful. - Bu bana tavsiye edilen gerçekten faydalı olan tek rehber.

tavsiye etmek
advise
tavsiye kararı
(Hukuk) recommendation
tavsiye mektubu
recommendation

A good dress is a card of invitation, a good mind is a letter of recommendation. - İyi bir elbise bir davetiye kartı gibidir, iyi bir fikir bir tavsiye mektubu gibidir.

tavsiye edilebilir
advisable

It is advisable to go by train. - Trenle gitmek tavsiye edilebilir.

It is advisable for you to take the medicine. - İlacı almanız tavsiye edilebilir.

tavsiye edilebilirlik
advisability
tavsiye edilmiş
recommended
tavsiye etme
presentation
tavsiye etmek
1. to recommend, advise. 2. to recommend, commend
tavsiye eden
advising
tavsiye edilebilirlik
advisableness
tavsiye edilen
advised
tavsiye edilen jant
(Otomotiv) recommended rim
tavsiye edilir
advisable
tavsiye edilmiş
advised
tavsiye etme
advising
tavsiye etmek
prescribe
tavsiye etmek
advise to be
tavsiye hizmeti
(Havacılık) advisory service
tavsiye kararı
(Politika, Siyaset) advisory jurisdiction
tavsiye mahiyetinde
advisory
tavsiye mektubu
(Ticaret) letter of reference
tavsiye niteliğindeki genelge
(Havacılık) advisory circular
tavsiye vermek
give advice
tavsiye vermek
recommend
tavsiye vermek
advice
tavsiye vermek
give recommendation
tavsiye etmek
suggest
tavsiye etmek
Recommend, advise, suggest
tavsiye almamış
unadvised
tavsiye eden
commendatory
tavsiye edilebilir
worthy of recommendation
tavsiye edilememe
inadvisability
tavsiye edilemez
unadvisable
tavsiye edilir
commendable
tavsiye edilir bir şekilde
advisably
tavsiye edilmez
inadvisable
tavsiye etmek
exhort
tavsiye etmek
commend
tavsiye etmek
(doktor) order
tavsiye etmek
preach
tavsiye etmek
to advise, to recommend, to counsel
tavsiye istemek
ask smb. for advice
tavsiye iye mektubu
(Ticaret) recommendation letter
tavsiye mektubu
letter of recommendation
tavsiye mektubu
letter of introduction
tavsiye mektubu
letter of recommendation, recommendation
tavsiye niteliğinde
advisory
hukuki tavsiye
legal advice
tavsiye etmek
counsel
tavsiyeler
advices
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Tavsiye Kararı
(Hukuk) ECSC Recommendation
bale tavsiye edebilir misiniz
Can you recommend a ballet
başka bir otel tavsiye eder misiniz
Can you recommend another hotel
bir tavsiye
apiece of advice
boat turu tavsiye edebilir misiniz
Can you recommend a boat trip
bunu tavsiye ederim
I would recommend that you take this one
gezi turu tavsiye edebilir misiniz
Can you recommend a sightseeing tour
gezinti tavsiye edebilir misiniz
Can you recommend an excursion
komisyon tavsiye kararı
(Hukuk) Commission Recommendation
konser tavsiye edebilir misiniz
Can you recommend a concert
ne tavsiye ederseniz onu istiyorum
I'll have whatever you recommend
ne tavsiye edersiniz
What do you recommend
opera tavsiye edebilir misiniz
Can you recommend an opera
rehber tavsiye edebilir misiniz
Can you recommend a guide
sinema tavsiye edebilir misiniz
Can you recommend a movie
tavsiye etmek
direct
tedarik tavsiye kodu
(Askeri) acquisition-advice-code
yemek yiyecek güzel bir yer tavsiye edebilir misiniz
Can you recommend a good place to eat
Üye Devletlere.... tavsiye eder
(Hukuk) (yapmalarını, etmelerini) hereby recommends Member States (to..., that...)
ısrarla tavsiye etmek
urge
ıyi bir bar tavsiye edebilir misiniz
Can you recommend a good bar
ıyi bir bira tavsiye edebilir misiniz
Can you recommend a good beer
ıyi bir brendi tavsiye edebilir misiniz
Can you recommend a good brandy
ıyi bir dvd player tavsiye edebilir misiniz
Can you recommend a good DVD player
ıyi bir kamera tavsiye edebilir misiniz
Can you recommend a good camera
ıyi bir konyak tavsiye edebilir misiniz
Can you recommend a good cognac
ıyi bir restoran tavsiye edebilir misiniz
Can you recommend a good restaurant
ıyi bir video teyp tavsiye edebilir misiniz
Can you recommend a good video recorder
ıyi bir votka tavsiye edebilir misiniz
Can you recommend a good vodka
ıyi bir şarap tavsiye edebilir misiniz
Can you recommend a good wine
ıyi bir şeri tavsiye edebilir misiniz
Can you recommend a good sherry
Englisch - Englisch

Definition von tavsiye im Englisch Englisch wörterbuch

tavsiye etmek
Recommend, advise
Türkisch - Türkisch
Bir şeyin, bir kimsenin iyi, işe yarar olduğunu ilgili kişiye söyleme, referans
Öğütleme, yol gösterme
Bir kimseyi iyi tanıtarak salık verme
Öğütleme, yol gösterme: "Doktorların tavsiyesini yerine getirmek için de yürüye yürüye evine vaktinde yetişir."- A. Ş. Hisar
TAVSİYE
(Osmanlı Dönemi) Vasiyet bırakma
TAVSİYE
(Osmanlı Dönemi) Ismarlama, sipâriş etme
TAVSİYE
(Hukuk) Öğüt verme, birini salık verme; öğütleme
TAVSİYE
(Osmanlı Dönemi) Birini iyi tanıtma. Öğütleme
tavsiye etmek
Salık vermek
tavsiye etmek
Bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını öğütlemek
tavsiye mektubu
Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, referans
tavsiye
Favoriten