to get rid of

listen to the pronunciation of to get rid of
Englisch - Türkisch
safra atmak
kurtulmak

Ondan kurtulmak istiyorum. - I want to get rid of it.

Kötü bir alışkanlıktan kurtulmak kolay değildir. - It is not easy to get rid of a bad habit.

avoid
{f} kaçınmak

Şüpheli tutuklanmaktan kaçınmak istedi. - The suspect wanted to avoid being arrested.

Biz yoğun trafikten kaçınmak amacıyla, Noel için evde kaldık. - We stayed home for Christmas, so as to avoid heavy traffic.

avoid
önlemek

Lütfen kazaları önlemek için elinizden geleni yapın. - Please try your best to avoid accidents.

Fişekler ısı arayan füzeleri önlemek için kullanılır. - Flares are used to avoid heat-seeking missiles.

avoid
sakınmak

Bir kokarcayı vurmayı sakınmaktan caydım. - I swerved to avoid hitting a skunk.

avoid
{f} savuşturmak
get rid of
başından savmak
avoid
{f} -den kaçınmak; -den çekinmek
avoid
içtinap etmek
avoid
çekinmek
get rid of
yakayı sıyırmak
get rid of
-i yok etmek; -i ortadan kaldırmak, -i bertaraf etmek
get rid of
kurtulmak (birisinden)
get rid of
atlatmak
avoid
fesholunur avoidance sakınma
avoid
alıkoymak
get rid of
yok etmek
get rid of
kovmak
get rid of
siktir etmek
get rid of
defetmek
get rid of
yakayı kurtarmak
get rid of
kökünü kazımak
get rid of
bir şeyden kurtulmak
get rid of
safra atmak
get rid of
ortadan kaldırmak
get rid of
sepetlemek
get rid of
üstünden atmak
get rid of
elden çıkarmak
get rid of
bertaraf etmek
get rid of
baştan savmak
avoid
kaçmak
avoid
engel olmak
avoid
kurtulmak

Sami, tutuklamaktan kurtulmak için Mısır'a kaçtı. - Sami fled to Egypt to avoid arrest.

avoid
yanaşmamak
get rid of
kurtul

Bu yabancı otlardan kurtulmalısın. - You should get rid of these weeds.

Ben bu yıpranmış halıdan kurtulmak zorunda kalacağım - I will have to get rid of this worn-out carpet.

get rid of
-den kurtulmak
get rid of
(istenmeyen bir şeyden) kurtulmak
get rid of
(birini) savmak, başından savmak
get rid of
-den kurtulmak; -i başından savmak/atmak; -i defetmek/kovmak: How did you get rid of them? Onları nasıl başından savdın?
avoid
{f} korunmak

Soğuk algınlığından korunmak için bol miktarda C vitamini al. - Take lots of vitamin C to avoid catching cold.

avoid
{f} -den sakınmak
avoid
{f} -den kurtulmak; -i önlemek
avoid
{f} uzak durmak
avoid
(fiil) kaçınmak, savuşturmak, sakınmak, önlemek, uzak durmak, korunmak; iptal etmek
get rid of
yakasını sıyırmak
get rid of
öldürmek
get rid of
savuşturmak
get rid of
başından atmak
get rid of
temizlemek
get rid of
savmak
Englisch - Englisch
avoid
to remove, or dispose of, or abolish something

I want to get rid of your influence over my life!.

be released from, go away from, throw out
do away with; "Slavery was abolished in the mid-19th century in America and in Russia"
dispose of; "Get rid of these old shoes!"; "The company got rid of all the dead wood
terminate or take out; "Let's eliminate the course on Akkadian hieroglyphics"
dispose of; "Get rid of these old shoes!"; "The company got rid of all the dead wood"
dispose

He wants to dispose of his books. - He wants to get rid of his books.

see the back of
to get rid of

  Türkische aussprache

  tı get rîd ıv

  Aussprache

  /tə ˈget ˈrəd əv/ /tə ˈɡɛt ˈrɪd əv/

  Etymologie

  [ t&, tu, 'tü ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English tO; akin to Old High German zuo to, Latin donec as long as, until.

  Videos

  ... also it means you can actually get rid of unfortunate things like racial ...
  ... It wasn't thought through properly. We need to get rid of that provision, because it's ...

  Wort des Tages

  dexterous
Favoriten