anlaşıldı

listen to the pronunciation of anlaşıldı
Türkisch - Englisch
OK!
roger
got it
the message has been received (used in wireless communication)
wilco
roger that
all right

All right. I'll take it. - Anlaşıldı. Onu ben götüreceğim.

All right. Please order it. - Anlaşıldı. Lütfen onu ısmarla.

now i see through it
over
copy that
now it is clear
The penny dropped
10-4
anlaş
(Bilgisayar) negotiate

The next step was to negotiate terms of a peace treaty. - Bir sonraki adım barış anlaşmasının koşullarını görüşmekti.

The two countries will negotiate a settlement to the crisis. - İki ülke kriz için bir anlaşma görüşecekler.

anlaş
{f} handshake
anlaş
concur
anlaş
agree with

Tom and I usually agree with each other. - Tom ve ben genellikle birbirlerimizle anlaşırız.

Tom and Mary almost always agree with each other. - Tom ve Mary hemen hemen her zaman birbirleriyle anlaşırlar.

anlaş
cotton up to
anlaş
{f} handshaking
alındı, anlaşıldı
(Askeri) acknowledgement
alındı, anlaşıldı cevabı
(Askeri) acknowledge message
anlaş
concurring
anlaş
{f} assent
mesaj alındı ve anlaşıldı
(Askeri) roger
anlaşıldı
Favoriten